Κυπριακή Δημοκρατία
Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού

Καλώς Ήλθατε στο Διαδικτυακό μας Τόπο

Κενές Θέσεις Εργασίας για Κύπριους στο Εξωτερικό

Εικονίδιο Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενών θέσεων EASA (European Aviation Safety Agency) - Junior Project Certification Manager - General Aviation (AD 5) (F/M) Ref: EASA/AD/2015/009 - Junior Aerodromes Officer (AD 5) (F/M) Ref: EASA/AD/2015/017 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 15/06/2015)
Εικονίδιο Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης 24 θέσεων με Απόσπαση Εθνικών Εμπειρογνωμόνων EΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Εικονίδιο Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενών θέσεων EASA (European Aviation Safety Agency) - Regulations Officer – Initial Airworthiness (AD 7) (F/M) Ref: EASA/AD/2015/023 - Flight Crew Licensing Regulations Officer (AD 6) (F/M) Ref: EASA/AD/2015/024 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 11/06/2015)
Εικονίδιο Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενών θέσεων EASA (European Aviation Safety Agency) - Air Operations Regulations Officer (Helicopters) (AD7) (F/M) Ref: EASA/AD/2015/016 - Flight Control /Fly-by-Wire & Hydro mechanical Systems Expert (AD 7) (F/M) Ref:EASA/AD/2015/019 - Aircraft Noise, Performance & Modelling Specialist (AD 7) (F/M) Ref:EASA/AD/2015/021 - Project Certification Manager - General Aviation(AD 6) (F/M) Ref: EASA/AD/2015/022 - PCM Parts and Appliances (AD 7) (F/M) Ref:EASA/AD/2015/018 - Transmission and Rotors Drive Systems Expert (AD6) (F/M) Ref:EASA/AD/2015/020 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων για όλες τις θέσεις : 01/06/2015)
Εικονίδιο Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης με απόσπαση Εθνικού Εμπειρογνώμονα - EASO (European Asylum Support Office) - Country of Origin Information and Policy Expert (SNE) Ref:EASO/2015/SNE/002 – CT (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 4 Ιουνίου, 2015)

...περισσότερα
Εσωτερική Αγορά Εργασίας (Δημοσιοποίηση Αναγκών)

Δήλωση Στοιχείων
Εργοδοτούμενων Αορίστου Χρόνου των Ευρύτερων Εναλλάξιμων Κατηγοριών

Σχέδιο Μεταθέσεων Έκτακτου Εναλλάξιμου Προσωπικού

ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΡΧΩΝ ΠΟΥ ΔΙΕΠΕΙ ΤΙΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Οδηγός Συμπεριφοράς και Δεοντολογίας Δημόσιων Υπαλλήλων

Ενημέρωσέ με

Κέντρα Εξυπηρέτησης του Πολίτη

Συγχρηματοδοτούμενο Έργο Διοικητικού Εκσυγχρονισμού

Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου

Τελευταία Ενημέρωση στις: 02/06/2015 11:25:06 AM
 

© 2010 - 2015 Κυπριακή Δημοκρατία,
Υπουργείο Οικονομικών,
Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού