ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Καλώς Ήλθατε στο Διαδικτυακό μας Τόπο
Τελευταία Ενημέρωση

Εικονίδιο ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Α. ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΝΟΜΟΥΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ ΑΠΟΘΗΚΩΝ (ΕΝΤΥΠΟ Γ΄) Β. (i) ΣΤΟΝ ΠΕΡΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΝΟΜΟ, ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ (ΕΝΤΥΠΟ Α΄) – και (ii) ΣΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ (Μόνο για Διοικητικούς Λειτουργούς και Λειτουργούς Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού) (ΕΝΤΥΠΟ Β΄)

Εικονίδιο Τροποποίηση των Εντύπων συμμετοχής στις μη Ενδοτμηματικές Εξετάσεις που διεξάγονται από το Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού, δυνάμει του Κανονισμού 18 των περί Δημόσιας Υπηρεσίας (Γενικών) Κανονισμών του 1991 έως 2017

Εικονίδιο Εγκύκλιος Μ.Ε.Ε. αρ. 1/2019- ημερ. 08/01/2019- Αναθεώρηση Ωρομισθίων του Ωρομίσθιου Κυβερνητικού Προσωπικού από 1/1/2019

Εικονίδιο ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗ- Ηερ. 07/01/2019- Σειρά αναγραφής Προϊσταμένων των διάφορων Υπηρεσιών στις Εγκυκλίους και Εγκύκλιους Επιστολές

Εικονίδιο ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ2018

...περισσότερα


Κενές Θέσεις Εργασίας για Κύπριους στο Εξωτερικό

Εικονίδιο Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης με απόσπαση Εθνικού Εμπειρογνώμονα, στη Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης - ATHENA mechanism for the GSC's Unit Projects and Financing- Ref.: END/4/2017 (6142) (Τελευταία ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι 31/03/2019)
Εικονίδιο Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης - FRA (EU Agency for Fundamental Rights) -Press and Media Officer / Function Group IV- Ref. CA-PREDIA-FGIV-2019 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων 01/04/2019 ώρα 13:00(ώρα Βιέννης))
Εικονίδιο Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενών θέσεων- EDA (European Defense Agency) - Deputy Director/ Head of Unit CAP /TA/ AD13 - Project Officer SES Policy/ ISE/ SNE/AD - Directorate Assistant/ CA FGIII (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 25 Απριλίου, 2019)
Εικονίδιο Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης- EASO (European Asylum Support Office) – Research Assistant – Data Analysis – AST 4 Ref: EASO/2019/ TA/001 (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 11 Μαρτίου, 2019 ώρα 13:00)
Εικονίδιο Προκήρυξη διαδικασίας πλήρωσης κενής θέσης European Securities and Markets Authority- ESMA Policy Officer (Markets Profile) FGIV-Reference: ESMA/2019/VAC01/FGIV (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 01/04/2019)

...περισσότερα© 2010 - 2019 Κυπριακή Δημοκρατία,
Υπουργείο Οικονομικών,
Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού