ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Θέσεις Εθνικών Εμπειρογνωμόνων με απόσπαση Κρατικών Υπαλλήλων

 • Ετοιμασία καταλόγου κατάλληλων υποψηφίων για απόσπαση τους ως Εθνικοί Εμπειρογνώμονες στο Ίδρυμα Shift2Rail JU (S2R JU) -Reference: S2R.2018.01 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 30 Μαρτίου, 2018)
 • Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης θέσεων με απόσπαση Εθνικών Εμπειρογνωμόνων - Ίδρυμα FRONTEX Service Desk Officer (Eurosur / Copernicus Fusion Services) / FRONTEX Situation Centre/ Situational Awareness and Monitoring Division- (2 θέσεις)- Ref: SNE/2018/01 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων 16/03/2018)
 • Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης θέσεων με απόσπαση Εθνικών Εμπειρογνωμόνων - Ίδρυμα FRONTEX Service Desk Officer (Eurosur / Copernicus Fusion Services) / FRONTEX Situation Centre/ Situational Awareness and Monitoring Division- (2 θέσεις)- Ref: SNE/2018/01 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων 16/03/2018)
 • Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης με απόσπαση Εθνικού Εμπειρογνώμονα - EEAS (European External Action Service) για την αντιπροσωπεία στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής- (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 03 Απριλίου, 2018)
 • Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης 31 θέσεων με Απόσπαση Εθνικών Εμπειρογνωμόνων EΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
 • Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης 11 θέσεων με Απόσπαση Εθνικών Εμπειρογνωμόνων EΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
 • Γνωστοποίηση βάσης δεδομένων για καταχώρηση αιτήσεων εξ ιδίας πρωτοβουλίας για απόσπαση Εθνικών Εμπειρογνωμόνων στην Επιτροπή των Περιφερειών
 • Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης 15 θέσεων με απόσπαση Εθνικών Εμπειρογνωμόνων- Ίδρυμα ECHA (Δεν υπάρχει καθορισμένη ημερομηνία λήξης για την υποβολή αιτήσεων)
 • Απόσπαση Εθνικών Εμπειρογνωμόνων- Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων Η πρόσκληση είναι αορίστου χρόνου, χωρίς προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων.

 • © 2010 - 2018 Κυπριακή Δημοκρατία,
  Υπουργείο Οικονομικών,
  Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού