Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας10/10/2017
Νεότερα Στοιχεία: Εθνικοί Λογαριασμοί, Τελικά Στοιχεία 2015 και Αναθεωρημένα Στοιχεία 2016

Το Α.Ε.Π. για το 2016 υπολογίζεται σε €18.122,5 εκ. σε τρέχουσες τιμές σε σύγκριση με €17.742,0 εκ. το 2015 και σε €15.907,0 εκ. σε σταθερές τιμές 2005 (μεθοδολογία αλυσιδωτής σύνδεσης) σε σύγκριση με €15.438,8 εκ. το 2015. Ο ρυθμός ανάπτυξης σε πραγματικούς όρους υπολογίζεται στο 3,0% κατά το 2016, σε σύγκριση με 2,0% το 2015.


ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ

ΕΘΝΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ
Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση