Εκτύπωση Εκτύπωση Κλείσιμο της Σελίδας Κλείσιμο
 
Τμήμα Τελωνείων
Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας τηλεφωνικά, με ηλεκτρονικό μήνυμα, με τηλεομοιότυπο (Φαξ), ταχυδρομικώς:
Διεύθυνση: Γωνία Μ. Καραολή & Γρ. Αυξεντίου, 1096 Λευκωσία
Ταχ. διεύθυνση: Αρχιτελωνείο, 1440 Λευκωσία
Ηλεκτρ. διεύθυνση: headquarters@customs.mof.gov.cy
Τηλέφωνο επικοινωνίας:(+357) 22601713
Αρ. τηλεομοιότυπου: (+357) 22302031

Μπορείτε να επικοινωνήσετε επίσης με λειτουργούς του Τμήματος για λήψη πληροφοριών σε σχέση με διάφορα θέματα, μεταβαίνοντας στις «Πληροφορίες για επιχειρήσεις/Σύνδεσμοι επικοινωνίας».
Μπορείτε ακόμη να επικοινωνήσετε με τα επαρχιακά τελωνεία, πατώντας εδώ για να δείτε τα στοιχεία επικοινωνίας αυτών.

Παρακαλώ μη διστάζετε να επικοινωνείτε μαζί μας, είτε τηλεφωνικά είτε με άλλο τρόπο, όταν έχετε οποιεσδήποτε απορίες, ερωτήσεις, σχόλια ή εισηγήσεις αναφορικά με την Ιστοσελίδα μας ή το περιεχόμενο της.


Εκτύπωση σελίδας
Εκτύπωση σελίδας