Κυπριακή Δημοκρατία
Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού

Καλώς Ήλθατε στο Διαδικτυακό μας Τόπο

Κενές Θέσεις Εργασίας για Κύπριους στο Εξωτερικό

Εικονίδιο Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης –European Railway Agency (ERA), Valenciennes, France- Project Officers in the Operational Units (FGIV) (Ref: ERA/CA/2015/001-OPE)- (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 05/05/2015, ώρα 24.00 (CET))
Εικονίδιο Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης- EASO (European Asylum Support Office) – Senior Researcher/Analyst (AD 7) Ref: EASO/2015/TA/002 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 11 Μαΐου, 2015 ώρα 13:00)
Εικονίδιο Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενών θέσεων EASA (European Aviation Safety Agency) -Business Programmes Officer (AD 6) (F/M)M) Reference: EASA/AD/2015/014 -Planning and Performance Officer (FG IV) (F/M) Reference: EASA/AD/2015/013 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 04/05/2015)
Εικονίδιο Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης- EASO (European Asylum Support Office) - Document Management Officer (FG IV) – Ref: EASO/2015/CA/004 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 30 Απριλίου, 2015 ώρα 13:00)
Εικονίδιο Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενών θέσεων- EDA (European Defense Agency) -Head of Unit Cooperation Planning – TA, AD12 -Contracting Officer – CA, FG IV (Hμερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 18 Μαΐου, 2015)

...περισσότερα
Εσωτερική Αγορά Εργασίας (Δημοσιοποίηση Αναγκών)

Δήλωση Στοιχείων
Εργοδοτούμενων Αορίστου Χρόνου των Ευρύτερων Εναλλάξιμων Κατηγοριών

Σχέδιο Μεταθέσεων Έκτακτου Εναλλάξιμου Προσωπικού

ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΡΧΩΝ ΠΟΥ ΔΙΕΠΕΙ ΤΙΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Οδηγός Συμπεριφοράς και Δεοντολογίας Δημόσιων Υπαλλήλων

Ενημέρωσέ με

Κέντρα Εξυπηρέτησης του Πολίτη

Συγχρηματοδοτούμενο Έργο Διοικητικού Εκσυγχρονισμού

Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου

Τελευταία Ενημέρωση στις: 04/05/2015 06:37:52 PM
 

© 2010 - 2015 Κυπριακή Δημοκρατία,
Υπουργείο Οικονομικών,
Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού