Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Φορολογίας

Νέα / Ανακοινώσεις
- 16/02/2018 Καταβολή Φόρου (PAYE) που Παρακρατήθηκε από Εργοδότες
 
- 16/02/2018 Διαθεσιμότητα Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών
 
- 14/02/2018 Επιτόκια Απόδοσης Δεκαετών Κυβερνητικών Ομολόγων κατά τις 31/12/2017
 
- 09/02/2018 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Ενοικίαση ή Πώληση Υποστατικών για τη Στέγαση των Επαρχιακών Γραφείων Λευκωσίας και Λάρνακας
 
- 02/02/2018 Υποχρεωτική Ηλεκτρονική Υποβολή Δήλωσης Ατόμου 2017- Εγγραφή στο Taxisnet
 
- 01/02/2018 Παράταση Υποβολής Φορολογικής Δήλωσης Φ.Π.Α. και Δήλωσης Intrastat μέχρι την Δευτέρα 12/02/2018
 
- 05/01/2018 Παράταση Υποβολής Αιτημάτων για Ένταξη σε Σχέδιο Ρύθμισης Ληξιπρόθεσμων Φορολογικών Οφειλών
 
- 02/01/2018 Μίσθωση Ακίνητης Ιδιοκτησίας για σκοπούς Φ. Π.Α. (Έκδοση της Εγκυκλίου ΕΕ220 σε αντικατάσταση της ΕΕ218 η οποία αποσύρεται)
 
- 29/12/2017 Μίσθωση Ακίνητης Ιδιοκτησίας και Παράδοση μη Ανεπτυγμένης Οικοδομήσιμης Γης για σκοπούς Φόρου Προστιθέμενης Αξίας
 
- 18/12/2017 Ρύθμιση Ληξιπρόθεσμων Φορολογικών Οφειλών - Διαδικασία ένταξης στο Σχέδιο Ρύθμισης
 
- 11/12/2017 CbCR - Παράταση Υποβολής Έκθέσεων ανά Χώρα για το Έτος 2016
 


Αρχείο Νέων / Ανακοινώσεων


πρώην Υπηρεσία ΦΠΑ
Τμήμα Φορολογίας (Έμμεση Φορολογία)

RSS Feed

JCCSMART

η Υπηρεσίες

Ληξιπρόθεσμες Οφειλές

εργαλείο υπολογισμού

Ηλεκτρονική τιμολόγηση

Καταληκτικές ημερομηνίες (Due Dates)

Η Ευρώπη σου

IMI

ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ