ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 2018Τίτλος Διαγωνισμού Αριθμός Διαγωνισμού Είδος Διαδικασίας Ημερομηνία Ανάθεσης Κριτήριο Ανάθεσης Ανάδοχος Αρχεία
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΝΟΣ ΣΑΡΩΤΗ ΜΕΓΕΘΟΥΣ Α2 ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΤΥΠ2017/038/Α/Β ΑΝΟΙΚΤΗ
ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΑ ΟΡΙΑ
20/02/2018 ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ A.T. TECHDATA LTD Acrobat Reader File ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ.pdf
ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΥΓΑΑΠ ΤΥΠ2017/026/Α/Β ΑΝΟΙΚΤΗ
ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΑ ΟΡΙΑ
26/01/2018 ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ADVANCE BUSINESS SOLUTIONS LTD Acrobat Reader File ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ.pdf
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΑΚΟΠΤΩΝ (SWITCHES) ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΥΠ2017/032/Α/Β ΑΝΟΙΚΤΗ
ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΑ ΟΡΙΑ
29/01/2018 ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ MECHATRONIC LTD, H.S. DATA LTD Acrobat Reader File ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ.pdf
ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ORACLE ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΤΟΠΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΥΠ2017/029/Α/Α ΑΝΟΙΚΤΗ
ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΑ ΟΡΙΑ
19/01/2018 ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ G.C.C. COMPUTERS LTD Acrobat Reader File ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΠΥΟ.pdf
Acrobat Reader File ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ.pdf
Acrobat Reader File ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΠΥΟ.pdfΕκτύπωση Σελίδας Επιστροφή στην Αρχική Σελίδα