Κυπριακή Δημοκρατία
Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού

Κέντρα Εξυπηρέτησης του Πολίτη


Γενικά
Τα Κέντρα Εξυπηρέτησης του Πολίτη (ΚΕΠ), αποτελούν, για την Κύπρο, την πρώτη εφαρμογή της ιδέας του “One-Stop-Shop” για τους πολίτες, δηλαδή, την παροχή πολλών δημοσίων υπηρεσιών από ένα και μόνο σημείο επαφής. Πρόκειται για ένα καινοτόμο βήμα, προς τη δημιουργία μιας σύγχρονης Δημόσιας Διοίκησης που να λειτουργεί με επίκεντρο τον πολίτη και να είναι σε θέση να ανταποκρίνεται στις ανάγκες του, παρέχοντας ψηλής ποιότητας υπηρεσίες.

Με τα ΚΕΠ αλλάζουμε τον τρόπο που λειτουργούν οι δημόσιες υπηρεσίες. Στόχος μας είναι να διακινούνται τα έγγραφα και να μη μετακινούνται οι πολίτες από Υπουργείο σε Υπουργείο, ή από Υπηρεσία σε Υπηρεσία. Την ευθύνη για την εποπτεία, συντονισμό και ανάπτυξη του θεσμού των ΚΕΠ έχει το Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού.

Ο θεσμός γεννήθηκε το 2005, με τη λειτουργία του ΚΕΠ Λευκωσίας. Ακολούθησε η σύσταση ΚΕΠ στη Λεμεσό το 2006, ενώ το 2007 τέθηκαν σε λειτουργία τα ΚΕΠ Πόλης Χρυσοχούς και Πελενδρίου. Το 2008 δημιουργήθηκε το ΚΕΠ Λάρνακας και στις 12 Απριλίου 2010 ξεκίνησε τις εργασίες του το νεοσύστατο ΚΕΠ στην Πάφο.

Το ΤΔΔΠρ. έχοντας σαν στόχο τη σύσταση ΚΕΠ σε όλες της περιοχές της Κύπρου, έχει τροχιοδρομήσει τη σύσταση ΚΕΠ στην ελεύθερη επαρχία Αμμοχώστου εντός του 2010. Το πρόγραμμα ανάπτυξης του θεσμού θα συνεχιστεί με τη σύσταση 2ου ΚΕΠ στη Λάρνακα, στη Λευκωσία, καθώς και με την επέκταση του ΚΕΠ Λεμεσού.

Προσφερόμενες Υπηρεσίες
Τα ΚΕΠ σήμερα, από ένα και μόνο σημείο επαφής, προσφέρουν πέραν των 70 δημοσίων υπηρεσιών, οι οποίες παρέχονται από τα ακόλουθα Υπουργεία/Τμήματα/Υπηρεσίες: το Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης, τις Επαρχιακές Διοικήσεις και το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας του Υπουργείου Εσωτερικών, το Υπουργείο Υγείας, το Τμήμα Οδικών Μεταφορών του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων, τις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και την Υπηρεσία Χορηγιών και Επιδομάτων του Υπουργείου Οικονομικών.

Αξιοποιώντας τη σύγχρονη τεχνολογία της πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών, τα ΚΕΠ προσφέρουν δύο ειδών υπηρεσίες: (α) υπηρεσίες που παρέχονται επί τόπου, όπως η έκδοση δελτίου ταυτότητας και άδειας οδήγησης και (β) υπηρεσίες για τις οποίες παραλαμβάνονται αιτήσεις, οι οποίες διαβιβάζονται στα αρμόδια Τμήματα/Υπηρεσίες για επεξεργασία και διεκπεραίωση, όπως είναι η έκδοση κυπριακού διαβατηρίου και η παραλαβή αιτήσεων για τις χορηγίες και τα επιδόματα που παρέχει η Υπηρεσία Χορηγιών και Επιδομάτων του Υπουργείου Οικονομικών.


Ωράριο Λειτουργίας
Το ωράριο εξυπηρέτησης του κοινού σε όλα τα ΚΕΠ είναι συνεχές από τις 8:00 το πρωί μέχρι τις 5:00 το απόγευμα, από Δευτέρα ως Παρασκευή.

Περισσότερες πληροφορίες για το κάθε ΚΕΠ μπορείτε να βρείτε στις συνδέσεις που ακολουθούν.Σχετικά Αρχεία:

Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat Τρίπτυχο για τα ΚΕΠ_2012.pdf
(Μέγεθος Αρχείου: 3251,14Kb)
1.13.ΚΕΠ Αμμοχωστου.docx 16.1.13.ΚΕΠ Αμμοχωστου.docx
(Μέγεθος Αρχείου: 213,03Kb)
1.13.Πελένδρι.docx 16.1.13.Πελένδρι.docx
(Μέγεθος Αρχείου: 213,16Kb)
1.13. ΚΕΠ Λαρνακας.doc 16.1.13. ΚΕΠ Λαρνακας.doc
(Μέγεθος Αρχείου: 496,19Kb)
1.13.Πολη Χρυσοχούς.docx 16.1.13.Πολη Χρυσοχούς.docx
(Μέγεθος Αρχείου: 212,73Kb)
1.13.ΚΕΠ Λεμεσού.doc 16.1.13.ΚΕΠ Λεμεσού.doc
(Μέγεθος Αρχείου: 497,21Kb)
1.13.Παφος.doc 16.1.13.Παφος.doc
(Μέγεθος Αρχείου: 431,94Kb)
4.14.ΚΕΠ Λευκωσίας.doc 11.4.14.ΚΕΠ Λευκωσίας.doc
(Μέγεθος Αρχείου: 500,78Kb)

No documents found

ΓΡΗΓΟΡΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ

Εσωτερική Αγορά Εργασίας (Δημοσιοποίηση Αναγκών)

Δήλωση Στοιχείων
Εργοδοτούμενων Αορίστου Χρόνου των Ευρύτερων Εναλλάξιμων Κατηγοριών

Σχέδιο Μεταθέσεων Έκτακτου Εναλλάξιμου Προσωπικού

ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΡΧΩΝ ΠΟΥ ΔΙΕΠΕΙ ΤΙΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Οδηγός Συμπεριφοράς και Δεοντολογίας Δημόσιων Υπαλλήλων

Ενημέρωσέ με

Κέντρα Εξυπηρέτησης του Πολίτη

Συγχρηματοδοτούμενο Έργο Διοικητικού Εκσυγχρονισμού

Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου

Τελευταία Ενημέρωση στις: 06/10/2015 02:33:37 PM
 

© 2010 - 2015 Κυπριακή Δημοκρατία,
Υπουργείο Οικονομικών,
Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού