Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπουργείο Οικονομικών

Καλώς Ήλθατε στο Διαδικτυακό μας Τόπο


Τελευταία Νέα

28/08/2015 - Ανακοίνωση - Εξαετή Ομόλογα της Κυπριακής Δημοκρατίας, 9η σειρά 2015, λήξης 2021
24/08/2015 - Ανακοίνωση - Υποβολή αιτήσεων για παραχώρηση Φοιτητικής Χορηγίας για το ακαδημαϊκό έτος 2014/2015
05/08/2015 - Παρουσίαση - Οδηγία για τις Αγορές Χρηματοπιστωτικών Μέσων - MiFID
04/08/2015 - Ανακοίνωση - Σύναψη Συμφωνίας Αποφυγής Διπλής Φορολογίας και της Φοροδιαφυγής αναφορικά με Φόρους πάνω στο Εισόδημα μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν
13/07/2015 - Ανακοίνωση - Παραλαβή αιτήσεων για παραχώρηση Φοιτητικής Χορηγίας
07/07/2015 - Παρουσίαση με θέμα «Χρηματοοικονομικός κίνδυνος και Ανεργία στην Κύπρο, το 2011-2014»
06/07/2015 - Ανακοίνωση - Τιμάριθμος Ιούλιος -Δεκέμβριος 2015
02/07/2015 - «Διαχείριση Δημοσιονομικών Κινδύνων - Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης»
02/07/2015 - Διάσκεψη τύπου Υπουργού Οικονομικών Χάρη Γεωργιάδη για Φορολογική Μεταρρύθμιση
01/07/2015 - Εγκύκλιος, «Ετοιμασία Κατάστασης Κινδύνων – Διαχείριση Δημοσιονομικών Κινδύνων-Υπουργεία»
22/06/2015 - Εγκύκλιος - Ετοιμασία Προϋπολογισμών Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου για το έτος 2016
09/06/2015 - Εγκύκλιος - Προϋπολογισμός 2016
04/06/2015 - Στρατηγικό Πλαίσιο Δημοσιονομικής Πολιτικής 2016-2018


Νέα Έκδοση Κρατικών Ομολόγων

Πλαίσιο Αφερεγγυότητας

Μνημόνιο Συναντίληψης Μάρτιος 2014

Μονάδα Αποκρατικοποιήσεων

Μονάδα Διοικητικής Μεταρρύθμισης

Στρατηγικός Προγραμματισμός και Προϋπολογισμός Δραστηριοτήτων

Βελτίωση Ρυθμιστικού Πλαισίου

Εκστρατεία πρόληψης πυρκαγιών

Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου

Δημόσιες Συμβάσεις /e-procurement

RSS Feeds

Κάν΄το ηλεκτρονικά

Ενημέρωσέ με

Κρατικό Λαχείο

Η Ευρώπη σου

Περί Κύπρου / Aspects of Cyprus