Κυπριακή Δημοκρατία
Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού

Θέσεις σε Ευρωπαϊκούς Οργανισμούς


Αρχείο Αρχείο

  Το Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού δημοσιεύει κενές θέσεις που προκηρύσσουν, κατά καιρούς, η Ευρωπαϊκή Ένωση, οι Ευρωπαϊκοί Οργανισμοί και οι Οργανισμοί που είναι συνδεδεμένοι με την ΕΕ.

  Η ιστοσελίδα του κάθε οργανισμού, οι λεπτομέρειες που αφορούν στα απαιτούμενα προσόντα και στα καθήκοντα της κάθε θέσης που δημοσιεύεται, καθώς και η διαδικασία υποβολής αιτήσεων περιλαμβάνονται στην κάθε ανακοίνωση ξεχωριστά.

 • Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης EASA (European Aviation Safety Agency) Head of Finance and Procurement Department (AD 10) Reference: EASA/AD/2018/011 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 11-01-2019 – ώρα 23:55)
 • Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης – European Maritime Safety Agency (EMSA) Head of Unit ‘Ship Safety’ (AD10)- Ref: EMSA/AD/2018/04 (Ημ. λήξης υποβολής αιτήσεων 08/01/2019)
 • Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης European Securities and Markets Authority- ESMA Corporate Finance and Reporting Team Leader(AD9) Reference: ESMA/2018/VAC17/AD9 Hμερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 07/01/2019
 • Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης European Securities and Markets Authority- ESMA ICT Operations and Support Team Leader AD8-Reference: ESMA/2018/VAC18/AD8 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 07/01/2019)
 • Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης EASA (European Aviation Safety Agency Technical Cooperation Operations Manager (FG IV) -Reference: EASA/IV/2018/004 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 14-01-2019 – ώρα 23:55)
 • Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης European Securities and Markets Authority- ESMA ICT OFFICER (AD5)- Reference: ESMA/2018/VAC14/AD5 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 07/01/2019)
 • Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης - The Single Resolution Board (SRB)- Policy Assistant to the Chair, Grade: AD8- Ref.: SRB/AD/2018/013 (ημ. λήξης υποβολής αιτήσεων 17-12-2018 12:00 (μεσημέρι) ώρα Βρυξελλών).
 • Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης - Ίδρυμα ENISA- (European Network and Information Security Agency)-Executive Director (Temporary Agent - Grade AD 14). Ref. ENISA- COM/2018/20032 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 27/11/2018 16h00 ώρα Ελλάδος)
 • Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενών θέσεων- EASO (European Asylum Support Office) - EASO/2018/TA/013 – Head of Payroll and Entitlements Sector (AD 8) - EASO/2018/TA/012 – Head of Training Operations (AD 8) - EASO/2018/TA/015 – Research Assistant (AST 4) ( Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 10 Δεκεμβρίου, 2018 ώρα 13:00) - EASO/2018/TA/016– – Operations Officer – Resettlement (AD 6) (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 17 Δεκεμβρίου, 2018 ώρα)
 • Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης EASA (European Aviation Safety Agency) Technical Cooperation Project Assistant (FG III) - Reference: EASA/III/2018/002 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 28-11-2018 – ώρα 23:55)
 • Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης- EASO (European Asylum Support Office - Finance and Administration Officer – AD 5 Ref: EASO/2018/TA/014 Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 17 Δεκεμβρίου, 2018 ώρα 13:00
 • Παράταση ημερομηνίας λήξης υποβλής αιτήσεων μέχρι 07/01/2019 Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενών θέσεων EASA (European Aviation Safety Agency) -Head of Human Resources Department (AD 10) (F/M)- Ref: EASA/AD/2018/009 -Head of Communication Department (AD 10) (F/M)- Ref: EASA/AD/2018/010 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 26/11/2018)
 • Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης- BEREC - Body of European Regulators for Electronic Communications Project/Programme Management Support Officer (Contract Agents – Function Group IV- Ref. BEREC/2018/06 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 05/11/2018, ώρα 12:00 CET)
 • Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης - The Single Resolution Board (SRB) ACCOUNTANT: AD6- Ref.: SRB/AD/2018/011 (ημ. λήξης υποβολής αιτήσεων 05-11-2018 12:00 (μεσημέρι) ώρα Βρυξελλών)
 • Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενών θέσεων EASA (European Aviation Safety Agency Research Officer (AD 6) (F/M)- Ref: EASA/AD/2018/006 Αir Operations Officer (UAS) (AD 6) (F/M)-Ref: EASA/AD/2018/007 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 24/10/2018)
 • Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης- EASO (European Asylum Support Office) – Administrative-Finance Assistant (AST 3) Ref: EASO/2018/ TA/002 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 29 Οκτωβρίου, 2018 ώρα 13:00)
 • Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενών θέσεων- BEREC - Body of European Regulators for Electronic Communications-HR Support Officers at the BEREC Office (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 24/09/2018, ώρα 12:00 CET)
 • Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης - Ίδρυμα ENISA- (European Network and Information Security Agency) ADMINISTRATIVE ASSISTANT HELLENIC AUTHORITIES (AST 3) - Ref. ENISA-TA36-AST-2018-08 - Location: Athens, Greece (μερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 03/09/2018 16h00 ώρα Ελλάδος)
 • Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης EU Agency for large-scale IT systems Security and Business Continuity Officer Ref: eu-LISA/18/ CA/FGIV/4.1- (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 27/08/2018)
 • Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενών θέσεων - The Single Resolution Board (SRB) 1.BUILDING MANAGER Grade: AD6-Ref.: SRB/AD/2018/007 (ημ. λήξης υποβολής αιτήσεων 10-09-2018 12:00 (μεσημέρι) ώρα Βρυξελλών) 2. INTERNAL AUDITOR Grade: AD6-Ref.: SRB/AD/2018/008 (ημ. λήξης υποβολής αιτήσεων 14-09-2018 12:00 (μεσημέρι) ώρα Βρυξελλών) 3. SPOKESPERSON/TEAM LEADER COMMUNICATIONS Grade: AD8-Ref.: SRB/AD/2018/009 (ημ. λήξης υποβολής αιτήσεων 10-09-2018 12:00 (μεσημέρι) ώρα Βρυξελλών).

 • Έρευνα Ικανοποίησης Πολιτών

  Εσωτερική Αγορά Εργασίας (Δημοσιοποίηση Αναγκών)

  Δήλωση Στοιχείων
Εργοδοτούμενων Αορίστου Χρόνου των Ευρύτερων Εναλλάξιμων Κατηγοριών

  Σχέδιο Μεταθέσεων Έκτακτου Εναλλάξιμου Προσωπικού

  ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΡΧΩΝ ΠΟΥ ΔΙΕΠΕΙ ΤΙΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

  Οδηγός Συμπεριφοράς και Δεοντολογίας Δημόσιων Υπαλλήλων

  Ενημέρωσέ με

  Κέντρα Εξυπηρέτησης του Πολίτη

  Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου

  Τελευταία Ενημέρωση στις: 13/12/2018 03:02:55 PM
   

  © 2010 - 2018 Κυπριακή Δημοκρατία,
  Υπουργείο Οικονομικών,
  Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού