Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπουργείο Οικονομικών

Διευθύνσεις / Μονάδες / ΟργανόγραμμαΔ/νση Προϋπολογισμού

Οικονομικός Διευθυντής: κος Σταύρος Μιχαήλ

Η βασική αποστολή της Διεύθυνσης πηγάζει από τα 'Αρθρα 165 έως 168 του Μέρους ΧΙ - Δημοσιονομικές Διατάξεις του Συντάγματος της Κυπριακής Δημοκρατίας και συνίσταται στην εφαρμογή της εκάστοτε Δημοσιονομικής Πολιτικής του Κράτους που περιλαμβάνει τις δραστηριότητες αναφορικά με τις δημόσιες δαπάνες, τα έσοδα και το δανεισμό του Δημόσιου Τομέα.

Σελίδα Επικοινωνίας
Τηλ.: +357 22601132
Φαξ: +357 22602746
email:
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat Πρόσκληση για εκδήλωση ενδιαφέροντος για απασχόληση στη Διεύθυνση Προϋπολογισμού Υπουργείο Οικονομικών Διοίκηση.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 141,05Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
Έντυπο Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για απασχόληση στη Διεύθυνση Προϋπολογισμού Διοίκηση Υπουργείο Οικονομικών.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 161,98Kb)


Νέα Έκδοση Κρατικών Ομολόγων

Μονάδα Αποκρατικοποιήσεων

Μονάδα Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ανάπτυξης

Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου

Δημόσιες Συμβάσεις /e-procurement

Κρατικό Λαχείο

RSS Feeds

Ενημέρωσέ με

Η Ευρώπη σου

Περί Κύπρου / Aspects of Cyprus

Εκστρατεία πρόληψης πυρκαγιών