Κυπριακή Δημοκρατία
Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού

Ανακοινώσεις


Αρχείο Αρχείο


Έρευνα Ικανοποίησης Πολιτών για τα ΚΕΠ 2017 (26/07/2017)
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΝΟΜΩΝ ΚΑΙ (ΓΕΝΙΚΩΝ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΑΠΟΘΗΚΩΝ (29/05/2017)
Αποτελέσματα εξέτασης στον περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμο, στους περί Δημόσιας Υπηρεσίας Κανονισμούς και στις Γενικές Διατάξεις (17/05/2017)
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ- ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 2 (ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΑΡΧ. ΜΑΚΑΡΙΟΥ Γ΄) ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 03 ΜΑΪΟΥ 2017 (28/04/2017)
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ- ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΤΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΤΕΤΑΡΤΗ, 03 ΜΑΪΟΥ 2017, ΩΡΑ 7:00μμ (28/04/2017)
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Δημοσίευση για Εξεύρεση Υποστατικού για σύσταση Κέντρου Εξυπηρέτησης του Πολίτη στη Λεμεσό (27/04/2017)
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ- Λειτουργία των Κέντρων Εξυπηρέτησης του Πολίτη τη Μεγάλη Πέμπτη, 13 Απριλίου 2017 (10/04/2017)
Ανακοίνωση - Παραχώρηση σε μέλη των Κυβερνητικών Υπηρεσιών 6 υποτροφιών από το Πανεπιστήμιο Κύπρου για το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ). (04/04/2017)
Παραχώρηση 6 υποτροφιών προς το προσωπικό του Υπουργείου Οικονομικών από το CIM (21/03/2017)
Παραχώρηση Υποτροφιών σε Δημόσιους Υπαλλήλους και στις Οικογένειές του από το Πανεπιστήμιο UCLAN Cyprus (21/03/2017)
Ανακοίνωση- Λειτουργία των Κέντρων Εξυπηρέτησης Του Πολίτη στις 17 Μαρτίου 2017 (13/03/2017)
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΟΥ ΔΙΕΞΗΧΘΗ ΣΤΙΣ 3.12.2016 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΔΥΟ (2) ΚΕΝΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΠΡΩΤΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ, ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΟΥ ΔΙΕΞΗΧΘΗ ΣΤΙΣ 3.12.2016 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΕΝΤΕΚΑ (11) ΚΕΝΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΠΡΩΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ, ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ, ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΟΥ ΔΙΕΞΗΧΘΗ ΣΤΙΣ 3.12.2016 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ (1) ΚΕΝΗΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΘΕΣΗΣ ΠΡΩΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ, ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ, ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (10/03/2017)
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ημερ. 20/2/2017: Σεμινάριο για την Εξέταση στις Δημοσιονομικές και Λογιστικές Οδηγίες και στους περί Προσφορών του Δημοσίου Νόμους και Γενικούς Κανονισμούς και Κανονισμούς Αποθηκών (20/02/2017)


 Έρευνα Ικανοποίησης Πολιτών

Εσωτερική Αγορά Εργασίας (Δημοσιοποίηση Αναγκών)

Δήλωση Στοιχείων
Εργοδοτούμενων Αορίστου Χρόνου των Ευρύτερων Εναλλάξιμων Κατηγοριών

Σχέδιο Μεταθέσεων Έκτακτου Εναλλάξιμου Προσωπικού

ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΡΧΩΝ ΠΟΥ ΔΙΕΠΕΙ ΤΙΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Οδηγός Συμπεριφοράς και Δεοντολογίας Δημόσιων Υπαλλήλων

Ενημέρωσέ με

Κέντρα Εξυπηρέτησης του Πολίτη

Συγχρηματοδοτούμενο Έργο Διοικητικού Εκσυγχρονισμού

Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου

Τελευταία Ενημέρωση στις: 18/08/2017 11:24:48 AM
 

© 2010 - 2017 Κυπριακή Δημοκρατία,
Υπουργείο Οικονομικών,
Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού