Κυπριακή Δημοκρατία
Υπουργείο Οικονομικών

Καλώς Ήλθατε στο Διαδικτυακό μας Τόπο


Τελευταία Νέα

23/09/2014 - Ανακοίνωση - Εξαετή Ομόλογα της Κυπριακής Δημοκρατίας, Πέμπτη Σειρά 2014 λήξης 2020
17/09/2014 - Ανακοίνωση - Υπογραφή δύο συμφωνιών που αφορούν την παραχώρηση Κυβερνητικής Εγγύησης προς την Τράπεζα Κύπρου για τη σύναψη δανείου ύψους 50 εκ. ευρώ και την παραχώρηση Κυβερνητικής εγγύησης προς την Ελληνική Τράπεζα για τη σύναψη δανείου ύψους 35 εκ. ευρώ από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) με στόχο τη χρηματοδότηση μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (SMEs) και εταιρειών μεσαίας κεφαλαιοποίησης (Mid-Caps) στην Κύπρο
01/09/2014 - Παρουσίαση - «Εξελίξεις στις τάσεις για την αγορά εργασίας και προτάσεις πολιτικής»
29/08/2014 - Ανακοίνωση - Αναβάθμιση τηλεφωνικού Δικτύου των Κέντρων Εξυπηρέτησης του πολίτη
29/08/2014 - Το περί της Επιβολής Προσωρινών Περιοριστικών Μέτρων στις Συναλλαγές των Ξένων Τραπεζών σε Περίπτωση Έκτακτης Ανάγκης Εικοστό Τέταρτο Διάταγμα του 2014
29/08/2014 - Το περί της Επιβολής Προσωρινών Περιοριστικών Μέτρων στις Συναλλαγές σε Περίπτωση Έκτακτης Ανάγκης Τριακοστό Πρώτο Διάταγμα
27/08/2014 - Ανακοίνωση - Λήξη προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για παραχώρηση Φοιτητικής Χορηγίας για το ακαδημαϊκό έτος 2013/2014
26/08/2014 - Αίτηση για έκδοση πιστοποιητικών απορίας σε κύπριους φοιτητές που φοιτούν σε δημόσια ανώτερα ή ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της Ελλάδας για το ακαδημαϊκό έτος 2014 – 2015
25/08/2014 - Ανακοίνωση - Εξαετή Ομόλογα της Κυπριακής Δημοκρατίας, τέταρτη Σειρά , 2014 λήξης 2020
13/08/2014 - Ανακοίνωση - Γενικοί όροι έκδοσης ομολόγων του δημοσίου για φυσικά πρόσωπα
08/08/2014 - Υποβολή αιτήσεων για παραχώρηση Φοιτητικής Χορηγίας για το ακαδημαϊκό έτος 2013/2014
08/08/2014 - Ανακοίνωση -Λειτουργία Ενιαίου Κέντρου Τηλεξυπηρέτησης
07/08/2014 - Ανακοίνωση - Σύναψη Σύμβασης Αποφυγής Διπλής Φορολογίας αναφορικά με Φόρους πάνω στο Εισόδημα και στο Κεφάλαιο μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και τα κράτη του Γκέρσνεϊ καθώς επίσης και σχετικού Πρωτοκόλλου
27/06/2014 - Ανακοίνωση - Αιτήσεις για φοιτητική χορηγία για το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014
20/06/2014 - Ανακοίνωση -Eurogroup statement on Cyprus, Ιούνιος 2104
17/06/2014 - Εγκύκλιος - Προϋπολογισμοί Νομικών Προσώπων για το 2015
Ομιλίες / Συνεντεύξεις
test


Νέα Έκδοση Κρατικών Ομολόγων

Μνημόνιο Συναντίληψης Μάρτιος 2014

Αποκρατικοποιήσεις

Βελτίωση Ρυθμιστικού Πλαισίου

Εκστρατεία πρόληψης πυρκαγιών

Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου

Δημόσιες Συμβάσεις /e-procurement

RSS Feeds

Κάν΄το ηλεκτρονικά

Ενημέρωσέ με

Κρατικό Λαχείο