Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας16/03/2017
Νεότερα Στοιχεία: Εθνικοί Λογαριασμοί, Πρώτη Εκτίμηση 2016

Το Α.Ε.Π. για το 2016 υπολογίζεται σε €17.901,4 εκ. σε τρέχουσες τιμές σε σύγκριση με €17.637,2 εκ. το 2015 και σε €15.789,9 εκ. σε σταθερές τιμές 2005 (μεθοδολογία αλυσιδωτής σύνδεσης) σε σύγκριση με €15.354,6 εκ. το 2015. Ο ρυθμός ανάπτυξης σε πραγματικούς όρους υπολογίζεται στο 2,8% κατά το 2016, σε σύγκριση με 1,7% το 2015.


ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ

ΕΘΝΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ
Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση