Κυπριακή Δημοκρατία
Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού

Καλώς Ήλθατε στο Διαδικτυακό μας Τόπο

Κενές Θέσεις Εργασίας για Κύπριους στο Εξωτερικό

Εικονίδιο Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης EUROJUST- Senior ICT Project Officer- Temporary Agent AD 6 Reference: 16/EJ/09 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 14/08/2016, ώρα 24:00 CET)
Εικονίδιο Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης EUROJUST-Head of Procurement Sector- Temporary agent – AD6 Reference:16/EJ/08 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 14/08/2016, ώρα 24:00 CET)
Εικονίδιο Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης EUROJUST-Events Organiser - Temporary agent – AST2 Reference:16/EJ/07 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 14/08/2016, ώρα 24:00 CET)
Εικονίδιο Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενών θέσεων- EDA (European Defense Agency) - Director Capability, Armament & Technology – CAT - TA - AD14 - Head of Unit Strategy & Policy – SPU - TA - AD13 - Head of Unit Industry Strategy and Wider EU Policies – ESI - TA - AD12 - Head of Human Resources Unit – CSD - TA - AD12 - Head of Media & Communications – MCU - TA - AD11 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 30 Σεπτεμβρίου, 2016) - Project Officer Technology Demonstrator – ESI - TA – AD10 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 15 Σεπτεμβρίου, 2016) - Project Officer Cooperation Planning Strategic Analysis – CPS - CA – FGIV - Project Officer Defence Cooperation Information Management – CPS - CA – FGIII (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 26 Αυγούστου, 2016)
Εικονίδιο Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης European Chemicals Agency (ECHA)- Conference and Events Management Team Leader - Temporary Agent (M/F)-Grade: FG II-Ref: ECHA/TA/2016/003 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 05/09/2016, ώρα 12:00 (ώρα Ελσίνκι))

...περισσότερα
Εσωτερική Αγορά Εργασίας (Δημοσιοποίηση Αναγκών)

Δήλωση Στοιχείων
Εργοδοτούμενων Αορίστου Χρόνου των Ευρύτερων Εναλλάξιμων Κατηγοριών

Σχέδιο Μεταθέσεων Έκτακτου Εναλλάξιμου Προσωπικού

ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΡΧΩΝ ΠΟΥ ΔΙΕΠΕΙ ΤΙΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Οδηγός Συμπεριφοράς και Δεοντολογίας Δημόσιων Υπαλλήλων

Ενημέρωσέ με

Κέντρα Εξυπηρέτησης του Πολίτη

Συγχρηματοδοτούμενο Έργο Διοικητικού Εκσυγχρονισμού

Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου

Τελευταία Ενημέρωση στις: 30/07/2016 12:02:43 PM
 

© 2010 - 2016 Κυπριακή Δημοκρατία,
Υπουργείο Οικονομικών,
Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού