Κυπριακή Δημοκρατία
Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού

Θέσεις Εθνικών Εμπειρογνωμόνων με απόσπαση Κρατικών Υπαλλήλων


Αρχείο Αρχείο

  Το Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού δημοσιεύει, σε συνεργασία με τη Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τις θέσεις για Αποσπασμένους Εθνικούς Εμπειρογνώμονες που προκηρύσσουν, κατά καιρούς, τα Θεσμικά Όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Γραμματεία του Συμβουλίου της ΕΕ, καθώς και οι Ευρωπαϊκοί Οργανισμοί.

 • Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης 7 θέσεων με απόσπαση Εθνικών Εμπειρογνωμόνων- Ίδρυμα ECHA 1. National Experts in Professional Training (NEPTs) Ref: ECHA/SNE/2019/001 2. SNE - SO - Waste Framework Directive Ref: ECHA/SNE/2019/002 3. SNE - SO - MSC Secretariat Ref: ECHA/SNE/2019/003 4. SNE - SO - Integrated Regulatory Strategy Ref: ECHA/SNE/2019/004 5. SNE - SO - Substance and Dossier Evaluation Ref: ECHA/SNE/2019/005 6. SNE - SO – Classification Ref: ECHA/SNE/2019/006 7. SNE - SO - Biocides Ref: ECHA/SNE/2019/007 ημερομηνία λήξης για την υποβολή αιτήσεων 31 Μαρτίου 2019
 • Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης θέσεων με απόσπαση Εθνικών Εμπειρογνωμόνων - EEAS (European External Action Service) για την Γραμματεία του Ευρωπαϊκού Κολλεγίου Ασφάλειας και Άμυνας (ESDC) (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων :28 Φεβρουαρίου 2019, (12.00 ώρα Βρυξελλών))
 • Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης 23 θέσεων με Απόσπαση Εθνικών Εμπειρογνωμόνων -EΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
 • Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης με απόσπαση Εθνικού Εμπειρογνώμονα - EEAS (European External Action Service: Administrator – Desk Officer China – at ASIAPAC.4 Division. Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων:12 Νοεμβρίου, 2018, (12.00 ώρα Βρυξελλών)
 • Παράταση ημερομηνίας λήξης υποβολής αιτήσεων μέχρι 05/10/20180. Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης θέσεων με απόσπαση Εθνικών Εμπειρογνωμόνων - Ίδρυμα FRONTEX -Logistic Officer Ref: SNE/2018/16- (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων 05/09/2018)
 • Γνωστοποίηση βάσης δεδομένων για καταχώρηση αιτήσεων εξ ιδίας πρωτοβουλίας για απόσπαση Εθνικών Εμπειρογνωμόνων στην Επιτροπή των Περιφερειών

 • Έρευνα Ικανοποίησης Πολιτών

  Εσωτερική Αγορά Εργασίας (Δημοσιοποίηση Αναγκών)

  Δήλωση Στοιχείων
Εργοδοτούμενων Αορίστου Χρόνου των Ευρύτερων Εναλλάξιμων Κατηγοριών

  Σχέδιο Μεταθέσεων Έκτακτου Εναλλάξιμου Προσωπικού

  ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΡΧΩΝ ΠΟΥ ΔΙΕΠΕΙ ΤΙΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

  Οδηγός Συμπεριφοράς και Δεοντολογίας Δημόσιων Υπαλλήλων

  Ενημέρωσέ με

  Κέντρα Εξυπηρέτησης του Πολίτη

  Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου

  Τελευταία Ενημέρωση στις: 16/02/2019 04:08:26 PM
   

  © 2010 - 2019 Κυπριακή Δημοκρατία,
  Υπουργείο Οικονομικών,
  Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού