Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Φορολογίας

Νέα / Ανακοινώσεις
- 11/12/2017 Παράταση Υποβολής Γνωστοποίησης για σκοπούς Υποβολής Εκθέσεων ανά Χώρα για το Λογιστικό Έτος 2017
 
- 11/12/2017 Παράταση Υποβολής Έκθέσεων ανά Χώρα για το Έτος 2016
 
- 07/12/2017 Παράταση υποβολής Φορολογικής Δήλωσης Φ.Π.Α. και Δήλωσης Intrastat μέχρι την Δευτέρα 11/12/2017
 
- 05/12/2017 Διαδικασία Ρύθμισης Ληξιπρόθεσμων Φορολογικών Οφειλών (Δικαιούχοι/ Προϋποθέσεις/ Αιτήμα/ Πληρωμές)
 
- 04/12/2017 Ωράριο Λειτουργίας των Ταμείων Είσπραξης Φόρων από 18/12/2017
 
- 20/11/2017 Διερεύνηση υποθέσεων που αφορούν τα Paradise Papers
 
- 14/11/2017 Πρόσκληση σε Δημόσια Διαβούλευση για θέσπιση Κανόνων κατά της Φοροαποφυγής (Εναρμόνιση με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2016/1164 όπως τροποποιήθηκε στις 21/2/2017 - Οδηγία Ε2017/952)
 
- 02/11/2017 Εντυπο Πληρωμης Οφειλόμενου Φ.Π.Α.
 
- 01/11/2017 Διαδικασία Ρύθμισης Ληξιπρόθεσμων Φορολογικών Οφειλών
 
- 09/10/2017 Υποβολή Αιτημάτων για Ρύθμιση Ληξιπρόθεσμων Οφειλών- Νέα Ημερομηνία
 
- 30/08/2017 Ρύθμιση Ληξιπρόθεσμων Οφειλών (Μη Υποβληθείσες Φορολογικές Δηλώσεις - Ποσά που Οφείλονται για περιόδους μετά τις 31/12/2015)
 
- 18/07/2017 Προσωρινή Φορολογία 2017
 
- 29/06/2017 Εγγραφή στην Κυβερνητική Διαδικτυακή Διόδο Ασφαλείας "Αριάδνη" για CRS και FATCA - Ειδικές περιπτώσεις
 


Αρχείο Νέων / Ανακοινώσεων


πρώην Υπηρεσία ΦΠΑ
Τμήμα Φορολογίας (Έμμεση Φορολογία)

RSS Feed

JCCSMART

η Υπηρεσίες

Δημόσια Διαβούλευση

Ληξιπρόθεσμες Οφειλές

εργαλείο υπολογισμού

Ηλεκτρονική τιμολόγηση

Καταληκτικές ημερομηνίες (Due Dates)

Η Ευρώπη σου

IMI

ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ