Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής

Θέσεις Εργασίας


KENΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Γίνεται δεκτή η υποβολή αιτήσεων για έξι κενές μόνιμες θέσεις Λειτουργού Πληροφορικής στο Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής (Η θέση είναι Πρώτου Διορισμού και Προαγωγής).


Οι υποψήφιοι θα πρέπει να επιτύχουν σε ειδική γραπτή εξέταση που θα διεξαχθεί από την Ειδική Επιτροπή. Ειδικότερα, η πιο πάνω θέση, διέπεται από τις πρόνοιες του περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Διορισμό στη Δημόσια Υπηρεσία (Προσωρινές Διατάξεις) Νόμου του 2017 (Ν.110(Ι)/2017), σύμφωνα με τον οποίο οι υποψήφιοι υποβάλλονται σε γραπτή εξέταση, η οποία μπορεί να είναι κοινή με την εξέταση άλλων ομοειδών θέσεων που επίσης έχουν δημοσιευθεί ή ξεχωριστή εξέταση, όπως σχετικά ήθελε αποφασίσει η Ειδική Επιτροπή, σε συνεννόηση με τον οικείο Προϊστάμενο Τμήματος, στο οποίο ανήκει η υπό πλήρωση θέση.


Αιτήσεις υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας ή μέσω της Κυβερνητικής Διαδικτυακής Διόδου Ασφαλείας (Αριάδνη) (https://eservices.cyprus.gov.cy), όχι αργότερα από την Παρασκευή, 17 Αυγούστου 2018 και ώρα 14:00. Για να προχωρήσει με τη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής αίτησης, ο αιτητής θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένος χρήστης στην Αριάδνη. Η ταυτοποίηση των αιτητών σε Κέντρο Εξυπηρέτησης του Πολίτη ή άλλο εξουσιοδοτημένο κέντρο δεν είναι απαραίτητη.


Για περισσότερες πληροφορίες αποταθείτε στην σχετική προκήρυξη πιο κάτω ή μέσω του διαδικτυκού τόπου της Επιττροπής Δημόσιας Υπηρεσιας πατώντας εδώ.




Βρείτε επίσης πιο κάτω προηγούμενες εξετάσεις για πλήρωση Θέσεων Λειτουργών Πληροφορικης με τα θέματα.



Σχετικά Αρχεία:

04 exams 17012009.doc
Το αρχείο χρειάζεται Microsoft Word για να ανοίξει (Μέγεθος: 143,81Kb)
03 exams 01092007.doc
Το αρχείο χρειάζεται Microsoft Word για να ανοίξει (Μέγεθος: 113,21Kb)
02 exams 28092005.doc
Το αρχείο χρειάζεται Microsoft Word για να ανοίξει (Μέγεθος: 61,71Kb)
01 Θέση Λειτουργού Πληροφορικής.pdf
Το αρχείο χρειάζεται Acrobat Reader για να ανοίξει (Μέγεθος: 272,74Kb)

No documents found


Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου

National Interoperability Framework

GovCy Twitter

Αριάδνη - Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Πληροφόρηση για τις Διαδικασίες/Υπηρεσίες του Δημοσίου

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες της Δημόσιας Υπηρεσίας

Συγχρηματοδοτούμενα Έργα Πληροφορικής

e-procurment

Οδηγός Συμπεριφοράς και Δεοντολογίας των Δημοσίων Υπαλλήλων