Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Φορολογίας

ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣΑνακοινώσεις

10/05/2018 - Υποβολή Αιτημάτων για ένταξη στο Σχέδιο Ρύθμισης Ληξιπρόθεσμων Φορολογικών Οφειλών

05/01/2018- Παράταση Υποβολής Αιτημάτων

18/12/2017- Διαδικασία Ρύθμισης Ληξιπρόθεσμων Φορολογικών Οφειλών (Δικαιούχοι/Προϋποθέσεις/Υποβολή Αιτήματος/Πληρωμές

01/11/2017- Διαδικασία Ρύθμισης Ληξιπρόθεσμων Φορολογικών Οφειλών

09/10/2017- Παράταση Υποβολής Αιτημάτων

03/8/2017- Ρύθμιση Ληξιπρόθεσμων Οφειλών μέσω « Αριάδνης»

Έντυπα

Έντυπο ΤΦ 2006/2017-Υποβολή Ένστασης

Οδηγοί

Διαδικασία Πρόσβασης στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες του Τμήματος Φορολογίας

Νομοθεσία

N.4(I)2017: Ο περί της Διαδικασίας Ρύθμισης Ληξιπρόθεσμων Φορολογικών Οφειλών Νόμος του 2017

Ν.129(Ι)2017: Ο περί της Διαδικασίας Ρύθμισης Ληξιπρόθεσμων Φορολογικών Οφειλών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2017

Ν.158(Ι)2017: Ο περί της Διαδικασίας Ρύθμισης Ληξιπρόθεσμων Φορολογικών Οφειλών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2017

Ν.1(Ι) 2018: Ο περί της Διαδικασίας Ρύθμισης Ληξιπρόθεσμων Φορολογικών Οφειλών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2018

ΚΔΠ200/2017: Γνωστοποίηση με βάση τα άρθρα 3, 5, 6(3) ,9, 11(3) και 19πρώην Υπηρεσία ΦΠΑ Τμήμα Φορολογίας (Έμμεση Φορολογία)

RSS Feed

JCCSMART

TAXISnet- Δήλωση Εισοδήματος Ατόμου 2017

η Υπηρεσίες

Ληξιπρόθεσμες Οφειλές

εργαλείο υπολογισμού

Ηλεκτρονική τιμολόγηση

Καταληκτικές ημερομηνίες (Due Dates)

Approved Employer

Η Ευρώπη σου

IMI

ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ