Κυπριακή Δημοκρατία
Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού

Καλώς Ήλθατε στο Διαδικτυακό μας Τόπο

Κενές Θέσεις Εργασίας για Κύπριους στο Εξωτερικό

Εικονίδιο Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης EUROJUST- Budget and Operations Support Officer- Ref: 14/EJ/08 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων 14/09/2014, ώρα 24:00 CET)
Εικονίδιο Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών -Director, Peacekeeping Financing Division, D2- (New York) Αρ. Αναφοράς : 14-FIN-DM OPPBA-35723-D-NEW YORK (R) (Τελευταία ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι η 29η Σεπτεμβρίου, 2014)
Εικονίδιο Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών- Chief of Section (ReliefWeb Coordinator), P5- Office for the Coordination of Humanitarian Affairs - Αρ. Αναφοράς θέσης: 14-IMA-OCHA-36418-R-NEW YORK (X) (Τελευταία ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι η 26η Σεπτεμβρίου, 2014)
Εικονίδιο Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης με απόσπαση Εθνικού Εμπειρογνώμονα - EIGE (European Institute for Gender Equality)Ref. number: EIGE/2014/SNE/GBV2 (Ημερ. λήξης υποβολής αιτήσεων: 15 Σεπτεμβρίου, 2014)
Εικονίδιο Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενών θέσεων- EDA (European Defense Agency) ·Project Officer Access to EU Funding - TA, AD9 ·Project Officer Guidance and Control - SNE, AD9 ·Project Officer R&T Project Portfolio - TA, AD9 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 18 Σεπτεμβρίου, 2014)

...περισσότερα
Δήλωση Στοιχείων
Εργοδοτούμενων Αορίστου Χρόνου των Ευρύτερων Εναλλάξιμων Κατηγοριών

Σχέδιο Μεταθέσεων Έκτακτου Εναλλάξιμου Προσωπικού

Οδηγός Συμπεριφοράς και Δεοντολογίας Δημόσιων Υπαλλήλων

Κέντρα Εξυπηρέτησης του Πολίτη

Συγχρηματοδοτούμενο Έργο Διοικητικού Εκσυγχρονισμού

Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου

Ενημέρωσέ με

Τελευταία Ενημέρωση στις: 22/08/2014 09:22:57 AM
 

© 2010 - 2014 Κυπριακή Δημοκρατία,
Υπουργείο Οικονομικών,
Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού