Εκτύπωση Εκτύπωση Κλείσιμο της Σελίδας Κλείσιμο
 
Τμήμα Τελωνείων

Μέσα στα πλαίσια εξυπηρέτησης των πολιτών το Τμήμα Τελωνείων έχει ετοιμάσει σε απλή έκδοση πρόγραμμα με το οποίο μπορείτε να υπολογίσετε από μόνοι σας το φόρο κατανάλωσης που αναλογεί σε συγκεκριμένο όχημα. Διευκρινίζεται ότι η παραχώρηση του προγράμματος γίνεται για πληροφοριακούς σκοπούς και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για επίσημη χρήση. Το Τμήμα Τελωνείων δεν φέρει καμία ευθύνη για λανθασμένους υπολογισμούς του φόρου κατανάλωσης που οφείλονται σε λανθασμένες καταχωρήσεις ή σε λανθασμένη χρήση του προγράμματος.

Επισημαίνεται ότι για τα οχήματα τα οποία μέχρι και τις 9 Σεπτεμβρίου 2013, ημερομηνία δημοσίευσης του Τροποποιητικού Νόμου (Αρ. 4) αρ. 110(Ι) του 2013, έχουν ήδη εισαχθεί από τρίτες χώρες ή έχουν ήδη μεταφερθεί από άλλα κράτη μέλη της Ε.Ε. και δεν έχουν τεθεί σε καθεστώς ελεύθερης κυκλοφορίας ή/και ανάλωσης, δηλαδή που δεν έχουν ταχτοποιηθεί δασμοφορολογικά ή είχαν παραδοθεί με οποιαδήποτε απαλλαγή ή επιστροφή του φόρου κατανάλωσης ή ακόμα κυκλοφορούν με το καθεστώς της προσωρινής εισαγωγής από τρίτες χώρες ή εισόδου από άλλα κράτη μέλη της Ε.Ε. θα τυγχάνουν φορολόγησης με το χαμηλότερο ποσό που προκύπτει με εφαρμογή των συντελεστών του προηγούμενου ή του νέου καθεστώτος.
Της ίδιας μεταχείρισης θα τύχουν τα οχήματα τα οποία μέχρι και τις 9 Σεπτεμβρίου 2013, ημερομηνία δημοσίευσης του Τροποποιητικού Νόμου (Αρ. 4) αρ. 110(Ι) του 2013 είχαν φορτωθεί με προορισμό νόμιμο λιμάνι της Δημοκρατίας.

Για τη σχετική σύγκριση μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα προηγούμενα αρχεία υπολογισμού των Φόρων Κατανάλωσης που ίσχυαν με βάση τον προηγούμενο Νόμο Αρ. 91(Ι) του 2004 έως Αρ. 3 του 2013.

Σημείωση: Δεν έχει επέλθει οποιαδήποτε διαφοροποίηση στους συντελεστές Φόρου Κατανάλωσης για τις μοτοσυκλέτες.

Επιλέξετε ένα από τα πιο κάτω προγράμματα που αντιστοιχεί στο συγκεκριμένο τύπο οχήματος που σας ενδιαφέρει (Επιβατικό, Διπλοκάμπινο, Βαν και μοτοσικλέτες).
Σχετικά Αρχεία:
Download Excel Worksheet Πρόγραμμα υπολογισμού του φόρου κατανάλωσης για επιβατικά οχήματα (cabrio, coupe, hatchback, van, sedan, estate or all-terrain-vehicle/SUV) - από 9.9.2013 (Μέγεθος: 225,4 Kb)
Download Excel Worksheet Πρόγραμμα υπολογισμού Φόρου Κατανάλωσης για διπλοκάμπινα οχήματα - από 9.9.2013 (Μέγεθος: 137,18 Kb)
Download Excel Worksheet Πρόγραμμα υπολογισμού Φόρου Κατανάλωσης για μοτοσικλέτες (Μέγεθος: 85,16 Kb)


Εκτύπωση σελίδας
Εκτύπωση σελίδας