ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Άλλα Έντυπα


Τ.Φ.2001 - Εγγραφή Νέου Φορολογουμένου και απόκτηση Α.Φ.Μ.

Το έντυπο αυτό χρησιμοποιείται για εγγραφή στο Τμήμα Φορολογίας και απόκτηση "Αριθμού Φορολογικού Μητρώου" (Α.Φ.Μ.). Το έντυπο αυτό έχει αντικαταστήσει τα έντυπα Ε.Πρ.162 και Ε.Πρ.163.


Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat ΤΦ 2001.pdf


Πίσω