Εκτύπωση Εκτύπωση Κλείσιμο της Σελίδας Κλείσιμο
 
Τμήμα Τελωνείων


Καλωσορίσατε στην ιστοσελίδα του Τμήματος Τελωνείων, το οποίο υπάγεται στο Υπουργείο Οικονομικών. Διευθυντής του Τμήματος είναι, από την 1η Δεκεμβρίου 2015, ο κος Δημήτριος Χατζηκωστής.

Το Τμήμα Τελωνείων σε γενικές γραμμές είναι υπεύθυνο κυρίως για την επιβολή και είσπραξη δασμοφορολογικών επιβαρύνσεων σε αγαθά, την περιφρούρηση της ασφάλειας της εφοδιαστικής αλυσίδας εμπορευμάτων, την επιβολή απαγορεύσεων και περιορισμών στην εισαγωγή, εξαγωγή και διαμετακόμιση ορισμένων αγαθών, τη διευκόλυνση του νόμιμου εμπορίου και ενίσχυση της ανάπτυξης των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και την προστασία της υγείας και ασφάλειας των καταναλωτών.

Στην ιστοσελίδα μας θα βρείτε όλες τις σχετικές πληροφορίες για τις αρμοδιότητες του Τμήματος.
Εξουσιοδοτημένοι οικονομικοί φορείς Εγγραφή Οικονομικών Φορέων Σύστημα Ελέγχου και κυκλοφορίας εναρμονισμένων προϊόντων E.M.C.S. σύνδεση με τη ιστοσελίδα του ΘΗΣΕΑ Μεταφορά κατοικίας -Φορολογικές Απαλλαγές
ενημερωθείτε για σημαντικότερες εγκυκλίους του Τμήματος σε διάφορα θέματα, καθώς και τα έντυπα που χρησιμοποιεί το Τμήμα Γραμμή ελεύθερης κλήσης 80001000 ετήσια έκθεση του Τμήματος Παγκόσμια μέρα τελωνείων Ηλεκτρονική μάθηση
Υπηρεσία Έγκαιρης Ενημέρωσης-ενημερωθείτε άμεσα και έγκαιρα τελωνειακό μουσείο Η Ευρώπη σου like us on facebook -customs cyprus


Εκτύπωση σελίδας
Εκτύπωση σελίδας