Κυπριακή Δημοκρατία
Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού

Καλώς Ήλθατε στο Διαδικτυακό μας Τόπο
Τελευταία Ενημέρωση

Εικονίδιο ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Λειτουργία των Κέντρων Εξυπηρέτησης του Πολίτη τη Μεγάλη Πέμπτη, 17 Απριλίου 2014

Εικονίδιο Εγκύκλιος αρ. 1497 και ημερ.7.4.2014:"Επίδομα Συντήρησης Εξωτερικού (1.3.2014-31.9.2014)"

Εικονίδιο Εγκύκλιος αρ. 1495 και ημερ. 3.4.2014:"Ενίσχυση της εναλλαξιμότητας/κινητικότητας του προσωπικού στη δημόσια υπηρεσία με τη ψήφιση των νόμων (α) ο Περί Δημόσιας Υπηρεσίας (Τροποποιητικός)(Αρ.2) Νόμος του 2014 (Ν. 21 (Ι)/2014) και (β) ο Περί της Διαδικασίας Πρόσληψης Έκτακτων Υπαλλήλων στη Δημόσιας και Εκπαιδευτική Υπηρεσία (Τροποποιητικός) Νόμος του 2014 (Ν. 22(Ι)/2014)

Εικονίδιο Εγκύκλιος Επιστολή ημερ. 21.3.2014:"Οι περί Δημόσιας Υπηρεσίας (Χορήγηση Αδειών) Κανονισμοί του 1995 – 2009 (Κ.ΔΠ. 101/95) -Παρατάσεις άδειας ασθένειας δημοσίων υπαλλήλων.

Εικονίδιο Νόμος που τροποποεί τους Περί της Διαδικασίας Πρόσληψης Εκτάκτων Υπαλλήλων στη Δημόσια και Εκπαιδευτική Υπηρεσία Νόμους του 1995 έως (Αρ.2) του 2011- Νόμος 22(ι)2014

...περισσότερα


Κενές Θέσεις Εργασίας για Κύπριους στο Εξωτερικό

Εικονίδιο Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης -European Securities and Markets Authority- ESMA-Secondary Markets - Team Leader- (F/M)-Ref: ESMA/2014/ VAC13/AD9 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 11/05/2014)
Εικονίδιο Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης-European Securities and Markets Authority- ESMA-Legal Officer- Ref: ESMA/2014/VAC6/FGIV (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 24/05/2014)
Εικονίδιο Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης -European Securities and Markets Authority- ESMA-Financial Assistant / Procurement Assistant - (F/M)- Ref: ESMA/2014/ VAC7/FGIII (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 11/05/2014)
Εικονίδιο Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης- ΙΝΕΑ (Innovation and Networks Executive Agency) - Statistical & Programme Support Manager - Contract Agent - FGIV Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 25 Απριλίου, 2014
Εικονίδιο Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης 2 κενών θέσεων European Chemicals Agency (ECHA)- Ι): Temporary Agent (M/F)- Scientific Officer – Socio-economic Analysis AD7-Ref.: ECHA/TA/2014/005 ιι): Temporary Agent (M/F)- Scientific Officer – Socio-economic Analysis AD8- Ref.: ECHA/TA/2014/006 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων και για τις δύο θέσεις:12/05/2014, ώρα 12:00 (ώρα Ελσίνκι))

...περισσότερα
Δήλωση Στοιχείων
Εργοδοτούμενων Αορίστου Χρόνου των Ευρύτερων Εναλλάξιμων Κατηγοριών

Σχέδιο Μεταθέσεων Έκτακτου Εναλλάξιμου Προσωπικού

Οδηγός Συμπεριφοράς και Δεοντολογίας Δημόσιων Υπαλλήλων

Κέντρα Εξυπηρέτησης του Πολίτη

Συγχρηματοδοτούμενο Έργο Διοικητικού Εκσυγχρονισμού

Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου

Ενημέρωσέ με

Τελευταία Ενημέρωση στις: 04/17/2014 08:07:47 AM
 

© 2010 - 2014 Κυπριακή Δημοκρατία,
Υπουργείο Οικονομικών,
Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού