Κυπριακή Δημοκρατία
Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού

Ανακοινώσεις


Αρχείο Αρχείο


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Παροχή υπηρεσιών Διαδικτυακής Διόδου Ασφαλείας «Αριάδνη» στα νομικά πρόσωπα (Εταιρείες) από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης του Πολίτη (ΚΕΠ) Λευκωσίας 01 (Έγκωμης), Λεμεσού και Αμμοχώστου (18/04/2018)
ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Α. (α) ΣΤΟΝ ΠΕΡΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΝΟΜΟ, ΣΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ (ΕΝΤΥΠΟ Α΄) – και (β) ΣΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ (Μόνο για Διοικητικούς Λειτουργούς και Λειτουργούς Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού) (ΕΝΤΥΠΟ Β΄) Β. ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΝΟΜΟΥΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ ΑΠΟΘΗΚΩΝ (ΕΝΤΥΠΟ Γ΄) (16/02/2018)
Ανακοίνωση Αποκατάσταση Τεχνικής Βλάβης στα Μηχανογραφικά Συσττήματα των Κέντρων Εξυπηρέτησης του Πολίτη (12/02/2018)
Λειτουργία των Κέντρων Εξυπηρέτησης του Πολίτη κατά τις 22 και 29 Δεκεμβρίου 2017 (22/12/2017)
Αποτελέσματα εξετάσεων για δημόσιους υπαλλήλους στις 7 και 13 Νοεμβρίου 2017 (1.περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμο, Κανονισμούς, Γεν. Διατάξεις και 2. Δημοσιονομικές και Λογιστικές Οδηγίες, περί Προσφορών Νόμους και Κανονισμούς) (14/12/2017)


 Έρευνα Ικανοποίησης Πολιτών

Εσωτερική Αγορά Εργασίας (Δημοσιοποίηση Αναγκών)

Δήλωση Στοιχείων
Εργοδοτούμενων Αορίστου Χρόνου των Ευρύτερων Εναλλάξιμων Κατηγοριών

Σχέδιο Μεταθέσεων Έκτακτου Εναλλάξιμου Προσωπικού

ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΡΧΩΝ ΠΟΥ ΔΙΕΠΕΙ ΤΙΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Οδηγός Συμπεριφοράς και Δεοντολογίας Δημόσιων Υπαλλήλων

Ενημέρωσέ με

Κέντρα Εξυπηρέτησης του Πολίτη

Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου

Τελευταία Ενημέρωση στις: 21/04/2018 03:17:55 PM
 

© 2010 - 2018 Κυπριακή Δημοκρατία,
Υπουργείο Οικονομικών,
Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού