Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπουργείο Οικονομικών

Διευθύνσεις / Μονάδες / ΟργανόγραμμαΔ/νση Προϋπολογισμού

Οικονομικός Διευθυντής: κος Σταύρος Μιχαήλ

Η βασική αποστολή της Διεύθυνσης πηγάζει από τα 'Αρθρα 165 έως 168 του Μέρους ΧΙ -Δημοσιονομικές Διατάξεις του Συντάγματος της Κυπριακής Δημοκρατίας και συνίσταται στην εφαρμογή της εκάστοτε Δημοσιονομικής Πολιτικής του Κράτους που περιλαμβάνει τις δραστηριότητες αναφορικά με τις δημόσιες δαπάνες, τα έσοδα και το δανεισμό του Δημόσιου Τομέα.

Σελίδα Επικοινωνία
Τηλ.: +357 22601184
Φαξ: +357 22602746
email:Νέα Έκδοση Κρατικών Ομολόγων

Πλαίσιο Αφερεγγυότητας

Μνημόνιο Συναντίληψης

Μονάδα Αποκρατικοποιήσεων

Μονάδα Διοικητικής Μεταρρύθμισης

Στρατηγικός Προγραμματισμός και Προϋπολογισμός Δραστηριοτήτων

Βελτίωση Ρυθμιστικού Πλαισίου

Εκστρατεία πρόληψης πυρκαγιών

Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου

Δημόσιες Συμβάσεις /e-procurement

RSS Feeds

Κάν΄το ηλεκτρονικά

Ενημέρωσέ με

Κρατικό Λαχείο

Η Ευρώπη σου

Περί Κύπρου / Aspects of Cyprus