Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας
Ενέργεια, Περιβάλλον > Περιβάλλον


21/03/2019Αποτελέσματα Έρευνας: Δαπάνες για Περιβαλλοντική Προστασία στις Βιομηχανικές Επιχειρήσεις, 2016

21/11/2018Νεότερα Στοιχεία: Παραγωγή και Διαχείριση Αστικών Στερεών Αποβλήτων, 2017

21/12/2017Αποτελέσματα Έρευνας: Δαπάνες για Περιβαλλοντική Προστασία και Διαχείριση Πόρων στο Δημόσιο Τομέα, 2015

28/11/2017Νεότερα Στοιχεία: Παραγωγή και Διαχείριση Αστικών Στερεών Αποβλήτων, 2016

12/07/2017Αποτελέσματα Έρευνας: Δαπάνες για Περιβαλλοντική Προστασία στις Βιομηχανικές Επιχειρήσεις, 2015

11/05/2016Αποτελέσματα Έρευνας: Δαπάνες για Περιβαλλοντική Προστασία στο Δημόσιο Τομέα, 2014

18/11/2015Νεότερα Στοιχεία: Παραγωγή και Διαχείριση Αστικών Στερεών Αποβλήτων, 2014

25/04/2013Αποτελέσματα Έρευνας: Παραγωγή και Διαχείριση Αποβλήτων των Βιομηχανικών Επιχειρήσεων, 2010

24/07/2007ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΕ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

31/05/2006ΝΕΑ ΕΚΔΟΣΗ: ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, 2006

Δεν υπάρχουν Ανακοινώσεις


Επιβεβαιωμένη Ημερομηνία
Προκαταρκτική Ημερομηνία


Αρχείο Ανακοινώσεων
    Επιλέξτε να δείτε τις Ανακοινώσεις

Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση