Κυπριακή Δημοκρατία
Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού

Εσωτερική Αγορά Εργασίας (Δημοσιοποίηση Αναγκών)


Πρόσκληση για εκδήλωση ενδιαφέροντος για απασχόληση Προσωπικού στο Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων 2/12/2016)Με την παρούσα, γνωστοποιείται η ανάγκη για ενίσχυση του Γραφείου Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα με τέσσερις (4) θέσεις πρόσθετου προσωπικού.

Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν μόνιμοι δημόσιοι υπάλληλοι ή εργοδοτούμενοι αορίστου χρόνου οι οποίοι κατέχουν τα πιο κάτω προσόντα:
  1. Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν σε ένα από τα ακόλουθα θέματα ή συνδυασμό των θεμάτων αυτών: Δημόσια Διοίκηση, Διοίκηση Επιχειρήσεων, Διοίκηση Προσωπικού, Οικονομικές Επιστήμες, Πολιτικές Επιστήμες, Κλασικές Επιστήμες, Νομικά (περιλαμβανομένου του Barrister-at-Law), Δημόσιες Σχέσεις, Κοινωνιολογία, Ψυχολογία, Φιλοσοφία, Φιλολογία, Ιστορία, Πληροφορική, Γενετική (Σημ.: Ο όρος «πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος» καλύπτει και μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλο).
  2. Ακεραιότητα χαρακτήρα, οργανωτική και διοικητική ικανότητα, πρωτοβουλία, υπευθυνότητα και ευθυκρισία.
  3. Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής γλώσσας και της Αγγλικής ή της Γαλλικής.

Καθήκοντα:
Το προσωπικό που θα επιλεγεί,
  • θα κληθεί να εξετάσει αιτήσεις, καταγγελίες και παράπονα.
  • Θα διεξάγει ελέγχους σε αρχεία και συστήματα.
  • Θα ετοιμάζει σημειώματα, υπομνήματα, εκθέσεις, επιστολές και πρακτικά.
  • Θα ενημερώνει το κοινό και θα προβάλλει το έργο του Γραφείου.
  • Θα συμμετάσχει σε συναντήσεις στην Κύπρο και στο Εξωτερικό εκπροσωπώντας το Γραφείο.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους συμπληρώνοντας τη σχετική αίτηση, έντυπο της οποίας είναι αναρτημένο στον ιστότοπο του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού http://www.mof.gov.cy/papd και αποστέλλοντάς την στην ηλεκτρονική διεύθυνση vsolomou@papd.mof.gov.cy, όχι αργότερα από τις 2.12.2016. Για πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το Γραφείο της Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα στο τηλέφωνο 22818456.Σχετικά Αρχεία:

Κατεβάστε το αρχείο Acrobat 0304 Γρ. Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Πρ Χαρ.pdf Έρευνα Ικανοποίησης Πολιτών

Εσωτερική Αγορά Εργασίας (Δημοσιοποίηση Αναγκών)

Δήλωση Στοιχείων
Εργοδοτούμενων Αορίστου Χρόνου των Ευρύτερων Εναλλάξιμων Κατηγοριών

Σχέδιο Μεταθέσεων Έκτακτου Εναλλάξιμου Προσωπικού

ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΡΧΩΝ ΠΟΥ ΔΙΕΠΕΙ ΤΙΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Οδηγός Συμπεριφοράς και Δεοντολογίας Δημόσιων Υπαλλήλων

Ενημέρωσέ με

Κέντρα Εξυπηρέτησης του Πολίτη

Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου

Τελευταία Ενημέρωση στις: 19/06/2018 01:47:58 PM
 

© 2010 - 2018 Κυπριακή Δημοκρατία,
Υπουργείο Οικονομικών,
Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού