Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπουργείο Οικονομικών

Καλώς Ήλθατε στο Διαδικτυακό μας Τόπο


Τελευταία Νέα

02/07/2015 - «Διαχείριση Δημοσιονομικών Κινδύνων - Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης»
02/07/2015 - Ανακοίνωση - Μεταφορά Κέντρου Εξυπηρέτησης του Πολίτη Λευκωσίας σε νέα Διεύθυνση και διακοπή λειτουργίας του στις 10 και 13 Ιουλίου 2015
02/07/2015 - Διάσκεψη τύπου Υπουργού Οικονομικών Χάρη Γεωργιάδη για Φορολογική Μεταρρύθμιση
01/07/2015 - Ανακοίνωση - Αναβολή Δημόσιας Διαβούλευσης Υπουργείου Οικονομικών
01/07/2015 - Εγκύκλιος, «Ετοιμασία Κατάστασης Κινδύνων – Διαχείριση Δημοσιονομικών Κινδύνων-Υπουργεία»
28/06/2015 - Δήλωση Υπουργού Οικονομικών Χάρη Γεωργιάδη
23/06/2015 - Ανακοίνωση - Υπενθύμιση πληρωμής φόρου μισθωτού και Αυτοεργοδοτουμένου (χωρίς Λογαριασμούς) για το έτος 2014
22/06/2015 - Εγκύκλιος - Ετοιμασία Προϋπολογισμών Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου για το έτος 2016
15/06/2015 - Παρουσίαση με θέμα «Τάσεις στις εξελίξεις στην αγορά εργασίας και επιδράσεις πολιτικής στην Κύπρο»
12/06/2015 - Δελτίο Τύπου - Υποβολή Δήλωσης Εισοδήματος Αυτοεργοδοτουμένου 2014
12/06/2015 - Δελτίο Τύπου - Υπενθύμιση Πληρωμής Φόρου Μισθωτού και αυτοεργοδοτουμένου για το έτος 2014
09/06/2015 - Εγκύκλιος - Προϋπολογισμός 2016
05/06/2015 - Ανακοίνωση -Αποζημιώσεις Εργαζομένων στις Κυπριακές Αερογραμμές
04/06/2015 - Στρατηγικό Πλαίσιο Δημοσιονομικής Πολιτικής 2016-2018
02/06/2015 - Χαιρετισμός Υπουργού Οικονομικών κ. Χάρη Γεωργιάδη στο Παγκύπριο Συνέδριο της ΟΕΚΔΥ-ΣΕΚ, 29 Μαϊου 2015
29/05/2015 - Αναθεωρημένο Πλαίσιο - Συμφωνία που διέπει την Σχέση μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Συνεργατικής Κεντρικής Τράπεζας Λτδ
28/05/2015 - Ανακοίνωση - Δημοσιονομικοί Λογαριασμοί της Γενικής Κυβέρνησης για την περίοδο Ιανουαρίου - Απριλίου 2015
21/05/2015 - Χαιρετισμός Υπουργού Οικονομικών στο Συνέδριο ΠΑΣΕ-ΑΤΗΚ 20 Μαίου
15/05/2015 - Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Δημοπρασίας 14ης Μαΐου 2015 Γραμμάτια Δημοσίου 30 Ημερών (18.5.2015-17.6.2015) ποσού €50.000.000
15/05/2015 - Δημόσια Διαβούλευση - προτεινόμενο νομοσχέδιο με τίτλο «Ο περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμος» - Νόμος που μεταφέρει την Οδηγία 2014/65/ΕΕ (MiFID II) στο κυπριακό δίκαιο
12/05/2015 - Ανακοίνωση - Πρόσληψη ενός Λειτουργού/Συνεργάτη με όρους απασχόλησης επιτόπιου προσωπικού ΜΑΕΕ, για κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών του Υπουργείου Οικονομικών


Νέα Έκδοση Κρατικών Ομολόγων

Πλαίσιο Αφερεγγυότητας

Μνημόνιο Συναντίληψης Μάρτιος 2014

Μονάδα Αποκρατικοποιήσεων

Μονάδα Διοικητικής Μεταρρύθμισης

Στρατηγικός Προγραμματισμός και Προϋπολογισμός Δραστηριοτήτων

Βελτίωση Ρυθμιστικού Πλαισίου

Εκστρατεία πρόληψης πυρκαγιών

Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου

Δημόσιες Συμβάσεις /e-procurement

RSS Feeds

Κάν΄το ηλεκτρονικά

Ενημέρωσέ με

Κρατικό Λαχείο