Εκτύπωση Εκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο
 
ΘΗΣΕΑΣ

Καλώς Ήλθατε στο Διαδικτυακό μας Τόπο


Η θανάτωση του μινώταυρου από τον Θησέα. Ψηφιδωτό.Καλωσορίσετε στην ιστοσελίδα ΘΗΣΕΑΣ. Το όνομα ΘΗΣΕΑΣ έχει δοθεί για όλα τα μηχανογραφημένα συστήματα του Τμήματος Τελωνείων που σκοπό έχουν την αποτελεσματική προσφορά υπηρεσιών μέσω διαδικτύου και γενικά τη διευκόλυνση του εμπορίου με την επιτάχυνση των τελωνειακών διαδικασιών.

Ο ΘΗΣΕΑΣ περιλαμβάνει αρκετά επί μέρους συστήματα όπως είναι το σύστημα δηλωτικών εισαγωγής, το σύστημα διασαφήσεων εισαγωγών, το σύστημα Δασμολογίου, το σύστημα ελέγχου εισαγωγών (ICS), το σύστημα ελέγχου Εξαγωγών (ΕCS), το σύστημα παρακολούθησης και ελέγχου διακίνησης εμπορευμάτων υπό καθεστώς αναστολής καταβολής του Φόρου Κατανάλωσης (EMCS) κ.α.

πατήστε εδώ για να συνδεθείτε με το πραγματικό περιβάλλον παραγωγής ΘΗΣΕΑΣ Σύστημα Διασαφήσεων Εισαγωγής πατήστε εδώ για να συνδεθείτε με το πραγματικό περιβάλλον παραγωγής ΘΗΣΕΑΣ Σύστημα Διασαφήσεων Εισαγωγής XML Σύστημα ελέγχου εξαγωγών

πατήστε εδώ για να συνδεθείτε με το πραγματικό περιβάλλον παραγωγής ΘΗΣΕΑΣ Σύστημα Δηλωτικών Εισαγωγής πατήστε εδώ για να συνδεθείτε με το πραγματικό περιβάλλον παραγωγής Σύστημα παρακολούθησης και ελέγχου ενδοκοινοτικής διακίνησηςεναρμονισμένων προϊόντων υπό καθεστώς αναστολής Δασμολόγιο

πατήστε εδώ για να συνδεθείτε με το πραγματικό περιβάλλον παραγωγής Σύστημα Ελέγχου Εξαγωγών - Συνοπτικές Διασαφήσεις Εισόδου πατήστε εδώ για να συνδεθείτε με το πραγματικό περιβάλλον παραγωγής Σύστημα Ελέγχου Εισαγωγών - Συνοπτική Διασάφηση Εισόδου (ΕΝS) Customs Decision Management System-Traders' Portal-Σύστημα Διαχείρισης Τελωνειακών Αποφάσεων

εγκαταστήστε στον υπολογιστή σας τον ευρωμετατροπέα κάντε κλικ για να συνδεθείτε με την ιστοσελίδα του Τμήματος Τελωνείων

Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου

Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών |

Κάντε κλικ εδώ για εκτύπωση του εγγράφου.
Εκτύπωση