Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Κρατικό Λαχείο Κύπρου
Βρίσκεστε στη σελίδα: Αρχική Σελίδα Άλλα Ανακοινώσεις

Ανακοινώσεις


ΕΞΑΡΓΥΡΩΣΗ ΞΥΣΤΩΝ ΛΑΧΕΙΩΝ (04/07/2013)

ΚΡΑΤΙΚΟ ΛΑΧΕΙΟ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΕΞΑΡΓΥΡΩΣΗ ΞΥΣΤΩΝ ΛΑΧΕΙΩΝΠαρόλο που ελάχιστα ξυστά λαχεία των πιο κάτω παιχνιδιών παραμένουν ανεξαργύρωτα, καλούμε τους κατόχους τους να τα παρουσιάσουν για εξαργύρωση το αργότερο μέχρι
5 Ιουλίου, 2013.

Μετά την πιο πάνω ημερομηνία όσα βραβεία παραμείνουν αζήτητα θα μεταφερθούν στο Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας.

Λεπτομέρειες των παιχνιδιών που επηρεάζονται φαίνονται πιο κάτω:


1. «ΣΥΝΗΘΙΣΜΕΝΟ» Ξυστό Λαχείο:

   Το παιχνίδι με αρ: 0480


2. «ΣΟΥΠΕΡ» Ξυστό Λαχείο
Το παιχνίδι με αρ: Α172

3. «ΜΙΝΙ» Ξυστό Λαχείο:
   Το παιχνίδι με αρ: 152Α


4. «ΜΕΓΑΛΟ» Ξυστό Λαχείο:
   Το παιχνίδι με αρ: Μ051


5. «ΧΡΥΣΟ» Ξυστό Λαχείο:
   Το παιχνίδι με αρ: G021


6. «ΤΟΜΠΟΛΑ» Ξυστό Λαχείο:
   Το παιχνίδι με αρ: Β013
Λευκωσία 8
Μαΐου , 2013