Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Φορολογίας
Νόμοι > ΝΟΜΟΙ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ > Ο περί Φορολογίας Ακινήτου Ιδιοκτησίας Νόμος του 1980 έως 2016

Νόμοι


Ο περί Φορολογίας Ακινήτου Ιδιοκτησίας Νόμος του 1980 έως 2016


Ο Νόμος επιβάλλει φόρο στην αγοραία αξία της ακίνητης ιδιοκτησίας την 1 Ιανουαρίου 1980. Η ακίνητη περιουσία που λαμβάνεται υπόψη για το σκοπό αυτό, είναι εκείνη που έχει στη διάθεση του ο φορολογούμενος (άτομο ή εταιρεία) την 1 Ιανουαρίου κάθε έτους


Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat 1980_24_FOROLOGIAS_AKINITOU_IDIOKTISIAS_2016_86_δ.pdf

No documents found

πρώην Υπηρεσία ΦΠΑ Τμήμα Φορολογίας (Έμμεση Φορολογία)

RSS Feed

JCCSMART

TAXISnet- Δήλωση Εισοδήματος Ατόμου 2017

η Υπηρεσίες

Ληξιπρόθεσμες Οφειλές

εργαλείο υπολογισμού

Ηλεκτρονική τιμολόγηση

Καταληκτικές ημερομηνίες (Due Dates)

Approved Employer

Η Ευρώπη σου

IMI

ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ