ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Συμβάσεις Αποφυγής Διπλής Φορολογίας και Άλλες Συμβάσεις


1. Κατάσταση των Συμβάσεων Αποφυγής Διπλής Φορολογίας μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και άλλων Κρατών, καθώς και τα κείμενα των δημοσιευμένων Συμβάσεων, βρίσκονται στον ιστότοπο του Υπουργείου Οικονομικών.

Επισημαίνεται ότι, η Σύμβαση μεταξύ Κύπρου και Νορβηγίας, η οποία είχε συνομολογηθεί μεταξύ Νορβηγίας και Ηνωμένου Βασιλείου διατίθεται μόνο στην αγγλική γλώσσα. Διατίθεται επίσης μόνο στην αγγλική γλώσσα το κείμενο της Σύμβασης μεταξύ Κύπρου και Γαλλίας. Τα κείμενα των υπόλοιπων Συμβάσεων, διατίθενται τόσο στην ελληνική όσο και στην αγγλική γλώσσα.

2. Πιο κάτω θα βρείτε τα κείμενα άλλων Πολυμερών ή Διμερών Συμβάσεων