Κυπριακή Δημοκρατία
Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού

Θέσεις σε Ευρωπαϊκούς Οργανισμούς


Αρχείο Αρχείο

  Το Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού δημοσιεύει κενές θέσεις που προκηρύσσουν, κατά καιρούς, η Ευρωπαϊκή Ένωση, οι Ευρωπαϊκοί Οργανισμοί και οι Οργανισμοί που είναι συνδεδεμένοι με την ΕΕ.

  Η ιστοσελίδα του κάθε οργανισμού, οι λεπτομέρειες που αφορούν στα απαιτούμενα προσόντα και στα καθήκοντα της κάθε θέσης που δημοσιεύεται, καθώς και η διαδικασία υποβολής αιτήσεων περιλαμβάνονται στην κάθε ανακοίνωση ξεχωριστά.

 • Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης στο Ίδρυμα ETF (European Training Foundation), Τορίνο - Ιταλία- Vocational education and training (VET) specialists Ref: ETF/REC/17/06 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων 15/12/2017)
 • Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης διοικητικού υπαλλήλου βαθμού AD8 -Γενική Διεύθυνση Ανθρωπίνων Πόρων και Ασφάλειας Τελευταία ημερομηνία υποβολκής αιτήσεων:14/12/2017
 • Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης EU Agency for large-scale IT systems Procurement Officer- Reference: eu-LISA/17/TA/AD5/5.1 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 14/12/2017)
 • Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης EU Agency for large-scale IT systems Finance and Budget Officer -Reference: eu-LISA/17/TA/AD7/11.1 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 14/12/2017)
 • Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης EU Agency for large-scale IT systems-Finance and Budget Assistant Reference: eu-LISA/17/TA/AST4/10.1 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 14/12/2017)
 • Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενών θέσεων – European Maritime Safety Agency (EMSA) - Accounting Officer (TA AD8)- Ref: EMSA/AD/2017/19 - Αccounting Officer (TA AD8-AD10)-Ref: - EMSA/IAJM/AD/2017/04 (Ημ. λήξης υποβολής αιτήσεων 05/01/2018)
 • Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης European Chemicals Agency (ECHA)- Temporary Agent (M/F) -Head of Unit - Communications - Grade: AD10-Ref.: ECHA/TA/2017/009 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 08/01/2018, ώρα 12:00 (ώρα Ελσίνκι))
 • Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης – European Maritime Safety Agency (EMSA) Project Officer for Application Development (TA AD5)- Ref: EMSA/AD/2017/21 (Ημ. λήξης υποβολής αιτήσεων 07 Ιανουαρίου, 2018)
 • Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης EUROJUST- HR Officer (AST 3)-Reference: 17/EJ/13 Temporary Agent – AST3 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 18/12/2017, ώρα 24:00 CET)
 • Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης EUROJUST- Judicial Cooperation Assistant (AST 3)-Reference: 17/EJ/14 Temporary Agent – AST3 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 18/12/2017, ώρα 24:00 CET)
 • Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης – European Maritime Safety Agency (EMSA)-Data Quality Officer for FRONTEX (FGII) Ref: EMSA/CA/2017/18 (Ημ. λήξης υποβολής αιτήσεων 15 Δεκεμβρίου , 2017)
 • Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης – European Maritime Safety Agency (EMSA Administrative Assistant (FGII)- Ref: EMSA/CA/2017/17 (Ημ. λήξης υποβολής αιτήσεων 04 Δεκεμβρίου , 2017)
 • Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης- EASO (European Asylum Support Office) – Asylum Support Officer – Dublin (AD5) EASO/2017/TA/035 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 13 Δεκεμβρίου, 2017 ώρα 13:00)
 • Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενών θέσεων- IMI (Innovative Medicines Initiative) -Programme Performance and Evaluation Expert - Temporary Agent (M/F)/ Grade: AD 7 Ref.: IMI2/2017/TA/005 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 13 Νοεμβρίου Φεβρουαρίου, 2017 ώρα 23:59)
 • Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενών θέσεων- Ίδρυμα Frontex -Coordinating Officers- Ref: Frontex/17/TA/AD6/AD7/24.1 Τελευταία ημερομηνία υποβολής αιτήσεων 31/01/2018
 • Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενών θέσεων EASA (European Aviation Safety Agency) - Experts in the fields of: Avionics Systems and/or GNSS Ref: EASA/AD/2017/04 -Software &Airborne Electronic HardwareExpert Ref: EASA/AD/2017/05 - Design Organizations Approval (DOA) Team Leader Ref: EASA/AD/2017/06 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 05/09/2017)

 • Έρευνα Ικανοποίησης Πολιτών

  Εσωτερική Αγορά Εργασίας (Δημοσιοποίηση Αναγκών)

  Δήλωση Στοιχείων
Εργοδοτούμενων Αορίστου Χρόνου των Ευρύτερων Εναλλάξιμων Κατηγοριών

  Σχέδιο Μεταθέσεων Έκτακτου Εναλλάξιμου Προσωπικού

  ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΡΧΩΝ ΠΟΥ ΔΙΕΠΕΙ ΤΙΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

  Οδηγός Συμπεριφοράς και Δεοντολογίας Δημόσιων Υπαλλήλων

  Ενημέρωσέ με

  Κέντρα Εξυπηρέτησης του Πολίτη

  Συγχρηματοδοτούμενο Έργο Διοικητικού Εκσυγχρονισμού

  Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου

  Τελευταία Ενημέρωση στις: 12/12/2017 05:33:16 PM
   

  © 2010 - 2017 Κυπριακή Δημοκρατία,
  Υπουργείο Οικονομικών,
  Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού