Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας31/08/2017
Νεότερα Στοιχεία: Δείκτης Κύκλου Εργασιών στις Υπηρεσίες, 2ο Τριμηνο 2017

Κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2017 ο Δείκτης Κύκλου Εργασιών παρουσίασε αύξηση της τάξης του 10,0% στις υπηρεσίες παροχής καταλύματος και εστίασης, 12,4% στην ενημέρωση και επικοινωνία και 5,5% στις διοικητικές και υποστηρικτικές δραστηριότητες σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2016. Μείωση της τάξης του 2,5% παρατηρήθηκε στις επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες.

Κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουνίου 2017 ο δείκτης των υπηρεσιών παροχής καταλύματος και εστίασης παρουσίασε άνοδο 8,1%, της ενημέρωσης και επικοινωνίας 24,7% και των διοικητικών και υποστηρικτικών δραστηριοτήτων 1,9% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2016. Μείωση της τάξης του 1,8% σημείωσε ο δείκτης για τις επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες.


ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ

ΔΕΙΚΤΗΣ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΚΑΙ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ

ΔΕΙΚΤΗΣ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΔΕΙΚΤΗΣ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ - ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΔΕΙΚΤΗΣ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση