Κυπριακή Δημοκρατία
Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού

Κενές Θέσεις Εργασίας για Κυπρίους στο Εξωτερικό
Εικονίδιο Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης- EU Agency for large-scale IT systems Head of Operations and Infrastructure Unit Ref: eu-LISA/17/TA/AD9/9.1 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 20/09/2017)
Εικονίδιο Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης θέσεων με απόσπαση Εθνικών Εμπειρογνωμόνων - European Data Protection Supervisor (EDPS) - ( H τελευταία ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι η 30η Σεπτεμβρίου 2017)
Εικονίδιο Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης EUROJUST- Proofreader/Copywriter Temporary Agent – AST 3-Reference: 17/EJ/08 Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 30/09/2017, ώρα 24:00 CET
Εικονίδιο Προκήρυξη πλήρωσης κενής θέσης - European Centre for the Development of Vοcational Training (Cedefop) · Head of Department for Resources and Support Ref: Cedefop/2017/06/AD Τελευταία ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: 12 Οκτωβρίου 2017, ώρα 15:00 (ώρα Ελλάδος -CET+1).
Εικονίδιο Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενών θέσεων – European Railway Agency (ERA), Valenciennes, France - Project Officers in the field of Safety, Interoperability and ERTMS- Contract Agent 3(a) (FGIV) Ref.: ERA/CA/2017/004-OPE -ΙT Assistant in the Resources and Support Unit-Contract Agent 3(a) (FGIII) Ref.: ERA/CA/2017/005 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 30/09/2017, ώρα 24.00 (CET))
Εικονίδιο Προκήρυξη πλήρωσης κενής θέσης - European Centre for the Development of Vοcational Training (Cedefop) -Procurement Assistant -Ref: Cedefop/2017/05/AST Tελευταία ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: 20 Σεπτεμβρίου 2017, ώρα 15:00 (ώρα Ελλάδος -CET+1).
Εικονίδιο Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης- EASO (European Asylum Support Office) Head of ICT Sector - Projects and Contracts AD 8 Ref: EASO/2017/TA/020 Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 28 Σεπτεμβρίου, 2017 ώρα 13:00
Εικονίδιο Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης με απόσπαση Εθνικού Εμπειρογνώμονα - EEAS (European External Action Service) στη Νέα Υόρκη. (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 30 Σεπτεμβρίου, 2017)
Εικονίδιο Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης με απόσπαση Εθνικού Εμπειρογνώμονα - EEAS (European External Action Service)-στην Σαουδική Αραβία. (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 30 Σεπτεμβρίου, 2017)
Εικονίδιο Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης- EDA (European Defense Agency) Project Officer Critical Defence Technologies of the Preparatory Action- Temporary Agent Post (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 27/09/2017)
Εικονίδιο Γνωστοποίηση βάσης δεδομένων για καταχώρηση αιτήσεων εξ ιδίας πρωτοβουλίας για απόσπαση Εθνικών Εμπειρογνωμόνων στην Επιτροπή των Περιφερειών
Εικονίδιο Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης με απόσπαση Εθνικού Εμπειρογνώμονα - EEAS (European External Action Service -Head of Deligation of the European Union to Moggolia Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 21 Σεπτεμβρίου, 2017
Εικονίδιο Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης 2 κενών θέσεων- EDA (European Defense Agency) - Project Officer Standardisation-CPS-TA-AD11 - Project Officer Cyber Education, Training and Exercises- CAT-SNE-AD11 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 30 Σεπτεμβρίου, 2017)
Εικονίδιο Ανακοίνωση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για υποβολή υποψηφιοτήτων για θέσεις Εμπειρογνωμόνων σε μηχανισμούς παρακολούθησης κυρώσεων του ΟΗΕ
Εικονίδιο Πρόσκληση ενδιαφέροντος για πρόσληψη ένοπλων φρουρών οι οποίοι θα απασχοληθούν ως αποσπασμένοι Εθνικοί Εμπειρογνώμονες- European Court of Auditors
Εικονίδιο Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης με απόσπαση Εθνικού Εμπειρογνώμονα - EEAS (European External Action Service) για την αντιπροσωπεία στην Βολιβία. Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 30 Σεπτεμβρίου, 2017
Εικονίδιο Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενών θέσεων EASA (European Aviation Safety Agency) - Experts in the fields of: Avionics Systems and/or GNSS Ref: EASA/AD/2017/04 -Software &Airborne Electronic HardwareExpert Ref: EASA/AD/2017/05 - Design Organizations Approval (DOA) Team Leader Ref: EASA/AD/2017/06 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 05/09/2017)
Εικονίδιο Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης 35 θέσεων με Απόσπαση Εθνικών Εμπειρογνωμόνων EΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Εικονίδιο Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης με απόσπαση Εθνικού Εμπειρογνώμονα - EIGE (European Institute for Gender Equality) Seconded national expert – Gender-based violence Ref. number: EIGE/2017/SNE/GBV Ημερ. λήξης υποβολής αιτήσεων: 02 Οκτωβρίου, 2017
Εικονίδιο ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης 8 θέσεων με απόσπαση Εθνικών Εμπειρογνωμόνων - Ένωση για την Μεσόγειο.· Energy Advisor/Officer · Climate Change Advisor/Officer · Public Affairs and Media Expert/Officer · Med4Jobs Advisor/Officer · Private Sector Expert/Officer · Expert/Officer in Research and Innovation · Gender Equality Expert/Officer · Vocational Education and Training Expert/Officer
Εικονίδιο Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης- EU Agency for large-scale IT systems Head of Human Resources and Training Unit Ref: eu-LISA/17/ TA/AD9/4.1- (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 10/05/2017)
Εικονίδιο Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης 15 θέσεων με απόσπαση Εθνικών Εμπειρογνωμόνων- Ίδρυμα ECHA (Δεν υπάρχει καθορισμένη ημερομηνία λήξης για την υποβολή αιτήσεων)
Εικονίδιο Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενών θέσεων με απόσπαση Εθνικών Εμπειρογνωμόνων- Ίδρυμα ENISA- European Network and Information Security Agency Ref. ENISA-SNE-2017-06 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 29/03/2018).
Εικονίδιο Απόσπαση Εθνικών Εμπειρογνωμόνων- Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων Η πρόσκληση είναι αορίστου χρόνου, χωρίς προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων.
Εικονίδιο Προκήρυξη Γενικών Διαγωνισμών της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Επιλογής Προσωπικού (EPSO)- EPSO/AD/331/16 - Administrators (AD 7) – Information and Communication Technology domain Η υποβολή αίτησης υποψηφιότητας θα πρέπει να γίνει μέσω διαδικτύου, στη διεύθυνση http://eu-careers.eu, μέχρι τις 10 Ιανουαρίου, 2017.


 Έρευνα Ικανοποίησης Πολιτών

Εσωτερική Αγορά Εργασίας (Δημοσιοποίηση Αναγκών)

Δήλωση Στοιχείων
Εργοδοτούμενων Αορίστου Χρόνου των Ευρύτερων Εναλλάξιμων Κατηγοριών

Σχέδιο Μεταθέσεων Έκτακτου Εναλλάξιμου Προσωπικού

ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΡΧΩΝ ΠΟΥ ΔΙΕΠΕΙ ΤΙΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Οδηγός Συμπεριφοράς και Δεοντολογίας Δημόσιων Υπαλλήλων

Ενημέρωσέ με

Κέντρα Εξυπηρέτησης του Πολίτη

Συγχρηματοδοτούμενο Έργο Διοικητικού Εκσυγχρονισμού

Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου

Τελευταία Ενημέρωση στις: 19/09/2017 04:03:29 PM
 

© 2010 - 2017 Κυπριακή Δημοκρατία,
Υπουργείο Οικονομικών,
Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού