Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Φορολογίας

FATCA


Ο Υπουργός Οικονομικών έχει υπογράψει την Διακρατική Συμφωνία Κύπρου - ΗΠΑ, FATCA (Intergovernmental Model 1A Agreement Foreign Account Tax Compliance Act) με τον Πρέσβη των ΗΠΑ, στις 2 Δεκεμβρίου 2014.

Στο χώρο αυτό πρόκειται να αναρτώνται πληροφορίες σχετικά με την εφαρμογή της Διακρατικής Συμφωνίας FATCA.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη Διακρατική Συμφωνία FATCA μπορείτε να βρείτε επίσης στην επίσημη ιστοσελίδα του IRS.- Ανακοινώσεις
- Υποβολή Στοιχείων
- Χρήσιμοι Συνδέσμοι
- Administrative Service Providers (ASPs)
- Οδηγός για την Αυτόματη Ανταλλαγή Πληροφοριών Χρηματοοικονομικών Λογαριασμών
- Νομοθεσία


πρώην Υπηρεσία ΦΠΑ Τμήμα Φορολογίας (Έμμεση Φορολογία)

RSS Feed

JCCSMART

TAXISnet- Δήλωση Εισοδήματος Ατόμου 2017

η Υπηρεσίες

Ληξιπρόθεσμες Οφειλές

εργαλείο υπολογισμού

Ηλεκτρονική τιμολόγηση

Καταληκτικές ημερομηνίες (Due Dates)

Approved Employer

Η Ευρώπη σου

IMI

ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ