Κυπριακή Δημοκρατία
Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού

Εξετάσεις για Διεκδίκηση Θέσεων Εισδοχής στη Δημόσια Υπηρεσία


Γραπτή Εξέταση σύμφωνα με τους Περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για διορισμό στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμους του 1998-2008 για θέσεις εισδοχής εισδοχής στη δημόσια υπηρεσία των οποίων η αρχική κλίμακα δεν υπερβαίνει την Kλίμακα Α8 του Κυβερνητικού Μισθολογίου και για τις οποίες απαιτείται ως βασικό προσόν πανεπιστημιακό δίπλωμα ή ισότιμο προσόν.Η πιο πάνω εξέταση διεξάγεται μία φορά τον χρόνο, το τελευταίο τετράμηνο. Μέσα και προς το τέλος Μαΐου, δημοσιεύεται η εξέταση σε τρεις καθημερινές εφημερίδες, στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας και στην ιστοσελίδα του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού.

Αιτήσεις γίνονται δεκτές από αρχές Ιουνίου μέχρι και αρχές Ιουλίου, σε ημερομηνίες που καθορίζονται στη δημοσίευση σε ειδικό έντυπο αίτησης. Τα έντυπα αίτησης καθώς και το ενημερωτικό έντυπο που αφορά την εξεταστέα ύλη διατίθεται στο Γραφείο Εξυπηρέτησης του Πολίτη και στο Ταμείο του Γενικού Λογιστηρίου που βρίσκονται στο ισόγειο του νέου κτιρίου του Υπουργείου Οικονομικών, στα Κέντρα Εξυπηρέτησης του Πολίτη και στις Επαρχιακές Διοικήσεις σε όλες τις πόλεις, καθώς και από την Ιστοσελίδα του Τμήματος.Οι αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν σε όλους του πιο πάνω χώρους που διατίθενται και τα έντυπα αιτήσεων. Το τίμημα συμμετοχής καθορίστηκε στα 50.00 ευρώ. Επιστροφή του τιμήματος συμμετοχής δεν γίνεται για κανένα λόγο.

Τα αποτελέσματα δεν ανακοινώνονται από τηλεφώνου. Μόλις ετοιμαστούν, δημοσιεύονται τόσο στον ημερήσιο τύπο, όσο και στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, και στην ιστοσελίδα του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού πριν το τέλος του έτους εντός του οποίου διεξήχθη η εν λόγω εξέταση. Στους επιτυχόντες, πριν το τέλος του έτους εντός του οποίου διεξήχθη η εν λόγω εξέταση, αποστέλλεται σχετικό πιστοποιητικό επιτυχίας με αναλυτική βαθμολογία, το οποίο έχει ισχύ για ένα έτος μόνο (δηλαδή ο επιτυχών μπορεί να υποβάλει αίτηση για διορισμό στη δημόσια υπηρεσία, για θέσεις που δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, του έτους που έπεται της εξέτασης, και απαιτείται το πιστοποιητικό επιτυχίας ως απαραίτητη προϋπόθεση).

Σχετική επιστολή με αναλυτική βαθμολογία αποστέλλεται και σε όλους τους αποτυχόντες. Κατάλογος θέσεων για τις οποίες απαιτείται η επιτυχία στη Γραπτή Εξέταση, δημοσιεύεται κατά την ανακοίνωση της Γραπτής Εξέτασης ή σε μεταγενέστερο στάδιο, μόλις εγκριθεί από την Βουλή των Αντιπροσώπων.

Τα θέματα προηγούμενων χρόνων των πιο πάνω Εξετάσεων διατίθενται από το Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού, το Γραφείο Εξυπηρέτησης του Πολίτη στο ισόγειο του νέου κτιρίου του Υπουργείου Οικονομικών, καθώς και από την Ιστοσελίδα του Τμήματος.

Άλλες ανακοινώσεις σχετικά με τις πιο πάνω εξετάσεις θα καταχωρούνται στην ιστοσελίδα του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού.


Για περαιτέρω πληροφορίες:

Ευαγγελία Παλαζίδου,
Τηλ.: 22601574


Σχετικά Αρχεία:

Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Anakoinwsi 30.7.2012 gia mi dieksagwgi eksetasewn to 2012.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Enimerotiko. entypo pdf.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Katalogos_ theseon_ eisdohis.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Ανακοινωση 25.11.2011.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Αποτελέσματα Γραπτής Εξέτασης 1.11.2008.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Αποτελέσματα γραπτής εξέτασης 31.10.2009.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Αποτελέσματα Γραπτής εξέτασης 23102010 κατά αύξ. αριθμό .pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Αποτελέσματα Γραπτής εξέτασης 23102010.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Word Apaitoumena_ prosonta.doc
Κατεβάστε το αρχείο Word Exetastea_Yli.doc
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 30.7.2013 για μη διεξαγωγή εξετάσεων.pdf Έρευνα Ικανοποίησης Πολιτών

Εσωτερική Αγορά Εργασίας (Δημοσιοποίηση Αναγκών)

Δήλωση Στοιχείων
Εργοδοτούμενων Αορίστου Χρόνου των Ευρύτερων Εναλλάξιμων Κατηγοριών

Σχέδιο Μεταθέσεων Έκτακτου Εναλλάξιμου Προσωπικού

ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΡΧΩΝ ΠΟΥ ΔΙΕΠΕΙ ΤΙΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Οδηγός Συμπεριφοράς και Δεοντολογίας Δημόσιων Υπαλλήλων

Ενημέρωσέ με

Κέντρα Εξυπηρέτησης του Πολίτη

Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου

Τελευταία Ενημέρωση στις: 20/07/2018 08:39:08 AM
 

© 2010 - 2018 Κυπριακή Δημοκρατία,
Υπουργείο Οικονομικών,
Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού