Κυπριακή Δημοκρατία
Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού

Κενές Θέσεις Εργασίας για Κυπρίους στο Εξωτερικό
Εικονίδιο Ο περί απόσπασης υπαλλήλων της δημόσιας υπηρεσίας και των οργανισμών δημοσίου δικαίου νόμος (Ν.47(Ι)/2017

Εικονίδιο Εγκύκλιος με αρ. 1553- ημερ. 20/7/2017- Ο περί Συνταξιοδοτικών Ωφελημάτων Κρατικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα περιλαμβανομένων και των Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Διατάξεις Γενικής Ερφαρμογής) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2017 (Ν.67(Ι)/2017)

Εικονίδιο Έρευνα Ικανοποίησης Πολιτών για τα ΚΕΠ 2017

Εικονίδιο ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΝΟΜΩΝ ΚΑΙ (ΓΕΝΙΚΩΝ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΑΠΟΘΗΚΩΝ

Εικονίδιο Αποτελέσματα εξέτασης στον περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμο, στους περί Δημόσιας Υπηρεσίας Κανονισμούς και στις Γενικές Διατάξεις

Εικονίδιο ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ- ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 2 (ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΑΡΧ. ΜΑΚΑΡΙΟΥ Γ΄) ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 03 ΜΑΪΟΥ 2017

Εικονίδιο ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ- ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΤΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΤΕΤΑΡΤΗ, 03 ΜΑΪΟΥ 2017, ΩΡΑ 7:00μμ

Εικονίδιο ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Δημοσίευση για Εξεύρεση Υποστατικού για σύσταση Κέντρου Εξυπηρέτησης του Πολίτη στη Λεμεσό

Εικονίδιο ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ- Λειτουργία των Κέντρων Εξυπηρέτησης του Πολίτη τη Μεγάλη Πέμπτη, 13 Απριλίου 2017

Εικονίδιο Ανακοίνωση - Παραχώρηση σε μέλη των Κυβερνητικών Υπηρεσιών 6 υποτροφιών από το Πανεπιστήμιο Κύπρου για το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ).

Εικονίδιο Εγκύκλιος Επιστολή ημερ. 31.03.2017- Γενικό Γραμματειακό Προσωπικό για υπηρεσία σε Διπλωματικές Αποστολές της Δημοκρατίας στο Εξωτερικό (Πρεσβεία της Δημοκρατίας στην Αθήνα)

Εικονίδιο ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ημερ. 23/3/2017 – ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ Καθιέρωση υποχρεωτικού ομοιόμορφου ωραρίου εξυπηρέτησης του κοινού στη Δημόσια Υπηρεσία

Εικονίδιο Παραχώρηση 6 υποτροφιών προς το προσωπικό του Υπουργείου Οικονομικών από το CIM

Εικονίδιο Παραχώρηση Υποτροφιών σε Δημόσιους Υπαλλήλους και στις Οικογένειές του από το Πανεπιστήμιο UCLAN Cyprus

Εικονίδιο Ανακοίνωση- Λειτουργία των Κέντρων Εξυπηρέτησης Του Πολίτη στις 17 Μαρτίου 2017

Εικονίδιο ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΟΥ ΔΙΕΞΗΧΘΗ ΣΤΙΣ 3.12.2016 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΔΥΟ (2) ΚΕΝΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΠΡΩΤΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ, ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΟΥ ΔΙΕΞΗΧΘΗ ΣΤΙΣ 3.12.2016 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΕΝΤΕΚΑ (11) ΚΕΝΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΠΡΩΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ, ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ, ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΟΥ ΔΙΕΞΗΧΘΗ ΣΤΙΣ 3.12.2016 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ (1) ΚΕΝΗΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΘΕΣΗΣ ΠΡΩΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ, ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ, ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Εικονίδιο Εγκύκλιος Επιστολή ημερ. 2/3/17 με θέμα: Διαχείριση Διαβαθμισμένων Εγγράφων, καθώς και Μη Διαβαθμισμένων Εγγράφων, με βάση την Αρχή «Ανάγκη Γνώσης», σε σχέση με Διαβαθμισμένες Προτάσεις/ Σημειώματα/ Εκθέσεις που υποβάλλονται στη Γραμματεία του Υπουργικού Συμβουλίου Ο

Εικονίδιο Επίδομα Συντήρησης Εξωτερικού (01/03/2017-28/2/2018)

Εικονίδιο Εγκύκλιος Επιστολή-ημερ. 20/02/2017- Σεμινάριο για την Εξέταση στις Δημοσιονομικές και Λογιστικές Οδηγίες και στους περί Προσφορών του Δημοσίου Νόμους και Γενικούς Κανονισμούς και Κανονισμούς Αποθηκών

Εικονίδιο Εγκύκλιος Επιστολή ημερ. 17/2/2017- Γενικό Γραμματειακό Προσωπικό για Υπηρεσία σε Διπλωματικές Αποστολές της Δημοκρατίας στο Εξωτερικό- Πρεσβεία της Δημοκρατίας στο Πεκίνο

Εικονίδιο ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ημερ. 20/2/2017: Σεμινάριο για την Εξέταση στις Δημοσιονομικές και Λογιστικές Οδηγίες και στους περί Προσφορών του Δημοσίου Νόμους και Γενικούς Κανονισμούς και Κανονισμούς Αποθηκών

Εικονίδιο ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗ- ημερ. 17/02/2017- Γενικό Γραμματειακό Προσωπικό για υπηρεσία σε Διπλωματικές Αποστολές της Δημοκρατίας στο Εξωτερικό (Πρεσβεία της Δημοκρατίας στο Πεκίνο)

Εικονίδιο ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Α. (α) ΣΤΟΝ ΠΕΡΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΝΟΜΟ, ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ (ΕΝΤΥΠΟ Α΄) – και (β) ΣΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ (Μόνο για Διοικητικούς Λειτουργούς και Λειτουργούς Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού) (ΕΝΤΥΠΟ Β΄) Β. ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΝΟΜΟΥΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ ΑΠΟΘΗΚΩΝ (ΕΝΤΥΠΟ Γ΄)

Εικονίδιο Εγκύκλιος αρ. 1545 ημερ. 27/1/2017 με θέμα "Καταβολή επιδόματος γεύματος/δείπνου και άλλων προσωπικών εξόδων σε κρατικούς λειτουργούς που ταξιδεύουν υπηρεσιακά στο εξωτερικό κατά την ημέρα που ταξιδεύουν

Εικονίδιο Ανακοίνωση- Λειτουργία των Κέντρων Εξυπηρέτησης του Πολίτη στις 30 Δεκεμβρίου 2016

Εικονίδιο ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΝΟΜΩΝ ΚΑΙ (ΓΕΝΙΚΩΝ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΑΠΟΘΗΚΩΝ 23 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016

Εικονίδιο Αποτελέσματα Εξέτασης 29/11/2016 στον Περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμο, στους περί Δημόσιας Υπηρεσίας Κανονισμούς και στις Γενικές Διατάξεις

Εικονίδιο ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Δημοσίευση για Εξεύρεση Χώρων Στάθμευσης για το προσωπικό του Κέντρου Εξυπηρέτησης του Πολίτη Λευκωσίας στη Λεωφόρο Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ΄ 36

Εικονίδιο ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Δημοσίευση για Εξεύρεση Χώρων Στάθμευσης για το προσωπικό του Κέντρου Εξυπηρέτησης του Πολίτη Λευκωσίας στη Λεωφόρο Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ΄ 36

Εικονίδιο Εγκύκλιος αρ. 1542 ημερ. 01/12/2016- Επισκέψεις υποψηφίων Δημάρχων ή / και Αρχηγών Κομμάτων που υποστηρίζουν την υποψηφιότητά τους και υποψηφίων Δημοτικών Συμβούλων ή / και κομματικών στελεχών που υποστηρίζουν την υποψηφιότητά τους σε Κυβερνητικά Τμήματα, λόγω των επικείμενων Δηνοτικών και Κοινοτικών Εκλογών

Εικονίδιο Εγκύκλιος αρ. 1532- ημερ. 11/2/2016- Δημόσιες Συμβάσεις για Αγορά/ Μίσθωση Υπηρεσιών

Εικονίδιο ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Έναρξη της Λειτουργίας Δεύτερου Κέντρου Εξυπηρέτησης του Πολίτη Στη Λευκωσία

Εικονίδιο ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗ-ημερ. 3/11/2016-Επικαιροποίηση των Κανονισμών Συντάξεων σύμφωνα με την ισχύουσα περί Συντάξεων Νομοθεσία

Εικονίδιο ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - Εξεταστέα Ύλη και Κανονισμοί της Γραπτής Εξέτασης στις Δημοσιονομικές και Λογιστικές Οδηγίες και στους περί Προσφορών του Δημοσίου Νόμους και Γενικούς Κανονισμούς και στους Κανονισμούς Αποθηκών Τετάρτη 23 Νοεμβρίου 2016

Εικονίδιο ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗ-ημερ. 05/10/2016- Γενικό Γραμματειακό Προσωπικό για υπηρεσία σε Διπλωματικές Αποστολές της Δημοκρατίας στο Εξωτερικό -(Υπάτη Αρμοστεία της Δημοκρατίας στο Λονδίνο)

Εικονίδιο ΑΝΑΒΟΛΗ ΓΡΑΠΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΩΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ, ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Εικονίδιο Εγκύκλιος Μ.Ε.Ε. αρ 2/2016: Ρυθμίσεις για τερματισμό της μείωσης κατά 10% των μισθών του Ωρομίσθιου Κυβερνητικού Προσωπικού

Εικονίδιο Εγκύκλιος επιστολή ημερ. 8/8/2016 με θέμα: "Σειρά αναγραφής Προϊστάμενων των διάφορων Υπηρεσιών στις εγκυκλίους και εγκυκλίους επιστολές"

Εικονίδιο Εγκύκλιος αρ. 1540 ημερ. 11/8/2016 με θέμα: "Αποζημίωση μελών διοικητικών συμβουλίων Ημικρατικών και άλλων Οργανισμών, και άλλων Συμβουλίων/Επιτροπών που συστήνονται δυνάμει νόμου"

Εικονίδιο Εγκύκλιος αρ.1539-ημερ. 02/06/2016- Ο περί της Ρύθμισης της Απασχόλησης Εργοδοτουμένων Αορίστου και Εργοδοτουμένων Ορισμένου Χρόνου στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμος του 2016 (Ν.70(ι)/2016)

Εικονίδιο Ανακοίνωση αποτελεσμάτων 4 Μαϊου 2016 (έντυπο Β)

Εικονίδιο Ανακοίνωση αποτελεσμάτων εξετάσεων 4 Μαϊου 2016 (έντυπο Α)

Εικονίδιο Εγκύκλιος αρ. 1537 & ημερ.9/5/2016 με θέμα: "Οι περί Δημόσιας Υπηρεσιας (Αξιολόγηση Υπαλλήλων) Κανονισμοί-Σύνθεση ομάδας αξιολόγησης υπαλλήλων που αποσπούνται μερικώς σε άλλο Υπουργείο/Τμήμα/Υπηρεσία

Εικονίδιο ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Λειτουργία των Κέντρων Εξυπηρέτησης του Πολίτη τη Μεγάλη Πέμπτη, 28 Απριλίου 2016

Εικονίδιο Εγκύκλιος Επιστολή ημερ. 8/4/2016 με θέμα "Συγκέντρωση και παρακολούθηση στοιχείων για την άδεια ασθενείας των μόνιμων και έκτακτων υπαλλήλων και του ωρομίσθιου κυβερνητικού προσωπικού, σε ετήσια βάση"

Εικονίδιο ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΑΛΛΑΓΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΙΣΧΥΟΣ ΚΑΙ ΤΕΛΟΥΣ ΒΙΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

Εικονίδιο Εγκύκλιος Επιστολή ημερ. 7/4/2016" "Γενικό Γραμματειακό Προσωπικό για υπηρεσία σε Διπλωματικές Αποστολές της Κύπρου στο εξωτερικό"

Εικονίδιο Εγκύκλιος Επιστολή ημερ. 7 Απριλίου, 2016 με θέμα " Γενικό Γραμματειακό Προσωπικό για υπηρεσία σε Διπλωματικές Αποστολές της Δημοκρατίας στο Εξωτερικό"

Εικονίδιο Εγκύκλιος Αρ. 1534-ημερ. 01/03/2016- Επίδομα συντήρησης Εξωτερικού (01.03.2016-28.02.2017)

Εικονίδιο Σεμινάριο για την Εξέταση στις Δημοσιονομικές και Λογιστικές Οδηγίες και στους περί Προσφορών του Δημοσίου Νόμους και Γενικούς Κανονισμούς και Κανονισμούς Αποθηκών

Εικονίδιο ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Α. (α) ΣΤΟΝ ΠΕΡΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΝΟΜΟ, ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ (ΕΝΤΥΠΟ Α΄) – ΚΑΙ (β) ΣΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΣ) (ΕΝΤΥΠΟ Β΄) Β. ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΝΟΜΟΥΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ ΑΠΟΘΗΚΩΝ (ΕΝΤΥΠΟ Γ΄) ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ 18 ΚΑΙ 19 ΤΩΝ ΠΕΡΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ (ΓΕΝΙΚΩΝ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΤΟΥ 1991 ΕΩΣ 2012

Εικονίδιο Εγκύκλιος αρ. 1533, ημερ.16.2.2016 με θέμα: " Καταβολή επιδόματος γεύματος/δείπνου και άλλων προσωπικών εξόδων σε κρατικούς λειτουργούς που ταξιδεύουν υπηρεσιακά στο εξωτερικό κατά την ημέρα που ταξιδεύουν

Εικονίδιο Ανακοίνωση αποτελεσμάτων εξέτασης ημερ. 7.1.2015 στην Κυπριακή Νομοθεσία για Διοικητικούς Λειτουργούς και Λετουργούς ΔΔΠρ.

Εικονίδιο Εγκύκλιος Επιστολή ημερ. 10/2/2016: "Παρατάσεις άδειας ασθενείας δημόσιων υπαλλήλων"

Εικονίδιο Εγκύκλιος αρ. 1528, ημερ. 13/1/2016 με θέμα:Ο περί Συνταξιοδοτικών Ωφελημάτων Κρατικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα περιλαμβανομένων και των Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Διατάξεις Γενικής Εφαρμογής) (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2015 (Ν.183(Ι)/2015)

Εικονίδιο Ο περί Συνταξιοδοτικών Ωφελημάτων Κρατικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα περιλαμβανομένων και των Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Διατάξεις Γενικής Εφαρμογής) (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2015 (Ν.183(Ι)/2015)

Εικονίδιο ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ- Λειτουργία των Κέντρων Εξυπηρέτησης του Πολίτη στις 31 Δεκεμβρίου 2015

Εικονίδιο Εγκύκλιος αρ. 1527, ημερ. 20/11/2015 με θέμα:"Μεταφορά Φακέλλων ή/και Εγγράφων ή/και Αντιγράφων τους από λειτουργούς εκτός του χώρου φύλαξής τους"

Εικονίδιο Αποτελέσματα εξετάσεων Γ.Δ.Β' που έγιναν στις 18 Νοεμβρίου 2015

Εικονίδιο Αποτελέσματα εξετάσεων Γ.Δ. Α' που έγιναν στις 18 Νοεμβρίου 2015


 Έρευνα Ικανοποίησης Πολιτών

Εσωτερική Αγορά Εργασίας (Δημοσιοποίηση Αναγκών)

Δήλωση Στοιχείων
Εργοδοτούμενων Αορίστου Χρόνου των Ευρύτερων Εναλλάξιμων Κατηγοριών

Σχέδιο Μεταθέσεων Έκτακτου Εναλλάξιμου Προσωπικού

ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΡΧΩΝ ΠΟΥ ΔΙΕΠΕΙ ΤΙΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Οδηγός Συμπεριφοράς και Δεοντολογίας Δημόσιων Υπαλλήλων

Ενημέρωσέ με

Κέντρα Εξυπηρέτησης του Πολίτη

Συγχρηματοδοτούμενο Έργο Διοικητικού Εκσυγχρονισμού

Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου

Τελευταία Ενημέρωση στις: 19/09/2017 04:03:29 PM
 

© 2010 - 2017 Κυπριακή Δημοκρατία,
Υπουργείο Οικονομικών,
Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού