Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπουργείο Οικονομικών
Διευθύνσεις / Μονάδες > Προϋπολογισμού

Διευθύνσεις / ΜονάδεςΠροϋπολογισμού

Οικονομικός Διευθυντής: κος Σταύρος Μιχαήλ

Η βασική αποστολή της Διεύθυνσης πηγάζει από τα 'Αρθρα 165 έως 168 του Μέρους ΧΙ -Δημοσιονομικές Διατάξεις του Συντάγματος της Κυπριακής Δημοκρατίας και συνίσταται στην εφαρμογή της εκάστοτε Δημοσιονομικής Πολιτικής του Κράτους που περιλαμβάνει τις δραστηριότητες αναφορικά με τις δημόσιες δαπάνες, τα έσοδα και το δανεισμό του Δημόσιου Τομέα.

Σελίδα Επικοινωνία
Τηλ.: +357 22601184
Φαξ: +357 22602746
email:Νέα Έκδοση Κρατικών Ομολόγων

Πλαίσιο Αφερεγγυότητας

Μνημόνιο Συναντίληψης Μάρτιος 2014

Μονάδα Αποκρατικοποιήσεων

Μονάδα Διοικητικής Μεταρρύθμισης

Στρατηγικός Προγραμματισμός και Προϋπολογισμός Δραστηριοτήτων

Βελτίωση Ρυθμιστικού Πλαισίου

Εκστρατεία πρόληψης πυρκαγιών

Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου

Δημόσιες Συμβάσεις /e-procurement

RSS Feeds

Κάν΄το ηλεκτρονικά

Ενημέρωσέ με

Κρατικό Λαχείο

Η Ευρώπη σου

Περί Κύπρου / Aspects of Cyprus