Κυπριακή Δημοκρατία
Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού

Καλώς Ήλθατε στο Διαδικτυακό μας Τόπο
Τελευταία Ενημέρωση

Εικονίδιο Πλαίσιο Αρχών που Διέπει τις Μεταθέσεις των Μελών του Γενικού Διοικητικού Προσωπικού

Εικονίδιο Εγκύκλιος αρ. 1507- 25.09.2014- Συγκέντρωση και παρακολούθηση στοιχείων για την άδεια ασθενείας των μόνιμων και έκτακτων δημοσίων υπαλλήλων και του ωρομίσθιου κυβερνητικού προσωπικού

Εικονίδιο ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΣ, Γ.Δ.Π. , Γ.Κ.Π. ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (περισσότερες πληροφορίες και τα σχετικά έντυπα είναι αναρτημένα στην ενότητα "Εξετάσεις")

Εικονίδιο ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Α. (α) ΣΤΟΝ ΠΕΡΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΝΟΜΟ, ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ (ΕΝΤΥΠΟ Α΄) – ΚΑΙ (β) ΣΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΣ) (ΕΝΤΥΠΟ Β΄) Β. ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΝΟΜΟΥΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ ΑΠΟΘΗΚΩΝ (ΕΝΤΥΠΟ Γ΄) ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ 18 ΚΑΙ 19 ΤΩΝ ΠΕΡΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ (ΓΕΝΙΚΩΝ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΤΟΥ 1991 ΕΩΣ 2012 (περισσότερες πληροφορίες και τα σχετικά έντυπα είναι αναρτημένα στην ενότητα "Εξετάσεις")

Εικονίδιο Πίνακας: Αμοιβή μελών Διοικητικών Συμβουλίων Ημικρατικών Οργανισμών και άλλων Συμβουλίων/ Επιτροπών που συστήνονται δυνάμει Νόμου

...περισσότερα


Κενές Θέσεις Εργασίας για Κύπριους στο Εξωτερικό

Εικονίδιο Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών -Human Resources Project Management Consultant (Performance Management, Human Resources Division) - Rome, Italy. Αρ. Αναφοράς: 14-0015625- (Τελευταία ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι η 31η Οκτωβρίου, 2014)
Εικονίδιο Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών -Chief, Performance Management Branch P5 (RMPP)- Rome, Italy - Αρ. Αναφοράς: 14-0015654 (Τελευταία ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι η 4η Νοεμβρίου, 2014)
Εικονίδιο Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών -Inspections Officer P4 - Rome, Italy. Αρ. Αναφοράς: 14-0015639 - (Τελευταία ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι η 29η Οκτωβρίου, 2014)
Εικονίδιο Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών -Talent Acquisition Specialist- Αρ. Αναφοράς : 14-0015637 (Τελευταία ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι η 18η Νοεμβρίου, 2014)
Εικονίδιο Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών -Administration Officer P2 - Amman, Jordan. Αρ. Αναφοράς : 14-0015650 (Τελευταία ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι η 29η Οκτωβρίου, 2014)

...περισσότερα
Δήλωση Στοιχείων
Εργοδοτούμενων Αορίστου Χρόνου των Ευρύτερων Εναλλάξιμων Κατηγοριών

Σχέδιο Μεταθέσεων Έκτακτου Εναλλάξιμου Προσωπικού

Οδηγός Συμπεριφοράς και Δεοντολογίας Δημόσιων Υπαλλήλων

Κέντρα Εξυπηρέτησης του Πολίτη

Συγχρηματοδοτούμενο Έργο Διοικητικού Εκσυγχρονισμού

Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου

Ενημέρωσέ με

Τελευταία Ενημέρωση στις: 10/21/2014 10:19:58 AM
 

© 2010 - 2014 Κυπριακή Δημοκρατία,
Υπουργείο Οικονομικών,
Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού