English
Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας Τμήμα Τελωνείων Λογότυπο Τμήματος Τελωνείων
Φόντο Εικόνας

Αρχική Σελίδα | Συνήθεις Ερωτήσεις | Χάρτης Πλοήγησης | Συνδέσεις | Επικοινωνία
Ειδική Αναζήτηση             
ΕκτύπωσηΕκτύπωση
English
Πίσω στην προηγούμενη σελίδα
Συνήθεις Ερωτήσεις

ΟΧΗΜΑΤΑ, ΣΚΑΦΗ, ΑΕΡΟΠΛΑΝΑ

1. Υπάρχει περιορισμός στην ηλικία ή στο σύστημα οδήγησης (δεξιοτίμονο/ αριστεροτίμονο) των οχημάτων που εισάγονται στη Κυπριακή Δημοκρατία από το εξωτερικό προκειμένου να εγγραφούν με Κυπριακές πινακίδες;

2. Πότε ένα αυτοκίνητο θεωρείται «καινούριο» ή «μεταχειρισμένο» για σκοπούς φορολογίας και πώς επηρεάζεται η φορολογική του μεταχείριση;

3. Θέλω να αγοράσω ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από άλλο κράτος μέλος της ΕΕ και να το μεταφέρω στη Κύπρο. Ποιους φόρους θα πληρώσω;

4. Ποιοι φόροι επιβάλλονται κατά την εισαγωγή ενός επιβατικού μεταχειρισμένου αυτοκινήτου;

5. Υπάρχει εύκολος τρόπος να υπολογίσω το φόρο κατανάλωσης που θα πληρώσω για ένα αυτοκίνητο που προτίθεμαι να αγοράσω στο εξωτερικό;

6. Τι κάνω σε περίπτωση που διαφωνώ με το ύψος της επιβληθείσας φορολογίας;

7. Τι γίνεται σε περίπτωση που εξακολουθώ να διαφωνώ και με την απόφαση του Διευθυντή;

8. Ποια διαδικασία πρέπει να ακολουθήσω για να μπορέσω να παραλάβω το αυτοκίνητο μου, όταν φτάσει στο λιμάνι;

9. Τι έγγραφα πρέπει να παρουσιάσω για να μπορέσω να παραλάβω το αυτοκίνητο μου;

10. Θέλω να εισάγω μεταχειρισμένα αυτοκίνητα από το εξωτερικό για σκοπούς μεταπώλησης. Τι πρέπει να κάνω, όταν φθάσουν τα αυτοκίνητα στο λιμάνι;

11. Υπάρχει διαφορά στη φορολόγηση με Φ.Π.Α. των μεταχειρισμένων αυτοκινήτων που εισέρχονται στη Κύπρο από άλλα κράτη μέλη ως ιδιωτική αγορά ή ως εμπορική πράξη;

12. Είμαι κάτοικος εξωτερικού και προτίθεμαι να εγκατασταθώ μόνιμα στη Κύπρο. Μπορώ να μεταφέρω το προσωπικό μου όχημα, σκάφος ή αεροσκάφος και να το εγγράψω χωρίς να πληρώσω δασμούς και φόρους;

13. Προτίθεμαι να αγοράσω ένα μεταχειρισμένο σκάφος αναψυχής από το εξωτερικό. Τι θα επιβαρυνθώ, όταν το μεταφέρω στην Κύπρο;

1. Υπάρχει περιορισμός στην ηλικία ή στο σύστημα οδήγησης (δεξιοτίμονο/ αριστεροτίμονο) των οχημάτων που εισάγονται στη Κυπριακή Δημοκρατία από το εξωτερικό προκειμένου να εγγραφούν με Κυπριακές πινακίδες;

Τα θέματα που αφορούν την εγγραφή και κυκλοφορία των οχημάτων στην Κυπριακή Δημοκρατία εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του Τμήματος Οδικών Μεταφορών (Τ.Ο.Μ.) του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων στο οποίο μπορείτε να αποταθείτε στην διεύθυνση roadtransport@rtd.mcw.gov.cy.

Συμβουλεύεστε πάντως να πληροφορηθείτε εκ των προτέρων αν το αυτοκίνητο που σας ενδιαφέρει μπορεί να εγγραφεί στην Κυπριακή Δημοκρατία, αφού σε περίπτωση που δεν θα εγγραφεί, το ποσό, που εν τω μεταξύ θα έχετε καταβάλει ως φόρο κατανάλωσης, δεν επιστρέφεται.

2. Πότε ένα αυτοκίνητο θεωρείται «καινούριο» ή «μεταχειρισμένο» για σκοπούς φορολογίας και πώς επηρεάζεται η φορολογική του μεταχείριση;

Πρέπει να τονισθεί ότι ως προς τον Φ.Π.Α., η έννοια του «καινούριου» οχήματος και του «μεταχειρισμένου» οχήματος διαφέρει από τη χρήση αυτών των όρων γα σκοπούς Φόρων Κατανάλωσης.

Πράγματι, ένα αυτοκίνητο θεωρείται ως «καινούριο» μεταφορικό μέσο κατά την έννοια του Φ.Π.Α, όταν η παράδοση γίνεται μέσα σε έξι μήνες από την ημερομηνία κατά την οποία τίθεται για πρώτη φορά σε χρήση ή εφόσον το όχημα δεν έχει διανύσει πάνω από 6000 χιλιόμετρα κατά τον χρόνο της παράδοσης και αντίστροφα ένα όχημα θεωρείται ως «μεταχειρισμένο» όταν η παράδοση του γίνεται σε χρονικό σημείο πέραν των έξι μηνών από την ημερομηνία κατά την οποία τίθεται για πρώτη φορά σε χρήση και το όχημα έχει διανύσει πάνω από 6000 χιλιόμετρα.

Όταν οι πιο πάνω προϋποθέσεις πληρούνται, στην περίπτωση που θεωρείται ως «καινούριο» θα επιβαρυνθεί με Φ.Π.Α. έστω και αν το Φ.Π.Α αποδεδειγμένα έχει καταβληθεί σε άλλο κράτος μέλος της ΕΕ και δεν θα επιβαρυνθεί με Φ.Π.Α. στην περίπτωση που θεωρηθεί ως «μεταχειρισμένο».

Επομένως με βάση την πιο πάνω ερμηνεία, για σκοπούς καθορισμού κατά πόσο το μεταφορικό μέσο είναι καινούριο και υπάρχει υποχρέωση απόδοσης του ΦΠΑ στη Δημοκρατία για την ενδοκοινοτική απόκτηση του, θα λαμβάνεται υπόψη η χρονική περίοδος από την ημερομηνία της πρώτης θέσης σε κυκλοφορία μέχρι την ημερομηνία που έχει παραδοθεί το μεταφορικό μέσο από το άλλο Κράτος μέλος για σκοπούς απόκτησης του στη Δημοκρατία και όχι η χρονική περίοδος από την πρώτη θέση σε κυκλοφορία μέχρι την άφιξη του μεταφορικού μέσου στη Δημοκρατία.

Παράδειγμα: Καινούργιο όχημα εγγράφεται για πρώτη φορά στην Αγγλία τον Ιανουάριο και Κύπριος κάτοικος αγοράζει το συγκεκριμένο όχημα σε διάστημα 5 μηνών δηλαδή τον Μάιο του ιδίου έτους με σκοπό να το μεταφέρει και εγγράψει στη Κυπριακή Δημοκρατία (Κ.Δ). Το όχημα μεταφέρεται από τον αγοραστή στη Κ.Δ τον Αύγουστο του ιδίου έτους δηλαδή σε διάστημα 8 μηνών από την ημερομηνία εγγραφής του στην Αγγλία. Το όχημα αυτό κατά τη μεταφορά του στη Κ.Δ θα θεωρηθεί καινούριο επειδή η παράδοση του πραγματοποιήθηκε πριν την πάροδο χρονικού διαστήματος έξι μηνών από την πρώτη θέση σε κυκλοφορία (εγγραφή) του οχήματος.

Αποδεικτικό στοιχείο προς επιβεβαίωση της ημερομηνίας παράδοσης ή απόκτησης μπορεί να αποτελέσει το τιμολόγιο πώλησης ή οποιοδήποτε άλλο έγγραφο βάσει του οποίου επιβεβαιώνεται η χρονική στιγμή της παράδοσης ή απόκτησης.

Οι πιο πάνω προϋποθέσεις όμως, δηλαδή το χρονικό διάστημα των έξι μηνών και η διανυθείσα απόσταση των 6000 χιλιομέτρων, δεν τίθενται ώστε να θεωρηθεί ένα όχημα «καινούριο ή μεταχειρισμένο» για σκοπούς επιβολής και είσπραξης του φόρου κατανάλωσης. Η ηλικία του οχήματος για σκοπούς μείωσης του φόρου κατανάλωσης υπολογίζεται από την ημερομηνία της πρώτης εγγραφής του σε οποιοδήποτε κράτος, μέχρι την ημερομηνία εισαγωγής ή εισόδου στην Κυπριακή Δημοκρατία.

3. Θέλω να αγοράσω ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από άλλο κράτος μέλος της ΕΕ και να το μεταφέρω στη Κύπρο. Ποιους φόρους θα πληρώσω;

Θα καταβάλετε μόνο φόρο κατανάλωσης που υπολογίζεται επί του κυβισμού της μηχανής και διαφοροποιείται ανάλογα με τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα (CO2), την ηλικία, τα διανυθέντα χιλιόμετρα, τον τύπο και γενικά την κατάσταση του οχήματος.

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να φέρει πινακίδες εγγραφής άλλου κράτους μέλους της ΕΕ και να συνοδεύεται από έγκυρο πιστοποιητικό εγγραφής που εκδόθηκε από το αντίστοιχο κράτος μέλος της ΕΕ.

Τα οχήματα που δεν συνοδεύονται από έγκυρο πιστοποιητικό εγγραφής θα θεωρηθούν ότι προέρχονται από τρίτες χώρες και θα επιβαρυνθούν επιπρόσθετα προς τους φόρους κατανάλωσης και με εισαγωγικό δασμό και ΦΠΑ, εκτός και αν εξασφαλίσετε εκ των προτέρων το παραστατικό Τ2L από το τελωνείο του άλλου κράτους μέλους ή τον προμηθευτή ή φορτωτή σας.

Για να δείτε τους συντελεστές και τις διαφοροποιήσεις του φόρου κατανάλωσης, πατήστε εδώ.

4. Ποιοι φόροι επιβάλλονται κατά την εισαγωγή ενός επιβατικού μεταχειρισμένου αυτοκινήτου;

Η φορολογική μεταχείριση (εισαγωγικός δασμός, φόρος κατανάλωσης και Φ.Π.Α) ενός οχήματος διαφέρει αν εισάγεται από τρίτη χώρα (μη κοινοτική) ή μεταφέρεται από χώρα που είναι κράτος μέλος της ΕΕ.

Α. Οχήματα τα οποία εισάγονται στη Κυπριακή Δημοκρατία από τρίτες χώρες δηλαδή από χώρες που δεν ανήκουν στην ευρωπαϊκή ένωση επιβαρύνονται με την πιο κάτω φορολογία:

Ο εισαγωγικός δασμός με συντελεστή 10% που υπολογίζεται επί της αξίας Σ.Ι.Φ. Ο όρος Σ.Ι.Φ. σημαίνει ότι η αξία περιλαμβάνει την τιμή αγοράς και τα έξοδα μεταφοράς και ασφάλισης μέχρι την Κύπρο π.χ Η αγορά του αυτοκινήτου είναι €10000 και τα έξοδα μεταφοράς και ασφάλισης €1500. Ο εισαγωγικός δασμός θα υπολογιστεί επί αξίας €11500 (10000 + 1500) και θα επιβληθεί ποσό €1150.

  · Φόρος κατανάλωσης
Όλα τα αυτοκίνητα, καινούρια ή μεταχειρισμένα, που εισέρχονται στο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας από οποιαδήποτε χώρα επιβαρύνονται με φόρους κατανάλωσης που υπολογίζονται και επιβάλλονται με βάση τον κυβισμό της μηχανής τους και διαφοροποιείται ανάλογα με τις εκπομπές του διοξειδίου του άνθρακα(CO2).

Στα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα ο φόρος κατανάλωσης διαφοροποιείται περαιτέρω, σύμφωνα με την ηλικία τους, τα διανυθέντα χιλιόμετρα και τον τύπο τους δηλαδή αν είναι σαλούν, cabrio, coupe, SUV ή όχημα παντός εδάφους (4Χ4).

Το Τμήμα Τελωνείων μέσα στα πλαίσια εξυπηρέτησης των πολιτών ετοίμασε ένα πρόγραμμα με το οποίο μπορείτε να υπολογίσετε από μόνοι σας τον φόρο κατανάλωσης που αναλογεί σε συγκεκριμένο μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Πατήστε εδώ για να χρησιμοποιήσετε το πρόγραμμα.


  · Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.)
Ο Φ.Π.Α επιβάλλεται σε όλα τα εισαγόμενα εμπορεύματα περιλαμβανομένων και των αυτοκινήτων. Ο συντελεστής που επιβάλλεται στα αυτοκίνητα είναι 18% και επιβάλλεται πάνω σε συνολική αξία που περιλαμβάνει το ποσό του επιβληθέντος εισαγωγικού δασμού και φόρου κατανάλωσης και την αξία (τελωνειακή αξία) επί της οποίας επιβλήθηκε ο εισαγωγικός δασμός.

Με βάση το πιο πάνω παράδειγμα της αξίας επί της οποίας επιβάλλεται ο εισαγωγικός δασμός ύψους €1150 και με δεδομένο για σκοπούς παραδείγματος ότι το ύψος των επιβληθέντων φόρων κατανάλωσης είναι €4500, τότε η αξία επί της οποία θα επιβληθεί ο Φ.Π.Α. είναι €15650 (10000+1150+4500) και το ύψος του Φ.Π.Α. είναι (15650@18%) €2817.

Β. Οχήματα τα οποία μεταφέρονται στη Κυπριακή Δημοκρατία από άλλα κράτη μέλη της Ε.Ε. επιβαρύνονται με την πιο κάτω φορολογία:

· Όλα τα οχήματα (μεταχειρισμένα ή καινούρια) που μεταφέρονται στην Δημοκρατία από άλλα κράτη μέλη της ΕΕ ή εισάγονται από τρίτες χώρες (μη κοινοτικές) επιβαρύνονται με φόρους κατανάλωσης και Φ.Π.Α.

· Εξαιρούνται της καταβολής του Φ.Π.Α. τα μεταχειρισμένα οχήματα που είναι εγγεγραμμένα σε οποιοδήποτε κράτος μέλος της ΕΕ. Για να θεωρηθεί όμως ένα όχημα, ως μεταχειρισμένο και να απαλλαγεί από την καταβολή του Φ.Π.Α. θα πρέπει η ηλικία του κατά τον χρόνο της παράδοσης να είναι πέραν των έξι μηνών και να έχει συμπληρώσει πέραν των 6000 χιλιομέτρων. Διαφορετικά, αν οι δύο αυτές προϋποθέσεις δεν υπάρχουν τότε το όχημα θα θεωρηθεί ως καινούριο και θα επιβληθεί ΦΠΑ ανεξάρτητα αν αυτό έχει καταβληθεί στο άλλο κράτος μέλος από το οποίο προέρχεται. Επομένως θα πρέπει να βεβαιωθείτε ότι το όχημα που θα μεταφέρετε στην Κύπρο καλύπτει τις πιο πάνω προϋποθέσεις.

Αν προτίθεστε να αγοράσετε καινούριο όχημα σε άλλο κράτος μέλος της Ε.Ε, συμβουλεύεστε να διευκρινίσετε στην εταιρεία από την οποία θα αγοράσετε το όχημα, ότι προτίθεστε να το μεταφέρετε σε άλλο κράτος μέλος της Ε.Ε. ώστε να χρησιμοποιήσει το ειδικό σχέδιο που εφαρμόζεται σε τέτοιες περιπτώσεις, δηλαδή να σας παραδοθεί το όχημα χωρίς την καταβολή του ΦΠΑ για να καταβληθεί στην Κύπρο.

Ο φόρος κατανάλωσης υπολογίζεται με τον ίδιο τρόπο που εξηγήθηκε και πιο πάνω δηλαδή επιβάλλεται σύμφωνα με τον κυβισμό της μηχανής και τις εκπομπές του διοξειδίου του άνθρακα (CO2) και διαφοροποιείται περαιτέρω , σύμφωνα με την ηλικία τους, τα διανυθέντα χιλιόμετρα και τον τύπο τους δηλαδή αν είναι σαλούν, cabrio, coupe, SUV ή όχημα παντός εδάφους (4Χ4).

Το Τμήμα Τελωνείων μέσα στα πλαίσια εξυπηρέτησης των πολιτών ετοίμασε ένα πρόγραμμα με το οποίο μπορείτε να υπολογίσετε από μόνοι σας τον φόρο κατανάλωσης που αναλογεί σε συγκεκριμένο μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Πατήστε εδώ για να χρησιμοποιήσετε το πρόγραμμα.

5. Υπάρχει εύκολος τρόπος να υπολογίσω το φόρο κατανάλωσης που θα πληρώσω για ένα αυτοκίνητο που προτίθεμαι να αγοράσω στο εξωτερικό;

Μέσα στα πλαίσια εξυπηρέτησης των πολιτών το Τμήμα Τελωνείων έχει ετοιμάσει σε απλή έκδοση ένα πρόγραμμα με το οποίο μπορείτε να υπολογίσετε μόνοι σας το φόρο κατανάλωσης που αναλογεί σε συγκεκριμένο όχημα.

Για να χρησιμοποιήσετε το πρόγραμμα και να υπολογίσετε το φόρο κατανάλωσης του αυτοκινήτου που σας ενδιαφέρει, πατήστε εδώ.

6. Τι κάνω σε περίπτωση που διαφωνώ με το ύψος της επιβληθείσας φορολογίας;

Αν διαφωνείτε με το ύψος του φόρου κατανάλωσης που σας έχει επιβληθεί, έχετε το δικαίωμα, σύμφωνα με την υφιστάμενη νομοθεσία, εντός προθεσμίας 60 ημερών από την ημερομηνία επιβολής της φορολογίας να υποβάλετε γραπτή αιτιολογημένη ένσταση στον Διευθυντή του Τμήματος Τελωνείων για επανεξέταση της φορολογίας, προσκομίζοντας όλα τα αναγκαία δικαιολογητικά στοιχεία που να υποστηρίζουν το βάσιμο της ένστασής σας.

Η ένσταση σας δεν θα εξεταστεί και θα θεωρηθεί ότι δεν υποβλήθηκε, αν δεν συνοδεύεται με τα αναγκαία δικαιολογητικά στοιχεία που να υποστηρίζουν την ένστασή σας.

7. Τι γίνεται σε περίπτωση που εξακολουθώ να διαφωνώ και με την απόφαση του Διευθυντή;

Εάν εξακολουθείτε να διαφωνείτε με την τελική απόφαση του Διευθυντή, μπορείτε μέσα σε προθεσμία 75 ημερών από την ημερομηνία που σας γνωστοποιήθηκε η απόφαση, να προσφύγετε στο Ανώτατο Δικαστήριο σύμφωνα με το άρθρο 146 του Συντάγματος.

8. Ποια διαδικασία πρέπει να ακολουθήσω για να μπορέσω να παραλάβω το αυτοκίνητο μου, όταν φτάσει στο λιμάνι;

Το πρώτο βήμα που θα πρέπει να κάνετε είναι να εξασφαλίσετε το διατακτικό παράδοσης (Delivery Order) από τη ναυτιλιακή εταιρεία που αντιπροσωπεύει το πλοίο που μετέφερε το αυτοκίνητό σας.

Μετά μπορείτε να επιλέξετε:


9. Τι έγγραφα πρέπει να παρουσιάσω για να μπορέσω να παραλάβω το αυτοκίνητο μου;

Α. Αν το αυτοκίνητο μεταφέρεται από άλλο κράτος μέλος της ΕΕ:

Τα έγγραφα που χρειάζεται να παρουσιάσετε είναι:

 • διατακτικό παράδοσης (Delivery Order) από τη ναυτιλιακή εταιρεία που αντιπροσωπεύει το πλοίο που μετέφερε το αυτοκίνητο σας∙
 • πινακίδες κυκλοφορίας και έγγραφο ταξινόμησης οχήματος κανονικής σειράς κυκλοφορίας άλλου κράτους μέλους (δηλαδή το πιστοποιητικό εγγραφής του οχήματος) ή το παραστατικό Τ2L που εκδίδεται από το τελωνείο του άλλου κράτους μέλους ή τον προμηθευτή ή φορτωτή σας∙
 • τιμολόγιο αγοράς, αν υπάρχει∙
 • πιστοποιητικό ΤΟΜ 119, αναφορικά με τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα που εκδίδεται από το Τμήμα Οδικών Μεταφορών.

Σημείωση: Εάν προτίθεστε να τοποθετήσετε το αυτοκίνητο σε αποθήκη τελωνειακής αποταμίευσης, μπορείτε να καταθέσετε το πρωτότυπο πιστοποιητικό εγγραφής του οχήματος, το τιμολόγιο αγοράς και το πιστοποιητικό ΤΟΜ 119 σε μεταγενέστερο χρόνο, όταν θα καταβάλετε τους σχετικούς φόρους.

Όταν παρουσιάσετε τα πιο πάνω έγγραφα, θα παραλάβετε αμέσως το αυτοκίνητό σας από το λιμάνι αλλά πρέπει σε διάστημα 10 ημερών από την παραλαβή του αυτοκινήτου να προχωρήστε στην τελωνειακή διευθέτησή του με ένα από τους τρόπους που περιγράφονται στο 7 πιο πάνω.

Β. Αν το αυτοκίνητο εισάγεται από τρίτη χώρα:

Τα έγγραφα που χρειάζεται να παρουσιάσετε είναι:

 • τελωνειακή διασάφηση (ΕΔΕ)∙
 • διατακτικό παράδοσης (Delivery Order) από την ναυτιλιακή εταιρεία που αντιπροσωπεύει το πλοίο που μετέφερε το αυτοκίνητο σας∙
 • πρωτότυπο τιμολόγιο αγοράς, αν υπάρχει∙
 • πρωτότυπο πιστοποιητικό εγγραφής∙
 • πιστοποιητικό ΤΟΜ 119, αναφορικά με τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα που εκδίδεται από το Τμήμα Οδικών Μεταφορών.

Σημείωση: Εάν προτίθεστε να τοποθετήσετε το αυτοκίνητο σε αποθήκη τελωνειακής αποταμίευσης, θα συμπληρώσετε απαραίτητα σχετική διασάφηση που θα συνοδεύεται απαραίτητα από το διατακτικό παράδοσης και το τιμολόγιο, αν υπάρχει. Τα υπόλοιπα έγγραφα, όπως το πρωτότυπο πιστοποιητικό εγγραφής του οχήματος, το τιμολόγιο αγοράς και το πιστοποιητικό ΤΟΜ 119 μπορούν να κατατεθούν, όταν θα αποφασίσετε να καταβάλετε τους δασμούς και φόρους.

10. Θέλω να εισάγω μεταχειρισμένα αυτοκίνητα από το εξωτερικό για σκοπούς μεταπώλησης. Τι πρέπει να κάνω, όταν φθάσουν τα αυτοκίνητα στο λιμάνι;

Αν μεταφέρετε στην Κύπρο από το εξωτερικό αυτοκίνητο για σκοπούς μεταπώλησης, θα ακολουθήσετε τη διαδικασία που περιγράφεται πιο πάνω ανάλογα με τη χώρα προέλευσης, δηλαδή, αν μεταφέρετε από άλλο κράτος μέλος της ΕΕ ή εισάγετε από τρίτη χώρα με την προϋπόθεση ότι θα εγγραφείτε στο Τελωνειακό Μητρώο και στο Μητρώο ΦΠΑ.

11. Υπάρχει διαφορά στη φορολόγηση με Φ.Π.Α. των μεταχειρισμένων αυτοκινήτων που εισέρχονται στη Κύπρο από άλλα κράτη μέλη ως ιδιωτική αγορά ή ως εμπορική πράξη;

Όλα τα εγγεγραμμένα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα που εισέρχονται στην Κυπριακή Δημοκρατία από άλλα κράτη μέλη της ΕΕ δεν υπόκεινται σε καταβολή Φ.Π.Α. είτε αυτά μεταφέρονται από ιδιώτες για την προσωπική τους χρήση ή μεταφέρονται από εταιρείες ή άτομα για σκοπούς μεταπώλησης.

Θέμα καταβολής Φ.Π.Α. εγείρεται κατά το στάδιο της μεταπώλησης.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ

12. Είμαι κάτοικος εξωτερικού και προτίθεμαι να εγκατασταθώ μόνιμα στη Κύπρο. Μπορώ να μεταφέρω το προσωπικό μου όχημα, σκάφος ή αεροσκάφος και να το εγγράψω χωρίς να πληρώσω δασμούς και φόρους;

Όλοι οι κάτοικοι εξωτερικού που προτίθενται να εγκατασταθούν μόνιμα στην Κυπριακή Δημοκρατία μπορούν να μεταφέρουν τα προσωπικά τους είδη χωρίς την πληρωμή δασμών και φόρων κάτω από κάποιες προϋποθέσεις.

Στα προσωπικά είδη περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων τα οχήματα, τα σκάφη και τα ιδιωτικά αεροσκάφη.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να διαβάσετε στην ιστοσελίδα του Τμήματος στο μέρος με τίτλο «Οχήματα».

13. Προτίθεμαι να αγοράσω ένα μεταχειρισμένο σκάφος αναψυχής από το εξωτερικό. Τι θα επιβαρυνθώ, όταν το μεταφέρω στην Κύπρο;

Β. Μεταφορά από άλλο κράτος μέλος της ΕΕ

Εάν το «μεταχειρισμένο» σκάφος που προτίθεστε να αγοράσετε μεταφέρεται από άλλο κράτος μέλος της ΕΕ, θα σας ζητηθεί κατά την άφιξη του να αποδείξετε τον κοινοτικό του χαρακτήρα.

Ο κοινοτικός χαρακτήρας αποδεικνύεται με την προσκόμιση του εντύπου Τ2L. Μπορείτε να προμηθευτείτε το έντυπο Τ2L από το τελωνείο του άλλου κράτους μέλους ή τον προμηθευτή ή φορτωτή σας.

Όταν αποδείξετε τον κοινοτικό χαρακτήρα τότε αποδεσμεύεται χωρίς την καταβολή εισαγωγικού δασμού ή ΦΠΑ. Αν δεν μπορέσετε να αποδείξετε τον κοινοτικό χαρακτήρα του, το σκάφος σας θα θεωρηθεί ότι προέρχεται από τρίτη χώρα και θα σας ζητηθεί να πληρώσετε εισαγωγικό δασμό 1.7% επί της αξίας του, πλέον 19% ΦΠΑ.

Σκάφη με μήκος που υπερβαίνει τα 7.5 μέτρα θεωρούνται μεταχειρισμένα εφόσον η παράδοση τους από το άλλο κράτος μέλος για σκοπούς απόκτησης του στη Δημοκρατία έχει πραγματοποιηθεί σε χρονικό διάστημα που να υπερβαίνει τους τρείς μήνες από την ημερομηνία της πρώτης θέσης σε κυκλοφορία και έχουν πραγματοποιήσει πλεύση από την ημερομηνία της πρώτης θέσης τους σε κυκλοφορία άνω των 100 ωρών.

Το σκάφος θεωρείται ότι έχει τεθεί πρώτη φορά σε κυκλοφορία από την ημερομηνία που παραδίδεται από τον κατασκευαστή στον πρώτο του αγοραστή ή ιδιοκτήτη ή την ημερομηνία που έχει καταστεί διαθέσιμο στον πρώτο του αγοραστή ή ιδιοκτήτη ή την ημερομηνία που χρησιμοποιείται για σκοπούς επίδειξης από τον κατασκευαστή, όταν αρχικά χρησιμοποιείται με αυτό τον τρόπο.

Εάν το σκάφος σας δεν πληροί τις πιο πάνω προϋποθέσεις θα θεωρηθεί ως καινούριο και κατά την είσοδο του στη Δημοκρατία θα σας ζητηθεί να καταβάλετε ΦΠΑ επί της αξίας του.

Διευκρινίζεται ότι η πιο πάνω ερμηνεία του μεταχειρισμένου σκάφους αφορά μόνο εκείνα των οποίων το μήκος υπερβαίνει τα 7.5 μέτρα. Σκάφη με μήκος μέχρι τα 7.5 μέτρα, εφόσον αποδείξετε τον κοινοτικό τους χαρακτήρα, ανεξάρτητα αν πρόκειται για καινούρια ή μεταχειρισμένα, δεν επιβαρύνονται με ΦΠΑ.
No documents found


Κάντε κλικ εδώ: Αρχή σελίδας

© 2006 - 2018 Κυπριακή Δημοκρατία, Υπουργείο Οικονομικών

Τμήμα Τελωνείων
Αρχική Σελίδα | Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου | Αποποίηση | Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών | Υπεύθυνος Διαδικτυακού Τόπου