Κυπριακή Δημοκρατία
Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού

Κενές Θέσεις Εργασίας για Κυπρίους στο Εξωτερικό
Εικονίδιο Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης με απόσπαση Εθνικού Εμπειρογνώμονα - European Maritime Safety Agency (EMSA) Project Officer for Vessel and Port Reporting ·EMSA SNE 2018 04 - Project Officer for Vessel and Port Reporting - Call for applications.pd- Ref: EMSA/SNE/2018/04 (Ημ. λήξης υποβολής αιτήσεων 18/03/2019)
Εικονίδιο Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης 2 κενών θέσεων με απόσπαση Εθνικών Εμπειρογνωμόνων - EEAS (European External Action Service) – Policy Officer for the Foreign Affairs Council/Relations with the Council (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 28 Φεβρουαρίου, 2019, (12.00 ώρα Βρυξελλών)
Εικονίδιο Προκήρυξη διαδικασίας επιλογής 5 Εκτάκτων Υπαλλήλων για το Γραφείο Υποδομών και Διοικητικής Υποστήριξης (ΟΙΒ) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Τελευταία ημερομηνία υποβολής αιτήσεων:28/02/2019
Εικονίδιο Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης - The Single Resolution Board (SRB) -DATA SCIENCE EXPERT, Grade: AD5-Ref.: SRB/AD/2019/001 (ημ. λήξης υποβολής αιτήσεων 11-03-2019 12:00 (μεσημέρι) ώρα Βρυξελλών)
Εικονίδιο Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης - The Single Resolution Board (SRB) -SENIOR BANK RESOLUTION EXPERT, Grade: AD8- Ref.: SRB/AD/2019/003 (ημ. λήξης υποβολής αιτήσεων 13-03-2019 12:00 (μεσημέρι) ώρα Βρυξελλών)
Εικονίδιο Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης 7 θέσεων με απόσπαση Εθνικών Εμπειρογνωμόνων- Ίδρυμα ECHA 1. National Experts in Professional Training (NEPTs) Ref: ECHA/SNE/2019/001 2. SNE - SO - Waste Framework Directive Ref: ECHA/SNE/2019/002 3. SNE - SO - MSC Secretariat Ref: ECHA/SNE/2019/003 4. SNE - SO - Integrated Regulatory Strategy Ref: ECHA/SNE/2019/004 5. SNE - SO - Substance and Dossier Evaluation Ref: ECHA/SNE/2019/005 6. SNE - SO – Classification Ref: ECHA/SNE/2019/006 7. SNE - SO - Biocides Ref: ECHA/SNE/2019/007 ημερομηνία λήξης για την υποβολή αιτήσεων 31 Μαρτίου 2019
Εικονίδιο Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης - Ίδρυμα ENISA- (European Network and Information Security Agency) NIS OFFICER Location: Athens, Greece Ref. ENISA-CA-IV-2018-09 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 11/02/2019 16:00 ώρα Ελλάδος)
Εικονίδιο Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης – European Maritime Safety Agency (EMSA) Maritime Support Services Officer with IT background (FGIV)-Ref: EMSA/CA/2018/07 (Ημ. λήξης υποβολής αιτήσεων 25/02/2019)
Εικονίδιο Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης θέσεων με απόσπαση Εθνικών Εμπειρογνωμόνων - EEAS (European External Action Service) για την Γραμματεία του Ευρωπαϊκού Κολλεγίου Ασφάλειας και Άμυνας (ESDC) (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων :28 Φεβρουαρίου 2019, (12.00 ώρα Βρυξελλών))
Εικονίδιο Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης 23 θέσεων με Απόσπαση Εθνικών Εμπειρογνωμόνων -EΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Εικονίδιο Γνωστοποίηση βάσης δεδομένων για καταχώρηση αιτήσεων εξ ιδίας πρωτοβουλίας για απόσπαση Εθνικών Εμπειρογνωμόνων στην Επιτροπή των Περιφερειών


 Έρευνα Ικανοποίησης Πολιτών

Εσωτερική Αγορά Εργασίας (Δημοσιοποίηση Αναγκών)

Δήλωση Στοιχείων
Εργοδοτούμενων Αορίστου Χρόνου των Ευρύτερων Εναλλάξιμων Κατηγοριών

Σχέδιο Μεταθέσεων Έκτακτου Εναλλάξιμου Προσωπικού

ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΡΧΩΝ ΠΟΥ ΔΙΕΠΕΙ ΤΙΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Οδηγός Συμπεριφοράς και Δεοντολογίας Δημόσιων Υπαλλήλων

Ενημέρωσέ με

Κέντρα Εξυπηρέτησης του Πολίτη

Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου

Τελευταία Ενημέρωση στις: 22/02/2019 12:37:30 PM
 

© 2010 - 2019 Κυπριακή Δημοκρατία,
Υπουργείο Οικονομικών,
Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού