Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπουργείο Οικονομικών

Καλώς Ήλθατε στο Διαδικτυακό μας Τόπο


Τελευταία Νέα

25/05/2016 - Ανακοίνωση -Υπογραφή της Συμφωνίας Αποφυγής Διπλής Φορολογίας Κύπρου - Λετονίας, 24/05/2016
25/05/2016 - Εγκύκλιος - Ετοιμασία Προϋπολογισμού 2017 και του Μεσοπρόθεσμου Δημοσιονομικού Πλαισίου 2017-2019
19/05/2016 - Εγκύκλιος – Ετοιμασία Κατάστασης Κινδύνων - Διαχείριση δημοσιονομικών κινδύνων – Δήμοι
17/05/2016 - Παρουσίαση / άρθρο με θέμα «Χρηματοοικονομικός κίνδυνος και ανεργία».
17/05/2016 - Παρουσίαση - «Εξελίξεις στις τάσεις για την αγορά εργασίας και προτάσεις πολιτικής» Μάιος 2016
13/05/2016 - Εγκύκλιος – Ετοιμασία Κατάστασης Κινδύνων - Διαχείριση δημοσιονομικών κινδύνων – Υπουργεία
13/05/2016 - Στρατηγικό Σχέδιο Δημοσιονομικής Πολιτικής 2017-2019
11/05/2016 - Προϋπολογισμοί Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου - Διαχείριση δημοσιονομικών κινδύνων ΝΠΔΔ
09/05/2016 - Παρουσιάσεις Ημερίδας για Ένωση Κεφαλαιαγορών και Συμμετοχική Χρηματοδότηση
06/05/2016 - Το περί της Ανακεφαλαιοποίησης της Συνεργατικής Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου /Κεντρικός Φορέας (ΣΚΤ/ΚΦ), (Τροποποιητικό) Διάταγμα του 2016
06/05/2016 - Παρουσίαση με θέμα "Στατιστικές Διανομής Εισοδήματος και Δαπανών Υγείας κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης στην Κύπρο".
27/04/2016 - Ανακοίνωση -Υποβολή Εκθέσεων ανά Χώρα (Country-by-Country Reporting)
20/04/2016 - Συμφωνία Αρμόδιων Αρχών των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και της Κυπριακής Δημοκρατίας”(Aποτελεί διμερή συμφωνία μεταξύ των αρμόδιων Αρχών των ΗΠΑ και της Κυπριακής Δημοκρατίας η οποία αποσαφηνίζει και επεξηγεί τις διατάξεις FATCA).


Νέα Έκδοση Κρατικών Ομολόγων

Μονάδα Αποκρατικοποιήσεων

Μονάδα Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ανάπτυξης

Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου

Δημόσιες Συμβάσεις /e-procurement

Κρατικό Λαχείο

RSS Feeds

Ενημέρωσέ με

Η Ευρώπη σου

Περί Κύπρου / Aspects of Cyprus

Εκστρατεία πρόληψης πυρκαγιών