Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Κρατικό Λαχείο Κύπρου
Βρίσκεστε στη σελίδα: Αρχική Σελίδα Άλλα Ανακοινώσεις

Ανακοινώσεις


ΕΞΑΡΓΥΡΩΣΗ ΞΥΣΤΩΝ ΛΑΧΕΙΩΝ
(11/10/2017)


ΚΡΑΤΙΚΟ ΛΑΧΕΙΟ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΕΞΑΡΓΥΡΩΣΗ ΞΥΣΤΩΝ ΛΑΧΕΙΩΝ


Παρόλο που ελάχιστα ξυστά λαχεία των πιο κάτω παιχνιδιών παραμένουν ανεξαργύρωτα, καλούμε τους κατόχους τους να τα παρουσιάσουν για εξαργύρωση το αργότερο μέχρι 24 Νοεμβρίου, 2017.

Μετά την πιο πάνω ημερομηνία όσα βραβεία παραμείνουν αζήτητα θα μεταφερθούν στο Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας.

Λεπτομέρειες των παιχνιδιών που επηρεάζονται φαίνονται πιο κάτω:


1. «ΣΥΝΗΘΙΣΜΕΝΟ» Ξυστό Λαχείο:
   Τα παιχνίδια με αρ: 0490


2. «ΣΟΥΠΕΡ» Ξυστό Λαχείο:
   Το παιχνίδι με αρ: Α177


3. «ΜΕΓΑΛΟ» Ξυστό Λαχείο:
   Το παιχνίδι με αρ: Μ057


4. «ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ» Ξυστό Λαχείο:
   Το παιχνίδι με αρ: ΗΕ16

Λευκωσία 28 Σεπτεμβρίου, 2017