Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπουργείο Οικονομικών

Καλώς Ήλθατε στο Διαδικτυακό μας Τόπο


Τελευταία Νέα

26/11/2014 - Ανακοίνωση - Υποβολή αιτήσεων για παροχή Επιδόματος Τέκνου για το έτος 2014
21/11/2014 - Παρουσίαση του Υπουργού Οικονομικών στο Πανεπιστήμιο Κύπρου
21/11/2014 - Ανακοίνωση - Εξαετή Ομόλογα της Κυπριακής Δημοκρατίας έβδομης σειράς 2014, λήξης 2020
14/11/2014 - Ανακοίνωση -Σύναψη Σύμβασης Αποφυγής Διπλής Φορολογίας αναφορικά με Φόρους πάνω στο Εισόδημα μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Ισλανδίας
14/11/2014 - Παρουσίαση με θέμα «Το νέο πλαίσιο Οικονομικής Διακυβέρνησης της ΕΕ και Δημοσιονομική Διακυβέρνηση στην Κύπρο, Νοέμβριος 2014
13/11/2014 - Ανακοίνωση - Παράταση στην προθεσμία υποβολής αιτήσεων για παραχώρηση Φοιτητικής Χορηγίας για το ακαδημαϊκό έτος 2013/2014
12/11/2014 - Παρουσιάσεις Εργαστηρίου «Στρατηγικά Σχέδια και Προϋπολογισμός Δραστηριοτήτων για το 2016 και ΜΔΠ 2016-2018» 7/11/2014
12/11/2014 - Ανακοίνωση - Υπογραφή Πολυμερούς Συμφωνίας των Αρμόδιων Αρχών για την Αυτόματη Ανταλλαγή Πληροφοριών κατά την 7η Συνάντηση του Global Forum για την φορολογική διαφάνεια και ανταλλαγή πληροφοριών, Βερολίνο, 28-29 Οκτωβρίου, 2014
05/11/2014 - Ομιλία του Υπουργού Οικονομικών στο Συνέδριο Economist, 4 Νοεμβρίου 2014
27/10/2014 - Ανακοίνωση - Αποτελέσματα της Πανευρωπαϊκής Άσκησης Αξιολόγησης της Ποιότητας του Ενεργητικού (Asset Quality Review) και Αντοχής σε Προσομοιώσεις Ακραίων Καταστάσεων (Stress Test) του τραπεζικού τομέα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 26/10/14
27/10/2014 - Παρουσίαση με θέμα «Αντιμετώπιση και μείωση της φτώχειας στην Κύπρο και στην Ευρωζώνη».
27/10/2014 - Παρουσίαση με θέμα «Τάσεις στις εξελίξεις στην αγορά εργασίας και επιδράσεις πολιτικής»
23/10/2014 - Ανακοίνωση - Εξαετή Ομόλογα της Κυπριακής Δημοκρατίας Έκτης Σειράς 2014 Λήξης 2020
21/10/2014 - Παρουσίαση του Υπουργού Οικονομικών στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών, κατάθεση του Προϋπολογισμού 2015
20/10/2014 - Ανακοίνωση -Υποβολή αιτήσεων για παροχή Επιδόματος Τέκνου για το έτος 2014
16/10/2014 - Προϋπολογισμός 2015 και Μεσοπρόθεσμο Δημοσιονομικό Πλαίσιο 2015-2017 (Κατάθεση Βουλή)
29/09/2014 - Εργαστήρι με θέμα «Μεταρρύθμιση στη Διαχείριση των Δημόσιων Οικονομικών», 22 Σεπτεμβίου 2014
23/09/2014 - Ανακοίνωση - Εξαετή Ομόλογα της Κυπριακής Δημοκρατίας, Πέμπτη Σειρά 2014 λήξης 2020
17/09/2014 - Ανακοίνωση - Υπογραφή δύο συμφωνιών που αφορούν την παραχώρηση Κυβερνητικής Εγγύησης προς την Τράπεζα Κύπρου για τη σύναψη δανείου ύψους 50 εκ. ευρώ και την παραχώρηση Κυβερνητικής εγγύησης προς την Ελληνική Τράπεζα για τη σύναψη δανείου ύψους 35 εκ. ευρώ από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) με στόχο τη χρηματοδότηση μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (SMEs) και εταιρειών μεσαίας κεφαλαιοποίησης (Mid-Caps) στην Κύπρο
01/09/2014 - Παρουσίαση - «Εξελίξεις στις τάσεις για την αγορά εργασίας και προτάσεις πολιτικής»
29/08/2014 - Ανακοίνωση - Αναβάθμιση τηλεφωνικού Δικτύου των Κέντρων Εξυπηρέτησης του πολίτη
29/08/2014 - Το περί της Επιβολής Προσωρινών Περιοριστικών Μέτρων στις Συναλλαγές των Ξένων Τραπεζών σε Περίπτωση Έκτακτης Ανάγκης Εικοστό Τέταρτο Διάταγμα του 2014
29/08/2014 - Το περί της Επιβολής Προσωρινών Περιοριστικών Μέτρων στις Συναλλαγές σε Περίπτωση Έκτακτης Ανάγκης Τριακοστό Πρώτο Διάταγμα


Νέα Έκδοση Κρατικών Ομολόγων

Μνημόνιο Συναντίληψης Μάρτιος 2014

Αποκρατικοποιήσεις

Βελτίωση Ρυθμιστικού Πλαισίου

Εκστρατεία πρόληψης πυρκαγιών

Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου

Δημόσιες Συμβάσεις /e-procurement

RSS Feeds

Κάν΄το ηλεκτρονικά

Ενημέρωσέ με

Κρατικό Λαχείο