Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπουργείο Οικονομικών

Καλώς Ήλθατε στο Διαδικτυακό μας Τόπο


Τελευταία Νέα

11/11/2015 - Ανακοίνωση - Παράταση καταβολής χαριστικών αποζημιώσεων προς πρώην υπαλλήλους των Κυπριακών Αερογραμμών
09/11/2015 - Παρουσίαση με θέμα «Αποτελεσματική φορολογική πολιτική μετά την οικονομική ύφεση στην Κύπρο».
06/11/2015 - O περί Βεβαιώσεως και Εισπράξεων Φόρων Νόμοι του 1975 έως του 2015 -Διάταγμα δυνάμει του άρθρου 6(15) του Νόμου.
05/11/2015 - Ομιλία του Υπουργού Οικονομικών κ. Χάρη Γεωργιάδη - «Restoring Confindence in Cyprus»,στο Συνέδριο του Economist, 3 Nov 2015
03/11/2015 - Ανακοίνωση σχετικά με την δημοσίευση της συμπληρωματικής έκθεσης της 2ης φάσης της Κύπρου σε σχέση με τη συμμόρφωση με το πρότυπο του Παγκόσμιου Φόρουμ για τη διαφάνεια και ανταλλαγή πληροφοριών σε φορολογικά θέματα.
02/11/2015 - Ανακοίνωση - H ΕΤΕπ υπογράφει τη χορήγηση δανείων στην Κύπρο συνολικού ύψους 115 εκατομμυρίων ευρώ για να στηρίξει έργα υποδομής που χρηματοδοτούνται από την ΕΕ, ΜμΕ και επιχειρήσεις μεσαίας κεφαλαιοποίησης
02/11/2015 - Ομιλία Υπουργού Οικονομικών κ. Χάρη Γεωργιάδη στην Τελετή Υπογραφής Συμφωνίας Δανείου ύψους 100 εκατομμυρίων ευρώ από την ΕΤΕπ για την ενίσχυση βασικών επενδύσεων υποδομής στη Κυπρο, 2/11/2015
29/10/2015 - Ετοιμασία Προϋπολογισμού Κοινοτικών Συμβουλίων 2016, Μεσοπρόθεσμου Δημοσιονομικού πλαισίου 2016-2018
29/10/2015 - Παρουσιάσεις – «Cyprus - Financing the Recovery», Συνέδριο Bruegel με το Υπουργείο Οικονομικών, στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, Δευτέρα 26 Οκτωβρίου 2015.
29/10/2015 - Επίσημη επίσκεψη στην Κύπρο του Προέδρου της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων κ.Werner Hoyer, 2 Νοεμβρίου, 2015
27/10/2015 - Παρουσίαση με θέμα «Τάσεις στις εξελίξεις στην αγορά εργασίας και επιδράσεις πολιτικής στην Κύπρο»
21/10/2015 - Ανακοίνωση - Καταβολή χαριστικών αποζημιώσεων προς πρώην υπαλλήλους των Κυπριακών Αερογραμμών
15/10/2015 - Παρουσίαση - Οικονομικές εξελίξεις του 2015 και Προοπτικές 2016-18
14/10/2015 - Ανακοίνωση - Έγγραφα διαβούλευσης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή
02/10/2015 - Ανακοίνωση - Φορολογία Ακίνητης Ιδιοκτησίας
30/09/2015 - Προϋπολογισμοί των Δήμων για το 2016 και το ΜΔΠ 2016-2018
11/09/2015 - Αρχική κατάσταση 38 τεμαχίων που καταρτίστηκε από αρμόδια Διυπουργική Επιτροπή μετά από εισήγηση του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας και που περιλαμβάνονται στη μελέτη των εμπειρογνωμόνων για εισηγήσεις για τον καλύτερο τρόπο αξιοποίησης τους.


Νέα Έκδοση Κρατικών Ομολόγων

Πλαίσιο Αφερεγγυότητας

Μνημόνιο Συναντίληψης

Μονάδα Αποκρατικοποιήσεων

Μονάδα Διοικητικής Μεταρρύθμισης

Στρατηγικός Προγραμματισμός και Προϋπολογισμός Δραστηριοτήτων

Βελτίωση Ρυθμιστικού Πλαισίου

Εκστρατεία πρόληψης πυρκαγιών

Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου

Δημόσιες Συμβάσεις /e-procurement

RSS Feeds

Κάν΄το ηλεκτρονικά

Ενημέρωσέ με

Κρατικό Λαχείο

Η Ευρώπη σου

Περί Κύπρου / Aspects of Cyprus