Κυπριακή Δημοκρατία
Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού

Θέσεις σε Ευρωπαϊκούς Οργανισμούς


Αρχείο Αρχείο

  Το Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού δημοσιεύει κενές θέσεις που προκηρύσσουν, κατά καιρούς, η Ευρωπαϊκή Ένωση, οι Ευρωπαϊκοί Οργανισμοί και οι Οργανισμοί που είναι συνδεδεμένοι με την ΕΕ.

  Η ιστοσελίδα του κάθε οργανισμού, οι λεπτομέρειες που αφορούν στα απαιτούμενα προσόντα και στα καθήκοντα της κάθε θέσης που δημοσιεύεται, καθώς και η διαδικασία υποβολής αιτήσεων περιλαμβάνονται στην κάθε ανακοίνωση ξεχωριστά.

 • Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενών θέσεων EU Agency for large-scale IT systems - Document and Records Management Officer Ref: eu-LISA/18/ TA/AD5/23.1 -Legal Officer Ref: eu-LISA/18/CA/FGIV/24.1 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 05/11/2018)
 • Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενών θέσεων- EDA (European Defense Agency) - Project officer - IT Security Administrator Με ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 29 Οκτωβρίου, 2018 - Project Officer CDP Implementation - Project Officer Contracted Solutions &ETE CPS Support - Project Officer Coordinated Annual Review on CPS Defence (CARD)- 2 Θέσεις - Project Officer Energy and Environment Systems ESI (SNE - AD10 )- 2 Θέσεις - Programme Management and Corporate Projects CSD Officer Record Manager CSD Με ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 28 Νοεμβρίου, 2018
 • Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης- BEREC - Body of European Regulators for Electronic Communications Project/Programme Management Support Officer (Contract Agents – Function Group IV- Ref. BEREC/2018/06 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 05/11/2018, ώρα 12:00 CET)
 • Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης στο Ίδρυμα ETF (European Training Foundation) Junior Specialists in Human Capital Development (HCD) – (CA FG IV) Ref: ETF/REC/18/03 Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων 04/11/2018
 • Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης EUROJUST Judicial Cooperation Advisor (AD5) Reference: 18/EJ/09 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 19/11/2018, ώρα 24:00 CET)
 • Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης EUROJUST National Desk Assistant (France) (AST2) Reference: 18/EJ/10 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 19/11/2018, ώρα 24:00 CET)
 • Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης EASA (European Aviation Safety Agency) -Development Assurance and Safety Assessment (DASA) Expert (AD 6) (Flight Controls and Model Based Development) Reference: EASA/AD/2018/008 Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 02-11-2018 – ώρα 23:55
 • Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης - The Single Resolution Board (SRB) ACCOUNTANT: AD6- Ref.: SRB/AD/2018/011 (ημ. λήξης υποβολής αιτήσεων 05-11-2018 12:00 (μεσημέρι) ώρα Βρυξελλών)
 • Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης EU Agency for large-scale IT systems- SharePoint Development Officer Ref: eu-LISA/18/CA/FGIV/19.1 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 30/10/2018)
 • Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης – European Maritime Safety Agency (EMSA Project Officer for the RPAS Data Centre (AD5)-Ref: EMSA/AD/2018/04 (Ημ. λήξης υποβολής αιτήσεων 12 Νοεμβρίου, 2018)
 • Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης - The Single Resolution Board (SRB) -Head of Unit Single Resolution Fund Grade: AD10 - Ref.: SRB/AD/2018/010 (ημ. λήξης υποβολής αιτήσεων 22-10-2018 12:00 (μεσημέρι) ώρα Βρυξελλών)
 • Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενών θέσεων EASA (European Aviation Safety Agency Research Officer (AD 6) (F/M)- Ref: EASA/AD/2018/006 Αir Operations Officer (UAS) (AD 6) (F/M)-Ref: EASA/AD/2018/007 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 24/10/2018)
 • Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης- EASO (European Asylum Support Office) – Administrative-Finance Assistant (AST 3) Ref: EASO/2018/ TA/002 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 29 Οκτωβρίου, 2018 ώρα 13:00)
 • Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης- EASO (European Asylum Support Office) – Reporting Officer (FG IV) Ref: EASO/2018/ CA/003 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 29 Οκτωβρίου, 2018 ώρα 13:00)
 • Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης- EASO (European Asylum Support Office) – Medical Advisor (MedCOI) (AD 7) Ref: EASO/2018/TA/007 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 23 Οκτωβρίου, 2018 ώρα 13:00)
 • Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης- EASO (European Asylum Support Office) – Head of Human Resources Unit (AD 10) Ref: EASO/2018/TA/009 Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 29 Οκτωβρίου, 2018 ώρα 13:00
 • Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης- EASO (European Asylum Support Office) – Head of Finance and Procurement Unit (AD 10) Ref: EASO/2018/TA/011 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 29 Οκτωβρίου, 2018 ώρα 13:00)
 • Παράταση ημερομηνίας λήξης υποβολής αιτήσεων μέχρι τις 29/10/2018 Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενών θέσεων EU Agency for large-scale IT systems - Research Officer Ref: eu-LISA/18/CA/FGIV/21.1 -Communication and Information Assistant Ref: eu-LISA/18/CA/FGIII/22.1 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 08/10/2018)
 • Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενών θέσεων- BEREC - Body of European Regulators for Electronic Communications-HR Support Officers at the BEREC Office (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 24/09/2018, ώρα 12:00 CET)
 • Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης - Ίδρυμα ENISA- (European Network and Information Security Agency) ADMINISTRATIVE ASSISTANT HELLENIC AUTHORITIES (AST 3) - Ref. ENISA-TA36-AST-2018-08 - Location: Athens, Greece (μερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 03/09/2018 16h00 ώρα Ελλάδος)
 • Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης EU Agency for large-scale IT systems Security and Business Continuity Officer Ref: eu-LISA/18/ CA/FGIV/4.1- (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 27/08/2018)
 • Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενών θέσεων - The Single Resolution Board (SRB) 1.BUILDING MANAGER Grade: AD6-Ref.: SRB/AD/2018/007 (ημ. λήξης υποβολής αιτήσεων 10-09-2018 12:00 (μεσημέρι) ώρα Βρυξελλών) 2. INTERNAL AUDITOR Grade: AD6-Ref.: SRB/AD/2018/008 (ημ. λήξης υποβολής αιτήσεων 14-09-2018 12:00 (μεσημέρι) ώρα Βρυξελλών) 3. SPOKESPERSON/TEAM LEADER COMMUNICATIONS Grade: AD8-Ref.: SRB/AD/2018/009 (ημ. λήξης υποβολής αιτήσεων 10-09-2018 12:00 (μεσημέρι) ώρα Βρυξελλών).

 • Έρευνα Ικανοποίησης Πολιτών

  Εσωτερική Αγορά Εργασίας (Δημοσιοποίηση Αναγκών)

  Δήλωση Στοιχείων
Εργοδοτούμενων Αορίστου Χρόνου των Ευρύτερων Εναλλάξιμων Κατηγοριών

  Σχέδιο Μεταθέσεων Έκτακτου Εναλλάξιμου Προσωπικού

  ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΡΧΩΝ ΠΟΥ ΔΙΕΠΕΙ ΤΙΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

  Οδηγός Συμπεριφοράς και Δεοντολογίας Δημόσιων Υπαλλήλων

  Ενημέρωσέ με

  Κέντρα Εξυπηρέτησης του Πολίτη

  Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου

  Τελευταία Ενημέρωση στις: 19/10/2018 12:58:47 PM
   

  © 2010 - 2018 Κυπριακή Δημοκρατία,
  Υπουργείο Οικονομικών,
  Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού