Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας31/05/2017
Νεότερα Στοιχεία: Δείκτης Κύκλου Εργασιών στις Υπηρεσίες, 1ο Τριμηνο 2017

Κατά το πρώτο τρίμηνο του 2017 ο Δείκτης Κύκλου Εργασιών παρουσίασε αύξηση της τάξης του 4,1% στις υπηρεσίες παροχής καταλύματος και εστίασης και 9,6% στην ενημέρωση και επικοινωνία σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2016. Μείωση της τάξης του 0,6% σημειώθηκε στις επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες και 3,7% στις διοικητικές και υποστηρικτικές δραστηριότητες.


ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ

ΔΕΙΚΤΗΣ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΚΑΙ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ

ΔΕΙΚΤΗΣ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΔΕΙΚΤΗΣ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ - ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΔΕΙΚΤΗΣ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση