Κυπριακή Δημοκρατία
Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού

Καλώς Ήλθατε στο Διαδικτυακό μας Τόπο

Κενές Θέσεις Εργασίας για Κύπριους στο Εξωτερικό

Εικονίδιο Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης- EASO (European Asylum Support Office)- Head of Research Sector (AD 8) - Ref: EASO/2016/TA/017 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 12 Δεκεμβρίου, 2016 ώρα 13:00)
Εικονίδιο Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης- EASO (European Asylum Support Office)- General Affairs Assistant (FGIII) - Ref: EASO/2016/CA/010 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 19 Δεκεμβρίου, 2016 ώρα 13:00)
Εικονίδιο Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης- EASO (European Asylum Support Office)- Assets Assistant (FGIII)-Ref: EASO/2016/CA/008 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 19 Δεκεμβρίου, 2016 ώρα 13:00)
Εικονίδιο Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης – EEAS (European External Action Service) "Administrator – Deputy Head of Division" in the BA.IBS.2 "Field security" Division-Vacancy notice 2016/118 – HQ (AD) (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 14 Δεκεμβρίου, ώρα 12.00, 2016 (ώρα Βρυξελλών))
Εικονίδιο Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενών θέσεων- EU Agency for large-scale IT systems-2 posts IT Architect (2 profiles– Application Architect AD7/Business Analyst-Solution Architect AD7)- Ref: eu- LISA/16/TA/AD7/13.1 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 23/01/2017)

...περισσότερα
Εσωτερική Αγορά Εργασίας (Δημοσιοποίηση Αναγκών)

Δήλωση Στοιχείων
Εργοδοτούμενων Αορίστου Χρόνου των Ευρύτερων Εναλλάξιμων Κατηγοριών

Σχέδιο Μεταθέσεων Έκτακτου Εναλλάξιμου Προσωπικού

ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΡΧΩΝ ΠΟΥ ΔΙΕΠΕΙ ΤΙΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Οδηγός Συμπεριφοράς και Δεοντολογίας Δημόσιων Υπαλλήλων

Ενημέρωσέ με

Κέντρα Εξυπηρέτησης του Πολίτη

Συγχρηματοδοτούμενο Έργο Διοικητικού Εκσυγχρονισμού

Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου

Τελευταία Ενημέρωση στις: 08/12/2016 03:25:34 PM
 

© 2010 - 2016 Κυπριακή Δημοκρατία,
Υπουργείο Οικονομικών,
Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού