ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Θέσεις σε Ευρωπαϊκούς Οργανισμούς

 • Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενών θέσεων EUROJUST- -HR Officer (AST 3) Reference: 17/EJ/13 -Temporary Agent – AST3 Judicial Cooperation Assistant (AST 3) Reference: 17/EJ/14 Temporary Agent – AST3 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 18/12/2017, ώρα 24:00 CET)
 • Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης θέσης με Απόσπαση Εθνικού Εμπειρογνώμονα- Εuropean Defence Agency (EDA)-Project Officer Qualification, Test and Evaluation, Standardisation- AD11 equivalent Ref: EDA 2017-11121 -(Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 20/12/2017)
 • Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης στο Ίδρυμα ETF (European Training Foundation), Τορίνο - Ιταλία- Vocational education and training (VET) specialists Ref: ETF/REC/17/06 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων 15/12/2017)
 • Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης διοικητικού υπαλλήλου βαθμού AD8 -Γενική Διεύθυνση Ανθρωπίνων Πόρων και Ασφάλειας Τελευταία ημερομηνία υποβολκής αιτήσεων:14/12/2017
 • Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης EU Agency for large-scale IT systems Procurement Officer- Reference: eu-LISA/17/TA/AD5/5.1 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 14/12/2017)
 • Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης EU Agency for large-scale IT systems Finance and Budget Officer -Reference: eu-LISA/17/TA/AD7/11.1 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 14/12/2017)
 • Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης EU Agency for large-scale IT systems-Finance and Budget Assistant Reference: eu-LISA/17/TA/AST4/10.1 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 14/12/2017)
 • Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενών θέσεων – European Maritime Safety Agency (EMSA) - Accounting Officer (TA AD8)- Ref: EMSA/AD/2017/19 - Αccounting Officer (TA AD8-AD10)-Ref: - EMSA/IAJM/AD/2017/04 (Ημ. λήξης υποβολής αιτήσεων 05/01/2018)
 • Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης European Chemicals Agency (ECHA)- Temporary Agent (M/F) -Head of Unit - Communications - Grade: AD10-Ref.: ECHA/TA/2017/009 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 08/01/2018, ώρα 12:00 (ώρα Ελσίνκι))
 • Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης – European Maritime Safety Agency (EMSA) Project Officer for Application Development (TA AD5)- Ref: EMSA/AD/2017/21 (Ημ. λήξης υποβολής αιτήσεων 07 Ιανουαρίου, 2018)
 • Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης EUROJUST- HR Officer (AST 3)-Reference: 17/EJ/13 Temporary Agent – AST3 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 18/12/2017, ώρα 24:00 CET)
 • Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης EUROJUST- Judicial Cooperation Assistant (AST 3)-Reference: 17/EJ/14 Temporary Agent – AST3 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 18/12/2017, ώρα 24:00 CET)
 • Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης – European Maritime Safety Agency (EMSA)-Data Quality Officer for FRONTEX (FGII) Ref: EMSA/CA/2017/18 (Ημ. λήξης υποβολής αιτήσεων 15 Δεκεμβρίου , 2017)
 • Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης – European Maritime Safety Agency (EMSA Administrative Assistant (FGII)- Ref: EMSA/CA/2017/17 (Ημ. λήξης υποβολής αιτήσεων 04 Δεκεμβρίου , 2017)
 • Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης- EASO (European Asylum Support Office) – Asylum Support Officer – Dublin (AD5) EASO/2017/TA/035 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 13 Δεκεμβρίου, 2017 ώρα 13:00)
 • Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενών θέσεων- IMI (Innovative Medicines Initiative) -Programme Performance and Evaluation Expert - Temporary Agent (M/F)/ Grade: AD 7 Ref.: IMI2/2017/TA/005 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 13 Νοεμβρίου Φεβρουαρίου, 2017 ώρα 23:59)
 • Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενών θέσεων- Ίδρυμα Frontex -Coordinating Officers- Ref: Frontex/17/TA/AD6/AD7/24.1 Τελευταία ημερομηνία υποβολής αιτήσεων 31/01/2018
 • Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενών θέσεων EASA (European Aviation Safety Agency) - Experts in the fields of: Avionics Systems and/or GNSS Ref: EASA/AD/2017/04 -Software &Airborne Electronic HardwareExpert Ref: EASA/AD/2017/05 - Design Organizations Approval (DOA) Team Leader Ref: EASA/AD/2017/06 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 05/09/2017)

 • © 2010 - 2017 Κυπριακή Δημοκρατία,
  Υπουργείο Οικονομικών,
  Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού