English
Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας Τμήμα Τελωνείων Λογότυπο Τμήματος Τελωνείων
Φόντο Εικόνας

Αρχική Σελίδα | Συνήθεις Ερωτήσεις | Χάρτης Πλοήγησης | Συνδέσεις | Επικοινωνία
Ειδική Αναζήτηση             
ΕκτύπωσηΕκτύπωση
English
Πίσω στην προηγούμενη σελίδα
Οχήματα από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Με πληρωμή φόρων κατανάλωσης και ΦΠΑ
τελευταία ενημέρωση 11.9.2013

Ανακοίνωση:

Από 9 Σεπτεμβρίου 2013 εφαρμόζεται ο περί Φόρων Κατανάλωσης (Τροποιητικός) (Αρ. 4) Νόμος του 2013 αρ. 110(I)/2013, με τον οποίο διαφοροποιείται η βάση φορολογίας των μηχανοκινήτων οχημάτων για τη μεταφορά προσώπων της Σ.Ο. 8703 21 - 8703 90 (εξαιρουμένων των ασθενοφόρων, νεκροφόρων και μηχανοκινήτων οχημάτων τύπου “Pick-up” στα οποία περιλαμβάνονται τα οχήματα με δύο σειρές καθισμάτων γνωστά ως διπλοκάμπινα) και των οχημάτων τύπου Van της Σ.Ο. 8704.

Επισημαίνεται ότι για τα οχήματα τα οποία μέχρι και τις 9 Σεπτεμβρίου 2013, ημερομηνία δημοσίευσης του Τροποποιητικού Νόμου (Αρ. 4) αρ. 110(Ι) του 2013, έχουν ήδη εισαχθεί από τρίτες χώρες ή έχουν ήδη μεταφερθεί από άλλα κράτη μέλη της Ε.Ε. και δεν έχουν τεθεί σε καθεστώς ελεύθερης κυκλοφορίας ή/και ανάλωσης, δηλαδή που δεν έχουν ταχτοποιηθεί δασμοφορολογικά ή είχαν παραδοθεί με οποιαδήποτε απαλλαγή ή επιστροφή του φόρου κατανάλωσης ή ακόμα κυκλοφορούν με το καθεστώς της προσωρινής εισαγωγής από τρίτες χώρες ή εισόδου από άλλα κράτη μέλη της Ε.Ε. θα τυγχάνουν φορολόγησης με το χαμηλότερο ποσό που προκύπτει με εφαρμογή των συντελεστών του προηγούμενου ή του νέου καθεστώτος.

Της ίδιας μεταχείρισης θα τύχουν τα οχήματα τα οποία μέχρι και τις 9 Σεπτεμβρίου 2013, ημερομηνία δημοσίευσης του εν λόγω τροποποιητικού Νόμου, είχαν φορτωθεί με προορισμό νόμιμο λιμάνι της Δημοκρατίας.

Α. Αυτοκίνητα και Μοτοσικλέτες

Α.1 Κοινοτικός χαρακτήρας οχήματος

Προϊόντα που βρίσκονται σε ελεύθερη κυκλοφορία στην Ευρωπαϊκή Ένωση διακινούνται από ένα κράτος-μέλος σε ένα άλλο χωρίς την πληρωμή εισαγωγικού δασμού. Για να αποφευχθεί όμως η καταβολή του εισαγωγικού δασμού σε τέτοια περίπτωση, θα πρέπει να αποδειχθεί ο κοινοτικός χαρακτήρας των προϊόντων. Το ίδιο συμβαίνει και με τα αυτοκίνητα και τις μοτοσικλέτες. Αν μεταφέρετε στην Κύπρο από άλλο κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης αυτοκίνητο ή μοτοσικλέτα για ιδιωτική χρήση ή για εμπορικούς σκοπούς, μπορείτε να αποδείξετε τον κοινοτικό χαρακτήρα του προσκομίζοντας:

 • παραστατικό Τ2L ή Τ2LF∙ ή
 • πινακίδες κυκλοφορίας και έγγραφο ταξινόμησης οχήματος κανονικής σειράς κυκλοφορίας άλλου κράτους μέλους (δηλαδή το πιστοποιητικό εγγραφής του οχήματος).

Μπορείτε να προμηθευτείτε το παραστατικό Τ2L ή Τ2LF είτε απευθείας από το τελωνείο του άλλου κράτους μέλους είτε μέσω του προμηθευτή ή φορτωτή σας.

Αν δεν μπορέσετε να αποδείξετε τον κοινοτικό χαρακτήρα του οχήματος, τότε θα θεωρηθεί ότι προέρχεται από τρίτη χώρα και ως εκ τούτου θα κληθείτε να πληρώσετε εισαγωγικό δασμό, επιπρόσθετα προς τους άλλους φόρους, δηλαδή φόρους κατανάλωσης και Φ.Π.Α.

Α.2 Διαδικασία κατά την άφιξη του οχήματος στη Δημοκρατία

Ορισμένα προϊόντα υπόκεινται σε πληρωμή φόρου κατανάλωσης και πρόσθετου φόρου κατανάλωσης με βάση την εθνική νομοθεσία, ακόμη και αν προέρχονται από άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τα πιο κάτω οχήματα επιβαρύνονται με φόρο κατανάλωσης με βάση τη μάζα του εκπεμπόμενου διοξειδίου του άνθρακα (CO2):

 • αυτοκίνητα σαλούν, όπως sedan, cabrio, estate, hatchback, coupe κλπ∙
 • αυτοκίνητα παντός εδάφους (4Χ4) τύπου Jeep, SUV, CROSSOVER και τα παρόμοια∙
 • VAN της δασμολογικής κλάσης 8704 με μικτό βάρος που δεν υπερβαίνει τα 2.032 χιλιόγραμμα και καθαρό χώρο φορτίου που δεν υπερβαίνει τα 2 κυβικά μέτρα·
 • μοτοσικλέτες με κυβισμό μηχανής πέραν των 600 κυβικών εκατοστών.

Οχήματα με δύο σειρές καθισμάτων γνωστά ως «διπλοκάμπινα» με μέγιστη μάζα (Gross Vehicle Weight) που δεν υπερβαίνει τους 3,5 τόνους επιβαρύνονται με φόρο κατανάλωσης με βάση τον κυβισμό του κινητήρα τους.

Τα πιο κάτω οχήματα επιβαρύνονται με φόρο κατανάλωσης προς 15% επί της αξίας τους:

 • μηχανοκίνητα οχήματα τύπου "γκόου καρτ" που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά σε κλειστούς ή/και περιφραγμένους χώρους για ψυχαγωγικούς σκοπούς.
 • μηχανοκίνητα οχήματα, αμφίβια, με μικτό βάρος που δεν υπερβαίνει τα 1.000 χιλιόγραμμα, με τρεις σειρές τροχών και κίνηση σε όλους τους τροχούς, τα οποία χρησιμοποιούνται για ψυχαγωγικούς ή επαγγελματικούς σκοπούς και τα οποία μπορούν να μεταφέρουν δύο έως τέσσερα πρόσωπα.
 • μηχανοκίνητα οχήματα τύπου "χόβερκραφτ" τα οποία είναι κατασκευασμένα για να κινούνται τόσο πάνω από το νερό όσο και στο έδαφος.
 • αυτοκινούμενα τροχόσπιτα που υπάγονται στον κωδικό Σ.Ο. 8703.
 • παλαιά οχήματα όπως καθορίζονται στον περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Νόμο του 1972 όπως έχει τροποποιηθεί. και
 • οχήματα με 4 τροχούς, που έχουν την εμφάνιση μοτοσικλέτας και τα οποία δεν εγγράφονται για σκοπούς κυκλοφορίας στους δημόσιους δρόμους.

Αν φέρετε από άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ένα από τα πιο πάνω οχήματα που βρίσκεται σε ελεύθερη κυκλοφορία (μεταχειρισμένο), μπορείτε να το παραλάβετε από το λιμάνι ή το αεροδρόμιο, αφού πρώτα συμπληρώσετε το έντυπο με τίτλο ΑΙΤΗΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ για να αποδείξετε στο τελωνείο τον κοινοτικό του χαρακτήρα, επισυνάπτοντας και ένα από τα έγγραφα που αναφέρονται στο Α.1 πιο πάνω.

Οχήματα που δεν περιλαμβάνονται στις πιο πάνω κατηγορίες όπως, φορτηγά, λεωφορεία, οχήματα μεταφοράς πέραν των εννέα προσώπων περιλαμβανομένου και του οδηγού, μεγάλα Van, μονοκάμπινα οχήματα (τύπου pick-up), οχήματα που κινούνται με ηλεκτρικό κινητήρα για τη μεταφορά επιβατών κλπ, δεν υπόκεινται σε φόρους κατανάλωσης και μπορείτε να τα παραλάβετε από το λιμάνι αφού πρώτα αποδείξετε στο Τελωνείο τον κοινοτικό τους χαρακτήρα συμπληρώνοντας το έντυπο με τίτλο ΑΙΤΗΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ.

Β. Πληρωμή φόρων

Μετά την παραλαβή του οχήματος σας από το λιμάνι άφιξης θα πρέπει να πληρώσετε τους οφειλόμενους φόρους, ανάλογα με την περίπτωση, το αργότερο σε 10 εργάσιμες μέρες από την ημέρα βεβαίωσης του κοινοτικού χαρακτήρα, εκτός αν μέσα στην προθεσμία αυτή:

 • το εναποθέσετε σε αποθήκη τελωνειακής αποταμίευσης·
 • το στείλετε σε άλλο κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης· ή
 • προβείτε σε εξαγωγή του σε τρίτη χώρα.

Διευκρινίζεται ότι τα κοινοτικά οχήματα που μεταφέρονται στη Κυπριακή Δημοκρατία δεν επιβαρύνονται με Φ.Π.Α. εκτός και αν είναι καινούρια. Για σκοπούς επιβολής Φ.Π.Α. η έννοια του όρου «καινούριο» έχει διαφορετική ερμηνεία από αυτήν που ενδεχομένως δίνουν άλλες υπηρεσίες (Για περισσότερες πληροφορίες δείτε την ενότητα Γ, πιο κάτω).

Για να πληρώσετε τους αναλογούντες φόρους, θα πρέπει να συμπληρώσετε τελωνειακή διασάφηση. Αν δεν μπορείτε να τη συμπληρώσετε μόνος σας, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες τελωνειακού πράκτορα (εκτελωνιστή). Θα πρέπει να παρουσιάσετε στοιχεία που να δείχνουν την ιπποδύναμη του οχήματος, όπως πιστοποιητικό εγγραφής ή άλλο έγκυρο έγγραφο. Για τα αυτοκίνητα (εκτός από τα διπλοκάμπινα) θα πρέπει να εξασφαλίσετε βεβαίωση που εκδίδεται από τον Έφορο Μηχανοκινήτων – Τμήμα Οδικών Μεταφορών για τη μάζα του εκπεμπόμενου διοξειδίου του άνθρακα (CO2) (συνδυασμένος κύκλος). Για την έκδοση της σχετικής βεβαίωσης από το Τμήμα Οδικών Μεταφορών, μπορείτε να αποτείνεστε στα Κεντρικά Γραφεία του Τμήματος στην ακόλουθη διεύθυνση:

Μέγαρο Καμέρη 1
Βασιλέως Παύλου 27, Λευκωσία
Τηλέφωνα: 22807000
Φαξ: 22354030
Ηλεκτρονική διεύθυνση: roadtransport@rtd.mcw.gov.cy

Β.1 Υπολογισμός του φόρου κατανάλωσης στα αυτοκίνητα

Β.1.1 Συντελεστές φόρου κατανάλωσης για αυτοκίνητα

Για αυτοκίνητα τα οποία ανήκουν στην κατηγορία Α του πιο κάτω πίνακα, ο φόρος κατανάλωσης υπολογίζεται με βάση τη μάζα του εκπεμπόμενου διοξειδίου του άνθρακα (CO2) για κάθε όχημα.

Για αυτοκίνητα τα οποία ανήκουν στην κατηγορία Β του πιο κάτω πίνακα, ο φόρος κατανάλωσης υπολογίζεται με με βάση τον κυβισμό της μηχανής του οχήματος.

Με βάση τον πιο κάτω πίνακα και τις διαφοροποιήσεις οι οποίες επεξηγούνται στην υποενότητα Β.1.2 μπορείτε να υπολογίσετε από μόνοι σας το φόρο κατανάλωσης για οποιοδήποτε όχημα:

Α/Α
Κατηγορίες οχημάτων
Συντελεστής Φόρων Κατανάλωσης
Α
  Μηχανοκίνητα οχήματα, τα οποία υπάγονται στους κωδικούς Σ.Ο. 870321 – 870390 (εξαιρουμένων των ασθενοφόρων, νεκροφόρων και μηχανοκινήτων οχημάτων τύπου «pick-up», στα οποία περιλαμβάνονται τα οχήματα με δύο σειρές καθισμάτων, γνωστά ως «διπλοκάμπινα») και μηχανοκίνητα οχήματα τύπου «van», τα οποία υπάγονται στον κωδικό Σ.Ο. 8704 με μικτό βάρος το οποίο δεν υπερβαίνει τα 2032 χιλιόγραμμα και καθαρό χώρο φορτίου που δεν υπερβαίνει τα 2 κυβικά μέτρα.
(α) Για οχήματα των οποίων η εκπεμπόμενη μάζα διοξειδίου του άνθρακα – CO2 (συνδυασμένος κύκλος) είναι μικρότερη ή ίση των 120 γραμμαρίων ανά χιλιόμετρο (γρ./χλμ.):

Ατελώς

(β) Για οχήματα των οποίων η εκπεμπόμενη μάζα διοξειδίου του άνθρακα – CO2 (συνδυασμένος κύκλος) είναι μεγαλύτερη των 120 γρ./χλμ. και μικρότερη ή ίση των 150 γρ./χλμ.:

€25 ανά γρ./χλμ. εκπεμπόμενης μάζας διοξειδίου του άνθρακα πέραν των 120 γρ./χλμ..

(γ) Για οχήματα των οποίων η εκπεμπόμενη μάζα διοξειδίου του άνθρακα – CO2 (συνδυασμένος κύκλος) είναι μεγαλύτερη των 150 γρ./χλμ. και μικρότερη ή ίση των 180 γρ./χλμ.:

(i) €750 και

(ii) €50 ανά γρ./χλμ. εκπεμπόμενης μάζας διοξειδίου του άνθρακα πέραν των 150 γρ./χλμ..

(δ) Για οχήματα των οποίων η εκπεμπόμενη μάζα διοξειδίου του άνθρακα – CO2 (συνδυασμένος κύκλος) είναι μεγαλύτερη των 180 γρ./χλμ.:

(i) €2250 και

(ii) €400 ανά γρ./χλμ. εκπεμπόμενης μάζας διοξειδίου του άνθρακα πέραν των 180 γρ./χλμ..

Β
Μηχανοκίνητα οχήματα τα οποία υπάγονται στους κωδικούς Σ.Ο. 8703 και 8704 με δύο σειρές καθισμάτων, γνωστά ως «διπλοκάμπινα», με μέγιστη μάζα η οποία δεν υπερβαίνει τους 3,5 τόνους.
€0,26 ανά κυβικό εκατοστό.

Για σκοπούς εφαρμογής των συντελεστών που αφορούν οχήματα που ανήκουν στην κατηγορία Α, πιο πάνω, απαιτείται πιστοποίηση της μάζας εκπεμπόμενου διοξειδίου του άνθρακα (CO2) (συνδυασμένου κύκλου) σε γραμμάρια ανά χιλιόμετρο (γρ./χλμ.). Στην περίπτωση καινούριων οχημάτων η μάζα του εκπεμπόμενου διοξειδίου του άνθρακα είναι πιστοποιημένη στο πιστοποιητικό συμμόρφωσης ΕΚ του οχήματος ενώ στην περίπτωση μεταχειρισμένων οχημάτων απαιτείται η προσκόμιση σχετικού πιστοποιητικού (έντυπο ΤΟΜ119Α) το οποίο εκδίδεται από τον Έφορο Μηχανοκινήτων Οχημάτων.

Σε περίπτωση που δεν προσκομισθεί η πιο πάνω αναφερόμενη βεβαίωση, ο συνολικός φόρος κατανάλωσης θα υπολογίζεται στη βάση του συντελεστή ο οποίος αντιστοιχεί σε εκπομπή 450 γρ./χλμ.

Ανεξαρτήτως των πιο πάνω συντελεστών επιβάλλεται πρόσθετος φόρος κατανάλωσης προς €0,02 ανά κυβικό εκατοστό της μηχανής του οχήματος, ο οποίος δεν επηρεάζεται από τις διαφοροποιήσεις που ακολουθούν στην υποενότητα Β.1.2.

Β.1.2 Διαφοροποιήσεις του φόρου κατανάλωσης σε μεταχειρισμένα αυτοκίνητα

Ανεξάρτητα από οποιεσδήποτε άλλες διατάξεις της τελωνειακής ή άλλης νομοθεσίας, μεταχειρισμένα οχήματα, σημαίνει τα εγγεγραμμένα ή ταξινομημένα σε οποιαδήποτε χώρα μηχανοκίνητα οχήματα.

Β.1.2.1 Διαφοροποιήσεις του φόρου κατανάλωσης ανάλογα με την παλαιότητα του αυτοκινήτου

Για τα μεταχειρισμένα μηχανοκίνητα οχήματα ο συνολικός φόρος κατανάλωση μειώνεται λαμβάνοντας υπόψη αντικειμενικά κριτήρια όπως η παλαιότητα, τα διανυθέντα χιλιόμετρα, η γενική κατάσταση, το σύστημα προώθησης, το σήμα (μάρκα) και ο τύπος του οχήματος, σύμφωνα με τα ποσοστά απομείωσης, τα οποία καθορίζονται σε Γνωστοποίηση που εκδίδεται από το Διευθυντή του Τμήματος Τελωνείων.

Β.1.2.2 Διαφοροποιήσεις του φόρου κατανάλωσης ανάλογα με τα διανυθέντα χιλιόμετρα πέραν της συνήθους χρήσης

Τα χιλιόμετρα τα οποία διανύει ένα όχημα με συνήθη χρήση θεωρούνται ως στοιχείο συνδεδεμένο με την ηλικία του οχήματος και συνεπώς στις κλίμακες απομείωσης λόγω παλαιότητας, που καθορίζονται στην γνωστοποίηση που εκδίδεται από τον Διευθυντή, θεωρείται κατά τεκμήριο ότι περιλαμβάνεται και η σχετική απομείωση για τα διανυθέντα χιλιόμετρα με συνήθη χρήση.

Ο μέσος αριθμός των χιλιομέτρων που διανύει ετήσια ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο, με συνήθη χρήση έχει τεκμηριωθεί μετά από έρευνα στις 15.000 χλμ για τα βενζινοκίνητα και τις 18.000 χλμ για τα πετρελαιοκίνητα ανά έτος.

Εάν τα διανυθέντα χιλιόμετρα ενός μεταχειρισμένου αυτοκινήτου είναι περισσότερα από τα χιλιόμετρα που διανύει ένα αυτοκίνητο με συνήθη χρήση, τότε το εναπομείναν υπόλοιπο του φόρου κατανάλωσης μετά τις απομειώσεις λόγω παλαιότητας, θα μειωθεί με ένα ποσοστό 0.20% για κάθε 500χλμ που έχουν διανυθεί πέραν του μέσου όρου με συνήθη χρήση. Η απομείωση λόγω των διανυθέντων χιλιομέτρων δεν μπορεί να υπερβαίνει το 20% του εναπομείναντος φόρου, μετά τις απομειώσεις λόγω παλαιότητας. Νοείται ότι το άθροισμα των διαφόρων απομειώσεων δεν μπορεί να υπερβεί το ποσοστό του 95% της αρχικής φορολόγησης.

Για να γίνει πιο κατανοητός ο τρόπος υπολογισμού της απομείωσης λόγω των διανυθέντων χιλιομέτρων παρατίθεται το πιο κάτω παράδειγμα.

Η συνολική διανυθείσα απόσταση είναι 25.000 και η ηλικία του αυτοκινήτου (πετρελαιοκίνητου) είναι ένα έτος.

Υποθετικά ο φόρος κατανάλωσης μετά τις απομειώσεις λόγω παλαιότητας είναι €5.500.

Το ποσό απομείωσης του Φ.Κ. θα είναι €154 ή ποσοστό 2.8% του Φ.Κ.(7.000/500Χ0,20%=2,8%) που υπολογίζεται με βάση τα επιπλέον 7000χλμ πέραν των 18000χλμ της συνήθους χρήσης. (5.500 Χ 2,8%=€154).

Β.1.3 Πρόγραμμα υπολογισμού των φόρων κατανάλωσης για αυτοκίνητα

Μέσα στα πλαίσια εξυπηρέτησης των πολιτών το Τμήμα Τελωνείων έχει ετοιμάσει, σε απλή έκδοση, πρόγραμμα με το οποίο μπορείτε να υπολογίσετε μόνοι σας τους φόρους κατανάλωσης που αναλογεί σε συγκεκριμένο αυτοκίνητο ή μοτοσικλέτα.

Διευκρινίζεται, όμως, ότι με το πρόγραμμα αυτό μπορείτε να υπολογίσετε μόνο τους φόρους κατανάλωσης. Το Τμήμα Τελωνείων δεν φέρει καμία ευθύνη για λανθασμένους υπολογισμούς που προκύπτουν από λανθασμένες καταχωρήσεις ή λανθασμένη χρήση του προγράμματος.

Για να χρησιμοποιήσετε το πρόγραμμα και να υπολογίσετε τους φόρους κατανάλωσης του αυτοκινήτου που σας ενδιαφέρει, πατήστε εδώ.

Β.2 Υπολογισμός του Φόρου κατανάλωσης για Μοτοσικλέτες

Β.2.1 Συντελεστές του Φόρου κατανάλωσης για μοτοσικλέτες

Ο φόρος κατανάλωσης, όπως και στα αυτοκίνητα, επιβάλλεται με βάση την εθνική νομοθεσία και υπολογίζεται σύμφωνα με τον κυβισμό της μηχανής της μοτοσικλέτας.

Οι συντελεστές του φόρου κατανάλωσης πριν τις διαφοροποιήσεις λόγω παλαιότητας και των διανυθέντων χιλιομέτρων είναι οι πιο κάτω:

Μοτοσικλέτες
Συντελεστής Φόρου Κατανάλωσης
Με κυβισμό μηχανής που δεν υπερβαίνει τα 600 κυβ. εκατοστά.
ΜΗΔΕΝ
Με κυβισμό μηχανής που υπερβαίνει τα 600 κυβ. εκατοστά αλλά δεν υπερβαίνει τα 1000 κυβ. εκατοστά.
€1,71 ανά κυβ. εκατοστό
Με κυβισμό μηχανής που υπερβαίνει τα 1000 κυβ. εκατοστά.
€2,56 ανά κυβ. εκατοστό

Ο φόρος κατανάλωσης επιβάλλεται στο σύνολο των κυβικών εκατοστών της μηχανής με βάση τον συντελεστή της αντίστοιχης κατηγορίας, π.χ. 1.500κυβ.εκ. Χ €2,56 = €3.840.

Β.2.2 Διαφοροποιήσεις του φόρου κατανάλωσης που επιβάλλεται στις μοτοσικλέτες

Ο φόρος κατανάλωσης που επιβάλλεται στις μοτοσικλέτες διαφοροποιείται:

 • με βάση την ηλικία της κατά το χρόνο επιβολής της φορολογίας και
 • τα διανυθέντα χιλιόμετρα πέραν της συνήθους χρήσης

Β.2.2.1 Διαφοροποιήσεις με βάση την ηλικία της μοτοσικλέτας

Για τις μεταχειρισμένες μοτοσικλέτες, ο συνολικός φόρος κατανάλωσης μειώνεται λόγω παλαιότητας, σύμφωνα με τα ποσοστά απομείωσης τα οποία καθορίζονται σε Γνωστοποίηση που εκδίδεται από το Διευθυντή. Για την κατάρτιση των ποσοστών απομείωσης ο Διευθυντής λαμβάνει υπόψη αντικειμενικά κριτήρια, όπως την παλαιότητα, τα διανυθέντα χιλιόμετρα και τη γενική κατάσταση της μοτοσικλέτας.

Β.2.2.2 Διαφοροποιήσεις ανάλογα με τα διανυθέντα χιλιόμετρα

Τα χιλιόμετρα τα οποία διανύει ένα όχημα με συνήθη χρήση θεωρούνται ως στοιχείο συνδεδεμένο με την ηλικία του οχήματος και συνεπώς στις κλίμακες απομείωσης λόγω παλαιότητας, που καθορίζονται στη γνωστοποίηση που εκδίδεται από τον Διευθυντή, θεωρείται κατά τεκμήριο ότι περιλαμβάνεται και η σχετική απομείωση για τα διανυθέντα χιλιόμετρα με συνήθη χρήση.

Ο μέσος αριθμός των χιλιομέτρων που διανύει μια μοτοσικλέτα, με συνήθη χρήση έχει τεκμηριωθεί μετά από έρευνα στα 8.000 χλμ ανά έτος.

Εάν τα διανυθέντα χιλιόμετρα είναι περισσότερα από τα χιλιόμετρα που διανύει μια μοτοσικλέτα με συνήθη χρήση, τότε το εναπομείναν υπόλοιπο του φόρου κατανάλωσης μετά τις απομειώσεις λόγω παλαιότητας, θα μειωθεί με ένα ποσοστό 0,50% για κάθε 500 χλμ. που έχουν διανυθεί πέραν του μέσου όρου με συνήθη χρήση. Η απομείωση λόγω των διανυθέντων χιλιομέτρων δεν μπορεί να υπερβαίνει το 50% του εναπομείναντος φόρου, μετά τις απομειώσεις λόγω παλαιότητας.

Β.2.3 Πρόγραμμα υπολογισμού του φόρου κατανάλωσης για μοτοσικλέτες

Όπως και στα αυτοκίνητα, μέσα στα πλαίσια εξυπηρέτησης των πολιτών το Τμήμα Τελωνείων έχει ετοιμάσει, σε απλή έκδοση, πρόγραμμα με το οποίο μπορείτε να υπολογίσετε το φόρο κατανάλωσης που αναλογεί σε συγκεκριμένη μοτοσικλέτα.

Για να χρησιμοποιήσετε το πρόγραμμα και να υπολογίσετε το φόρο κατανάλωσης για τη μοτοσικλέτα που σας ενδιαφέρει, πατήστε εδώ.

Γ. ΦΠΑ

Διευκρινίζεται ότι όλα τα μεταφορικά μέσα (αυτοκίνητα και μοτοσικλέτες) που μεταφέρονται στη Κυπριακή Δημοκρατία δεν επιβαρύνονται με Φ.Π.Α., εκτός και αν είναι καινούρια.

Για σκοπούς επιβολής Φ.Π.Α. η έννοια του όρου «καινούριο» έχει διαφορετική ερμηνεία από αυτήν που ενδεχομένως δίνουν άλλες υπηρεσίες.

Ένα όχημα θεωρείται «καινούριο» και υπάρχει υποχρέωση απόδοσης του Φ.Π.Α. στη Δημοκρατία, έστω και αν αυτός έχει ήδη καταβληθεί στο κράτος μέλος προέλευσης, εφόσον η περίοδος από την ημερομηνία της πρώτης θέσης σε κυκλοφορία μέχρι την ημερομηνία της παράδοσης για σκοπούς απόκτησης του στη Δημοκρατία είναι μικρότερη των έξι μηνών ή δεν έχει στο χρονικό αυτό διάστημα διανύσει απόσταση μεγαλύτερη των 6.000 χλμ. Εξ αντιθέτου, ένα όχημα θεωρείται μεταχειρισμένο όταν κατά την ημερομηνία παράδοσης του για σκοπούς απόκτησης του στη Δημοκρατία έχει παρέλθει περίοδος πέραν των έξι μηνών από την πρώτη εγγραφή του και παράλληλα το όχημα έχει διανύσει πέραν των 6.000 χιλιομέτρων.

Στις περιπτώσεις καινούριων οχημάτων, πέραν του φόρου κατανάλωσης, θα πρέπει να πληρώσετε και Φ.Π.Α. ο οποίος σήμερα έχει συντελεστή 19%, που υπολογίζεται επί φορολογητέας αξίας η οποία περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

τιμή αγοράς + φόρος κατανάλωσης

Δ. Παραδείγματα υπολογισμού του φόρου κατανάλωσης

Τα πιο κάτω παραδείγματα θα σας βοηθήσουν να κατανοήσετε καλύτερα τον τρόπο υπολογισμού του φόρου κατανάλωσης σε αυτοκίνητα (Σημείωση: Οι υπολογισμοί παρουσιάζονται στρογγυλοποιημένοι στο πλησιέστερο Ευρώ).

Παράδειγμα 1

Ένα μεταχειρισμένο βενζινοκίνητο αυτοκίνητο τύπου sedan κατά τη μεταφορά του από το Ηνωμένο Βασίλειο στην Κύπρο έχει ηλικία 9 μηνών και έχει διανύσει 22.500 χλμ.. Ο κυβισμός του είναι 1.789 κυβ. εκ. και η μάζα του εκπεμπόμενου διοξειδίου του άνθρακα (CO2), σύμφωνα με τη βεβαίωση του Εφόρου Μηχανοκινήτων οχημάτων, είναι 184 γρ/χλμ..

Ο πληρωτέος φόρος κατανάλωσης (Φ.Κ.) υπολογίζεται με βάση τη φορολογία που αναλογεί σε αντίστοιχο καινούριο αυτοκίνητο και στη συνέχεια παραχωρούνται απομειώσεις: ως εξής

 • Αρχικός φόρος κατανάλωσης (καινούριου αυτοκινήτου με εκπομπές CO2 184 γρ/χλμ.) €2.250 + (4 x €400) = €3.850.
 • Επειδή το παράδειγμα αφορά μεταχειρισμένο όχημα, ο αρχικός Φ.Κ. μειώνεται

  - Με βάση την ηλικία (9 μήνες) και τον τύπο (sedan) του οχήματος κατά 18,50% που αντιστοιχεί σε ποσό €712 (€3.850 x 18,50%).

  - Αφαιρείται ποσό €141 λόγω των επιπλέον διανυθέντων χλμ. (22.500 – (15.000/12*9) = 22.500 – 11.250 = 11.250 χλμ. – Βενζινοκίνητο όχημα) που αντιστοιχεί σε ποσοστό 4,5% (11.250/500*0,20=4,5%) επί του υπολοίπου €3.138 (€3.850 – €712) Φ.Κ. που προκύπτει μετά την αφαίρεση της απομείωσης λόγω ηλικίας και τύπου.

 • Πρόσθετος φόρος κατανάλωσης €0,02/κυβ.εκ. 1.789 Χ €0,02 = €36
 • Συνολικοί πληρωτέοι φόροι κατανάλωσης €3.850 – €712 – €141 + €36 = €3.033

Παράδειγμα 2

Μία μεταχειρισμένη μοτοσικλέτα κατά τη μεταφορά της στην Κύπρο από την Αγγλία έχει ηλικία 5χρονών και έχει διανύσει 45.000χλμ. Ο κινητήρας της είναι 650 κυβ. εκ. Η τελωνειακή της αξία είναι €5.000. Ο πληρωτέος φόρος κατανάλωσης υπολογίζεται ως εξής:

 • Αρχικός φόρος κατανάλωσης: 650κυβ.εκ. Χ €1,71= €1.112
 • Το ποσό αυτό μειώνεται κατά 56% λόγω ηλικίας, που ισούται με €623
 • Αφαιρείται ποσό €24 λόγω των επιπλέον 5000 διανυθέντων χλμ (45.000 – (5*8.000) = 45000 – 40.000 = 5.000) που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% (5000/500*0,50=5%) επί του υπολοίπου που προκύπτει μετά την αφαίρεση της απομείωσης λόγω ηλικίας (1.112 – 623 = 489)
 • Συνολικό πληρωτέο ποσό €1.112 – €623 – 24 = €465.

Ε. Πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να γράψετε στο Τμήμα Τελωνείων στη διεύθυνση:

Διευθυντή,
Τμήματος Τελωνείων,
Γωνία Μιχαλάκη Καραολή και Γρηγόρη Αυξεντίου, Λευκωσία.

Ταχυδρομική διεύθυνση:

Αρχιτελωνείο
1440 Λευκωσία.
Αρ. φαξ: 22302031
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: headquarters@customs.mof.gov.cy

Τηλεφωνικά μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Τομέα Τελωνειακής αξίας και Φορολογίας αυτοκινήτων του Αρχιτελωνείου στους αριθμούς 22601746 ή 22601748 ή 22601650.
No documents found


Κάντε κλικ εδώ: Αρχή σελίδας

© 2006 - 2018 Κυπριακή Δημοκρατία, Υπουργείο Οικονομικών

Τμήμα Τελωνείων
Αρχική Σελίδα | Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου | Αποποίηση | Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών | Υπεύθυνος Διαδικτυακού Τόπου