Κυπριακή Δημοκρατία
Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού

Κενές Θέσεις Εργασίας για Κυπρίους στο Εξωτερικό
Εικονίδιο Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης - EEAS (European External Action Service)- Administrator – Desk Officer: Pacific Sector at ASIAPAC.5 Division. (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 7 Ιανουαρίου 2019 (12:00 (ώρα Βρυξελλών)
Εικονίδιο Παράταση της ημερομηνίας λήξης υποβολής αιτήσεων μέχρι 31/01/2019 Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης με απόσπαση Εθνικού Εμπειρογνώμονα - EEAS (European External Action Service) για την Αντιπροσωπεία στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών στην Νέα Υόρκη. Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων:07 Δεκεμβρίου 2018, (12.00 ώρα Βρυξελλών)
Εικονίδιο Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης – European Maritime Safety Agency (EMSA) Project Officer for Marine Equipment (AD5)- Ref: EMSA/AD/2018/06 (Ημ. λήξης υποβολής αιτήσεων 09/01/2019)
Εικονίδιο Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης με απόσπαση Εθνικού Εμπειρογνώμονα - EEAS (European External Action Service) στην αντιπροσωπεία στην Βολιβία. Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων:03 Ιανουαρίου, 2019, (12.00 ώρα Βρυξελλών)
Εικονίδιο Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης EASA (European Aviation Safety Agency) Head of Finance and Procurement Department (AD 10) Reference: EASA/AD/2018/011 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 11-01-2019 – ώρα 23:55)
Εικονίδιο Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης – European Maritime Safety Agency (EMSA) Head of Unit ‘Ship Safety’ (AD10)- Ref: EMSA/AD/2018/04 (Ημ. λήξης υποβολής αιτήσεων 08/01/2019)
Εικονίδιο Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης European Securities and Markets Authority- ESMA Corporate Finance and Reporting Team Leader(AD9) Reference: ESMA/2018/VAC17/AD9 Hμερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 07/01/2019
Εικονίδιο Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης με απόσπαση Εθνικού Εμπειρογνώμονα - European Maritime Safety Agency (EMSA) Project Officer for Accident Investigation - Ref: EMSA/SNE/2018/03 – (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 14/01/2019 (17:00 ώρα Λισαβώνας))
Εικονίδιο Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης European Securities and Markets Authority- ESMA ICT Operations and Support Team Leader AD8-Reference: ESMA/2018/VAC18/AD8 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 07/01/2019)
Εικονίδιο Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης EASA (European Aviation Safety Agency Technical Cooperation Operations Manager (FG IV) -Reference: EASA/IV/2018/004 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 14-01-2019 – ώρα 23:55)
Εικονίδιο Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης θέσεων με απόσπαση Εθνικών Εμπειρογνωμόνων- Fuel Cells and Hydrogen 2 Joint Undertaking (FCH2JU)- Ref. FCH2JU/SNE/2018/3 (H τελευταία ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι η 20η Ιανουαρίου 2019)
Εικονίδιο Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης European Securities and Markets Authority- ESMA ICT OFFICER (AD5)- Reference: ESMA/2018/VAC14/AD5 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 07/01/2019)
Εικονίδιο Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης θέσης με απόσπαση Εθνικού Εμπειρογνώμονα - Ίδρυμα FRONTEX - Logistic Officer in Pooled Resources Unit SNE/2018/16 - short term secondment Ref: SNE/2018/16 (Νέα Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων 06/01/2019)
Εικονίδιο Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης - The Single Resolution Board (SRB)- Policy Assistant to the Chair, Grade: AD8- Ref.: SRB/AD/2018/013 (ημ. λήξης υποβολής αιτήσεων 17-12-2018 12:00 (μεσημέρι) ώρα Βρυξελλών).
Εικονίδιο Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης - Ίδρυμα ENISA- (European Network and Information Security Agency)-Executive Director (Temporary Agent - Grade AD 14). Ref. ENISA- COM/2018/20032 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 27/11/2018 16h00 ώρα Ελλάδος)
Εικονίδιο Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης με απόσπαση Εθνικού Εμπειρογνώμονα - EEAS (European External Action Service) στην Αλβανία
Εικονίδιο Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης 17 θέσεων με Απόσπαση Εθνικών Εμπειρογνωμόνων EΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Εικονίδιο Παράταση της ημερομηνίας λήξης υποβολής αιτήσεων μέχρι τις 06/01/2019. Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης θέσης με απόσπαση Εθνικού Εμπειρογνώμονα - Ίδρυμα FRONTEX - Research Officer in Research and Innovation Unit Ref: SNE/2018/18 (Νέα Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων 02/12/2018)
Εικονίδιο Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενών θέσεων- EASO (European Asylum Support Office) - EASO/2018/TA/013 – Head of Payroll and Entitlements Sector (AD 8) - EASO/2018/TA/012 – Head of Training Operations (AD 8) - EASO/2018/TA/015 – Research Assistant (AST 4) ( Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 10 Δεκεμβρίου, 2018 ώρα 13:00) - EASO/2018/TA/016– – Operations Officer – Resettlement (AD 6) (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 17 Δεκεμβρίου, 2018 ώρα)
Εικονίδιο Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης με απόσπαση Εθνικού Εμπειρογνώμονα - EEAS (European External Action Service: Administrator – Desk Officer China – at ASIAPAC.4 Division. Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων:12 Νοεμβρίου, 2018, (12.00 ώρα Βρυξελλών)
Εικονίδιο Παράταση της ημερομηνίας λήξης υποβολής αιτήσεων μέχρι τις 17/12/2018. Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενών θέσεων με απόσπαση Εθνικών Εμπειρογνωμόνων - EASO (European Asylum Support Office) – Statistics Expert - Ref: EASO/2018/SNE/005 (Hμερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 03 Δεκεμβρίου, 2018)
Εικονίδιο Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης EASA (European Aviation Safety Agency) Technical Cooperation Project Assistant (FG III) - Reference: EASA/III/2018/002 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 28-11-2018 – ώρα 23:55)
Εικονίδιο Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης- EASO (European Asylum Support Office - Finance and Administration Officer – AD 5 Ref: EASO/2018/TA/014 Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 17 Δεκεμβρίου, 2018 ώρα 13:00
Εικονίδιο Παράταση ημερομηνίας λήξης υποβλής αιτήσεων μέχρι 07/01/2019 Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενών θέσεων EASA (European Aviation Safety Agency) -Head of Human Resources Department (AD 10) (F/M)- Ref: EASA/AD/2018/009 -Head of Communication Department (AD 10) (F/M)- Ref: EASA/AD/2018/010 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 26/11/2018)
Εικονίδιο Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης- BEREC - Body of European Regulators for Electronic Communications Project/Programme Management Support Officer (Contract Agents – Function Group IV- Ref. BEREC/2018/06 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 05/11/2018, ώρα 12:00 CET)
Εικονίδιο Νέα ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων 31/01/2019 Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης θέσης με απόσπαση Εθνικού Εμπειρογνώμονα - ECSEL Joint Undertaking Dissemination and Knowledge Management Officer - DKMO Reference: : ECSEL-2018-03-DKMO H τελευταία ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι η 24η Νοεμβρίου 2018.
Εικονίδιο Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης - The Single Resolution Board (SRB) ACCOUNTANT: AD6- Ref.: SRB/AD/2018/011 (ημ. λήξης υποβολής αιτήσεων 05-11-2018 12:00 (μεσημέρι) ώρα Βρυξελλών)
Εικονίδιο Νέα Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων 05/01/2019 Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης θέσεων με απόσπαση Εθνικών Εμπειρογνωμόνων - Ίδρυμα FRONTEX -Pooled Resources Officer- Ref: SNE/2018/09 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων 03/11/2018)
Εικονίδιο Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης 14 θέσεων με Απόσπαση Εθνικών Εμπειρογνωμόνων EΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Εικονίδιο Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενών θέσεων EASA (European Aviation Safety Agency Research Officer (AD 6) (F/M)- Ref: EASA/AD/2018/006 Αir Operations Officer (UAS) (AD 6) (F/M)-Ref: EASA/AD/2018/007 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 24/10/2018)
Εικονίδιο Παράταση ημερομηνίας λήξης υποβολής αιτήσεων μέχρι 05/10/20180. Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης θέσεων με απόσπαση Εθνικών Εμπειρογνωμόνων - Ίδρυμα FRONTEX -Logistic Officer Ref: SNE/2018/16- (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων 05/09/2018)
Εικονίδιο Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης- EASO (European Asylum Support Office) – Administrative-Finance Assistant (AST 3) Ref: EASO/2018/ TA/002 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 29 Οκτωβρίου, 2018 ώρα 13:00)
Εικονίδιο Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενών θέσεων- BEREC - Body of European Regulators for Electronic Communications-HR Support Officers at the BEREC Office (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 24/09/2018, ώρα 12:00 CET)
Εικονίδιο Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης - Ίδρυμα ENISA- (European Network and Information Security Agency) ADMINISTRATIVE ASSISTANT HELLENIC AUTHORITIES (AST 3) - Ref. ENISA-TA36-AST-2018-08 - Location: Athens, Greece (μερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 03/09/2018 16h00 ώρα Ελλάδος)
Εικονίδιο Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης EU Agency for large-scale IT systems Security and Business Continuity Officer Ref: eu-LISA/18/ CA/FGIV/4.1- (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 27/08/2018)
Εικονίδιο Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενών θέσεων - The Single Resolution Board (SRB) 1.BUILDING MANAGER Grade: AD6-Ref.: SRB/AD/2018/007 (ημ. λήξης υποβολής αιτήσεων 10-09-2018 12:00 (μεσημέρι) ώρα Βρυξελλών) 2. INTERNAL AUDITOR Grade: AD6-Ref.: SRB/AD/2018/008 (ημ. λήξης υποβολής αιτήσεων 14-09-2018 12:00 (μεσημέρι) ώρα Βρυξελλών) 3. SPOKESPERSON/TEAM LEADER COMMUNICATIONS Grade: AD8-Ref.: SRB/AD/2018/009 (ημ. λήξης υποβολής αιτήσεων 10-09-2018 12:00 (μεσημέρι) ώρα Βρυξελλών).
Εικονίδιο Γνωστοποίηση βάσης δεδομένων για καταχώρηση αιτήσεων εξ ιδίας πρωτοβουλίας για απόσπαση Εθνικών Εμπειρογνωμόνων στην Επιτροπή των Περιφερειών


 Έρευνα Ικανοποίησης Πολιτών

Εσωτερική Αγορά Εργασίας (Δημοσιοποίηση Αναγκών)

Δήλωση Στοιχείων
Εργοδοτούμενων Αορίστου Χρόνου των Ευρύτερων Εναλλάξιμων Κατηγοριών

Σχέδιο Μεταθέσεων Έκτακτου Εναλλάξιμου Προσωπικού

ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΡΧΩΝ ΠΟΥ ΔΙΕΠΕΙ ΤΙΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Οδηγός Συμπεριφοράς και Δεοντολογίας Δημόσιων Υπαλλήλων

Ενημέρωσέ με

Κέντρα Εξυπηρέτησης του Πολίτη

Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου

Τελευταία Ενημέρωση στις: 14/12/2018 08:23:29 PM
 

© 2010 - 2018 Κυπριακή Δημοκρατία,
Υπουργείο Οικονομικών,
Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού