Κυπριακή Δημοκρατία
Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού

Καλώς Ήλθατε στο Διαδικτυακό μας Τόπο

Κενές Θέσεις Εργασίας για Κύπριους στο Εξωτερικό

Εικονίδιο Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης European Securities and Markets Authority- ESMA - ICT Officers (multiple profiles) Ref: ESMA/2016/VAC15/FGIV Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 11/09/2016
Εικονίδιο Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης- EASO (European Asylum Support Office) – Field Officer (AD 6) Ref: EASO/2016/ TA/015 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 09 Σεπτεμβρίου, 2016 ώρα 13:00)
Εικονίδιο Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης με απόσπαση Εθνικού Εμπειρογνώμονα - Ίδρυμα FRONTEX-Service Manager in Frontex Situation Centre/ Operations Division at (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων 04/09/2016)
Εικονίδιο Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενών θέσεων EASA (European Aviation Safety Agency) Aeroplane CO2 Emissions Expert (AD 7) (F/M) (AD 5) (F/M) Ref: EASA/AD/2016/006 Senior Legal Adviser (AD 9) (F/M) Ref: EASA/AD/2016/007 Cabin Safety Expert (AD 7) (F/M) Ref: EASA/AD/2016/008 Project Certification Manager – Rotary Wing (AD 7) (F/M) Ref: EASA/AD/2016/009 Safety Investigation and Occurrence Reporting Section Manager (AD 9) (F/M) Ref: EASA/AD/2016/010 Head of ATM/ANS & Aerodromes Department (AD 12) (F/M) Ref: EASA/AD/2016/011 OSD Expert (AD 8) (F/M) Ref: EASA/AD/2016/012 Production Organisations Approval (POA) Team Leader (AD 6) (F/M) Ref: EASA/AD/2016/013 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 05/09/2016)
Εικονίδιο Προκήρυξη διαδικασίας για πλήρωση θέσεων με απόσπαση Εθνικών Εμπειρογνωμόνων -Ίδρυμα EASAMaintenance Regulations Officer (SNE) (F/M) Ref.: EASA/SNE/2016/001 Flight Crew Licensing (FCL) Regulations Officer (SNE) (F/M) Ref.: EASA/SNE/2016/002 (μερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 06/09/2016)

...περισσότερα
Εσωτερική Αγορά Εργασίας (Δημοσιοποίηση Αναγκών)

Δήλωση Στοιχείων
Εργοδοτούμενων Αορίστου Χρόνου των Ευρύτερων Εναλλάξιμων Κατηγοριών

Σχέδιο Μεταθέσεων Έκτακτου Εναλλάξιμου Προσωπικού

ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΡΧΩΝ ΠΟΥ ΔΙΕΠΕΙ ΤΙΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Οδηγός Συμπεριφοράς και Δεοντολογίας Δημόσιων Υπαλλήλων

Ενημέρωσέ με

Κέντρα Εξυπηρέτησης του Πολίτη

Συγχρηματοδοτούμενο Έργο Διοικητικού Εκσυγχρονισμού

Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου

Τελευταία Ενημέρωση στις: 26/08/2016 10:08:54 PM
 

© 2010 - 2016 Κυπριακή Δημοκρατία,
Υπουργείο Οικονομικών,
Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού