Κυπριακή Δημοκρατία
Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού

Καλώς Ήλθατε στο Διαδικτυακό μας Τόπο
Τελευταία Ενημέρωση

Εικονίδιο Ανακοίνωση αποτελεσμάτων εξέτασης στις Δημοσιονομικές και Λογιστικές Οδηγίες, στους Περί Προσφορών του Δημοσίου Νόμους και Γενικούς Κανονισμούς και στους Κανονισμούς Αποθηκών

Εικονίδιο ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΣΤΟΝ ΠΕΡΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΝΟΜΟ, ΣΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΔΙΕΞΗΧΘΗΚΑΝ ΣΤΙΣ 3.4.2018

Εικονίδιο Εγκύκλιος αρ1573-ημερ. 07.05.2018- Οδηγίες για την Απασχόληση και τους Όρους Υπηρεσίας του Επιτόπιου Προσωπικού των Διπλωματικών Αποστολών της Κυπριακής Δημοκρατίας στο Εξωτερικό

Εικονίδιο Επιστολή προς Γενικούς Διευθυντές Υπουργείων με θέμα: Άδειες Ανάπαυσης και Άδειες Ασθενείας Εργοδορουμένων Αορίστου Χρόνου στα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου και στις Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Εικονίδιο ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Παροχή υπηρεσιών Διαδικτυακής Διόδου Ασφαλείας «Αριάδνη» στα νομικά πρόσωπα (Εταιρείες) από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης του Πολίτη (ΚΕΠ) Λευκωσίας 01 (Έγκωμης), Λεμεσού και Αμμοχώστου

...περισσότερα
 Έρευνα Ικανοποίησης Πολιτών

Εσωτερική Αγορά Εργασίας (Δημοσιοποίηση Αναγκών)

Δήλωση Στοιχείων
Εργοδοτούμενων Αορίστου Χρόνου των Ευρύτερων Εναλλάξιμων Κατηγοριών

Σχέδιο Μεταθέσεων Έκτακτου Εναλλάξιμου Προσωπικού

ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΡΧΩΝ ΠΟΥ ΔΙΕΠΕΙ ΤΙΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Οδηγός Συμπεριφοράς και Δεοντολογίας Δημόσιων Υπαλλήλων

Ενημέρωσέ με

Κέντρα Εξυπηρέτησης του Πολίτη

Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου

Τελευταία Ενημέρωση στις: 19/06/2018 01:47:58 PM
 

© 2010 - 2018 Κυπριακή Δημοκρατία,
Υπουργείο Οικονομικών,
Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού