Κυπριακή Δημοκρατία
Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού

Θέσεις σε Ευρωπαϊκούς Οργανισμούς


Αρχείο Αρχείο

  Το Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού δημοσιεύει κενές θέσεις που προκηρύσσουν, κατά καιρούς, η Ευρωπαϊκή Ένωση, οι Ευρωπαϊκοί Οργανισμοί και οι Οργανισμοί που είναι συνδεδεμένοι με την ΕΕ.

  Η ιστοσελίδα του κάθε οργανισμού, οι λεπτομέρειες που αφορούν στα απαιτούμενα προσόντα και στα καθήκοντα της κάθε θέσης που δημοσιεύεται, καθώς και η διαδικασία υποβολής αιτήσεων περιλαμβάνονται στην κάθε ανακοίνωση ξεχωριστά.

 • Προκήρυξη πλήρωσης κενής θέσης - European Centre for the Development of Vοcational Training (Cedefop) · Head of Human Resources – Cedefop/2017/04/AD (Τελευταία ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: 13 Σεπτεμβρίου 2017, ώρα 15:00 (ώρα Ελλάδος -CET+1))
 • Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης- IMI (Innovative Medicines Initiative)- Administrative Assistant – Contract Agent (M/F)- Grade: FG III (Ref.: IMI2/2017/CA/003) (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 11 Σεπτεμβρίου, 2017 ώρα 23:59)
 • Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενών θέσεων – EEAS (European External Action Service) · " Administrator – Deputy Head of Division Disarmament, Non-proliferation and Arms Export Control - SECPOL.1 Division " · " Administrator –Deputy Head of Division– Afghanistan and Pakistan, ASIAPAC.2 Division" · "Administrator – Deputy Head of Division – Middle East II – MENA.2 Division" · "Administrator – Deputy Head of Division - Internal audit - SG.AFFGEN.5 Division" · Vacancy notice 2017/61 - 74 - 76 - 77 HQ (AD) Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 7 Σεπτεμβρίου,2017 - ώρα 12.00, 2016 (ώρα Βρυξελλών)
 • Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης- IMI (Innovative Medicines Initiative) Administrative Assistant – (Governance, Risk Management and Compliance) Contract Agent (M/F)- Grade: FG III Ref.: IMI2/2017/CA/002 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 31 Αυγούστου, 2017 ώρα 23:59)
 • Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενών θέσεων - The Single Resolution Board (SRB) 1. Title: Senior Finance and Procurement Officer- Grade: AD8 Ref.: SRB/AD/2017/003 2. Title: Senior Human Resources Officer - Grade: AD8 Ref.: SRB/AD/2017/002 (ημ. λήξης υποβολής αιτήσεων 11-09-2017 12:00 (μεσημέρι) ώρα Βρυξελλών)
 • Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενών θέσεων EASA (European Aviation Safety Agency) - Experts in the fields of: Avionics Systems and/or GNSS Ref: EASA/AD/2017/04 -Software &Airborne Electronic HardwareExpert Ref: EASA/AD/2017/05 - Design Organizations Approval (DOA) Team Leader Ref: EASA/AD/2017/06 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 05/09/2017)
 • Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης EASA (European Aviation Safety Agency) -Legal Adviser (AD 6) (F/M) Reference: EASA/AD/2017/003 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 23/08/2017 – ώρα 23:55)
 • Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για θέση μέλους στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA) Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 8 Σεπτεμβρίου, 2017
 • Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης- EU Agency for large-scale IT systems Head of Human Resources and Training Unit Ref: eu-LISA/17/ TA/AD9/4.1- (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 10/05/2017)
 • Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης- EASO (European Asylum Support Office) – Operations Officer – External Dimension (AD 5) - Ref: EASO/2017/TA/004 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων:06 Απριλίου, 2017 ώρα 13:00)
 • Προκήρυξη Γενικών Διαγωνισμών της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Επιλογής Προσωπικού (EPSO)- EPSO/AD/331/16 - Administrators (AD 7) – Information and Communication Technology domain Η υποβολή αίτησης υποψηφιότητας θα πρέπει να γίνει μέσω διαδικτύου, στη διεύθυνση http://eu-careers.eu, μέχρι τις 10 Ιανουαρίου, 2017.
 • Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης EIGE (European Institute for Gender Equality)-Administrative Support - Director’s Secretariat (FG III): - Ref. No.: EIGE/2016/CA/10/FG3 ( ημ. λήξης υποβολής αιτήσεων:07/09/2016, ώρα 13:00 /Vilnius)
 • Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης European Chemicals Agency (ECHA)- Conference and Events Management Team Leader - Temporary Agent (M/F)-Grade: FG II-Ref: ECHA/TA/2016/003 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 05/09/2016, ώρα 12:00 (ώρα Ελσίνκι))

 • Έρευνα Ικανοποίησης Πολιτών

  Εσωτερική Αγορά Εργασίας (Δημοσιοποίηση Αναγκών)

  Δήλωση Στοιχείων
Εργοδοτούμενων Αορίστου Χρόνου των Ευρύτερων Εναλλάξιμων Κατηγοριών

  Σχέδιο Μεταθέσεων Έκτακτου Εναλλάξιμου Προσωπικού

  ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΡΧΩΝ ΠΟΥ ΔΙΕΠΕΙ ΤΙΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

  Οδηγός Συμπεριφοράς και Δεοντολογίας Δημόσιων Υπαλλήλων

  Ενημέρωσέ με

  Κέντρα Εξυπηρέτησης του Πολίτη

  Συγχρηματοδοτούμενο Έργο Διοικητικού Εκσυγχρονισμού

  Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου

  Τελευταία Ενημέρωση στις: 18/08/2017 11:24:48 AM
   

  © 2010 - 2017 Κυπριακή Δημοκρατία,
  Υπουργείο Οικονομικών,
  Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού