Κυπριακή Δημοκρατία
Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού

Θέσεις Εθνικών Εμπειρογνωμόνων με απόσπαση Κρατικών Υπαλλήλων


Αρχείο Αρχείο

  Το Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού δημοσιεύει, σε συνεργασία με τη Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τις θέσεις για Αποσπασμένους Εθνικούς Εμπειρογνώμονες που προκηρύσσουν, κατά καιρούς, τα Θεσμικά Όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Γραμματεία του Συμβουλίου της ΕΕ, καθώς και οι Ευρωπαϊκοί Οργανισμοί.

 • Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης με απόσπαση Εθνικού Εμπειρογνώμονα - EEAS (European External Action Service) στην αντιπροσωπεία στην Βολιβία. Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων:03 Ιανουαρίου, 2019, (12.00 ώρα Βρυξελλών)
 • Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης με απόσπαση Εθνικού Εμπειρογνώμονα - European Maritime Safety Agency (EMSA) Project Officer for Accident Investigation - Ref: EMSA/SNE/2018/03 – (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 14/01/2019 (17:00 ώρα Λισαβώνας))
 • Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης θέσεων με απόσπαση Εθνικών Εμπειρογνωμόνων- Fuel Cells and Hydrogen 2 Joint Undertaking (FCH2JU)- Ref. FCH2JU/SNE/2018/3 (H τελευταία ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι η 20η Ιανουαρίου 2019)
 • Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης θέσης με απόσπαση Εθνικού Εμπειρογνώμονα - Ίδρυμα FRONTEX - Logistic Officer in Pooled Resources Unit SNE/2018/16 - short term secondment Ref: SNE/2018/16 (Νέα Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων 06/01/2019)
 • Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης με απόσπαση Εθνικού Εμπειρογνώμονα - EEAS (European External Action Service) στην Αλβανία
 • Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης 17 θέσεων με Απόσπαση Εθνικών Εμπειρογνωμόνων EΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
 • Παράταση της ημερομηνίας λήξης υποβολής αιτήσεων μέχρι τις 06/01/2019. Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης θέσης με απόσπαση Εθνικού Εμπειρογνώμονα - Ίδρυμα FRONTEX - Research Officer in Research and Innovation Unit Ref: SNE/2018/18 (Νέα Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων 02/12/2018)
 • Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης με απόσπαση Εθνικού Εμπειρογνώμονα - EEAS (European External Action Service: Administrator – Desk Officer China – at ASIAPAC.4 Division. Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων:12 Νοεμβρίου, 2018, (12.00 ώρα Βρυξελλών)
 • Παράταση της ημερομηνίας λήξης υποβολής αιτήσεων μέχρι τις 17/12/2018. Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενών θέσεων με απόσπαση Εθνικών Εμπειρογνωμόνων - EASO (European Asylum Support Office) – Statistics Expert - Ref: EASO/2018/SNE/005 (Hμερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 03 Δεκεμβρίου, 2018)
 • Νέα ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων 31/01/2019 Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης θέσης με απόσπαση Εθνικού Εμπειρογνώμονα - ECSEL Joint Undertaking Dissemination and Knowledge Management Officer - DKMO Reference: : ECSEL-2018-03-DKMO H τελευταία ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι η 24η Νοεμβρίου 2018.
 • Νέα Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων 05/01/2019 Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης θέσεων με απόσπαση Εθνικών Εμπειρογνωμόνων - Ίδρυμα FRONTEX -Pooled Resources Officer- Ref: SNE/2018/09 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων 03/11/2018)
 • Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης 14 θέσεων με Απόσπαση Εθνικών Εμπειρογνωμόνων EΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
 • Παράταση ημερομηνίας λήξης υποβολής αιτήσεων μέχρι 05/10/20180. Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης θέσεων με απόσπαση Εθνικών Εμπειρογνωμόνων - Ίδρυμα FRONTEX -Logistic Officer Ref: SNE/2018/16- (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων 05/09/2018)
 • Γνωστοποίηση βάσης δεδομένων για καταχώρηση αιτήσεων εξ ιδίας πρωτοβουλίας για απόσπαση Εθνικών Εμπειρογνωμόνων στην Επιτροπή των Περιφερειών

 • Έρευνα Ικανοποίησης Πολιτών

  Εσωτερική Αγορά Εργασίας (Δημοσιοποίηση Αναγκών)

  Δήλωση Στοιχείων
Εργοδοτούμενων Αορίστου Χρόνου των Ευρύτερων Εναλλάξιμων Κατηγοριών

  Σχέδιο Μεταθέσεων Έκτακτου Εναλλάξιμου Προσωπικού

  ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΡΧΩΝ ΠΟΥ ΔΙΕΠΕΙ ΤΙΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

  Οδηγός Συμπεριφοράς και Δεοντολογίας Δημόσιων Υπαλλήλων

  Ενημέρωσέ με

  Κέντρα Εξυπηρέτησης του Πολίτη

  Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου

  Τελευταία Ενημέρωση στις: 13/12/2018 03:02:55 PM
   

  © 2010 - 2018 Κυπριακή Δημοκρατία,
  Υπουργείο Οικονομικών,
  Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού