ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Θέσεις σε Ευρωπαϊκούς Οργανισμούς

 • Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης- Translation Centre -Director's Assistant Grading: AST4 - AST9 Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων 20/10/2017
 • Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης- EASO (European Asylum Support Office) – Head of Communications and Stakeholders Unit-EASO/2017/TA/025 Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 03 Νοεμβρίου, 2017 ώρα 13:00
 • Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης- EASO (European Asylum Support Office) – Information Assistant - IDS (AST4 - EASO/2017/TA/023 Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 31 Οκτωβρίου, 2017 ώρα 13:00
 • Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης- EASO (European Asylum Support Office)- Senior Budget Officer - AD 7– ΕΑSO/2017/TA/022 Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 15 Νοεμβρίου, 2017 ώρα 13:00
 • Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενών θέσεων EASA (European Aviation Safety Agency) - Experts in the fields of: Avionics Systems and/or GNSS Ref: EASA/AD/2017/04 -Software &Airborne Electronic HardwareExpert Ref: EASA/AD/2017/05 - Design Organizations Approval (DOA) Team Leader Ref: EASA/AD/2017/06 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 05/09/2017)
 • Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης- EU Agency for large-scale IT systems Head of Human Resources and Training Unit Ref: eu-LISA/17/ TA/AD9/4.1- (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 10/05/2017)
 • Προκήρυξη Γενικών Διαγωνισμών της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Επιλογής Προσωπικού (EPSO)- EPSO/AD/331/16 - Administrators (AD 7) – Information and Communication Technology domain Η υποβολή αίτησης υποψηφιότητας θα πρέπει να γίνει μέσω διαδικτύου, στη διεύθυνση http://eu-careers.eu, μέχρι τις 10 Ιανουαρίου, 2017.

 • © 2010 - 2017 Κυπριακή Δημοκρατία,
  Υπουργείο Οικονομικών,
  Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού