Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας19/12/2017
Νεότερα Στοιχεία: Κοινωνική Προστασία, 2015

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της Έρευνας της Κοινωνικής Προστασίας, οι συνολικές δαπάνες της Κοινωνικής Προστασίας στην Κύπρο ανήλθαν σε €3.873,7 εκατ. το 2015 σε σύγκριση με €3.818,7 εκατ. το 2014 …(περισσότερα στο Δελτίο Τύπου)


ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ


Social_Protection-2015-EL-191217.pdf

Social_Protection-2015-EL-191217.doc

Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση