Κυπριακή Δημοκρατία
Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού

Εσωτερική Αγορά Εργασίας (Δημοσιοποίηση Αναγκών)


Καλωσορίσατε στον ιστότοπο της «Εσωτερικής Αγοράς Εργασίας στη Δημόσια Υπηρεσία». Μέσω του ιστότοπου αυτού, οι υφιστάμενοι υπάλληλοι (μόνιμοι και εργοδοτούμενοι αορίστου χρόνου) μπορούν να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για μετακίνηση/ απόσπαση σε άλλες Υπηρεσίες για κάλυψη των αναγκών που δημοσιεύονται σε αυτόν.

Η δημιουργία του ιστότοπου βασίζεται στην σχετική Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου ημερομηνίας 14.01.2015 (Εγκύκλιος αρ. 1515, ημερ. 24.03.2015), με την οποία αποφασίστηκε η εγκαθίδρυση μηχανισμού εσωτερικής αγοράς εργασίας. Με την εγκαθίδρυση του μηχανισμού αυτού προωθείται η δημιουργία του απαιτούμενου περιβάλλοντος, στο οποίο οι διάφορες Υπηρεσίες θα ανταγωνίζονται τόσο για την προσέλκυση, όσο και για την διατήρηση ποιοτικά καλού προσωπικού, και οι υπάλληλοι θα ανταγωνίζονται για μετακίνηση/ απόσπαση σε άλλες Υπηρεσίες, για εκτέλεση καθηκόντων τα οποία τους ενδιαφέρουν. Ταυτόχρονα, απαμβλύνονται τα προβλήματα που σχετίζονται με την ελλιπή πρόσβαση των ιδίων των υπαλλήλων σε ευκαιρίες για μετακίνηση/ απόσπαση για εκτέλεση άλλων καθηκόντων.


09/12/2017 - Πρόσκληση για Εκδήλωση Ενδιαφέροντος από μόνιμο προσωπικό των Οργανισμών Δημοσίου Δικαίου για απόσπαση στη Δημόσια Υπηρεσία , για απασχόληση στην Υπηρεσία Διαχείρισης Επιδομάτων Πρόνοιας (ΥΔΕΠ) του Υπουργείου Εργασίας Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 15 Ιανουαρίου, 2018)

30/11/2017 - Πρόσκληση για Εκδήλωση Ενδιαφέροντος από μόνιμο προσωπικό της Δημόσιας Υπηρεσίας και Οργανισμών Δημοσίου Δικαίου για απόσπαση στον Κυπριακό Οργανισμό Τουρισμού, για απασχόληση στον Κλάδο Πληροφορικής (Ημερομηνία Λήξης υποβολής αιτήσεων: 15/12/2017)

27/10/2017 - Πρόσκληση για Εκδήλωση Ενδιαφέροντος από Γενικό Διοικητικό Προσωπικό για Απασχόληση στα Κέντρα Εξυπηρέτησης του Πολίτη (ΚΕΠ) (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 17 Νοεμβρίου 2017)

16/10/2017 - Πρόσκληση για εκδήλωση ενδιαφέροντος από μόνιμο προσωπικό της Δημόσιας Υπηρεσίας και Οργανισμούς Δημοσίου Δικαίου για απόσπαση, στην Αρχή Δημόσιας Εποπτείας Ελεγκτικού Επαγγέλματος (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων 30/10/2017)

12/10/2017 - Πρόσκληση για εκδήλωση ενδιαφέροντος από μόνιμο προσωπικό των Οργανισμών Δημοσίου Δικαίου για απόσπαση στη δημόσια υπηρεσία, για απασχόληση στο Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας (Παράταση της ημερομηνίας λήξης υποβολής αιτήσεων μέχρι 27/10/2017)

06/10/2017 - Πρόσκληση για Εκδήλωση Ενδιαφέροντος από μόνιμο προσωπικό των Οργανισμών Δημοσίου Δικαίου για απόσπαση στη δημόσια υπηρεσία, για απασχόληση στο Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 27/10/2017)

06/10/2017 - Πρόσκληση για εκδήλωση ενδιαφέροντος για απόσπαση λειτουργών στις Διπλωματικές Αποστολές στο Κρασνοντάρ και στη Σαμάρα για εκτέλεση προξενικών καθηκόντων και άλλης διπλωματικής φύσεως καθηκόντων (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων 20/10/2017)

04/10/2017 - Πρόσκληση για εκδήλωση ενδιαφέροντος για απασχόληση στο Τμήμα Τελωνείων στις Επαρχίες Λάρνακας και Αμμοχώστου (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων 25/10/2017)

20/09/2017 - Πρόσκληση για εκδήλωση ενδιαφέροντος από μόνιμο προσωπικό των Οργανισμών Δημοσίου Δικαίου για απόσπαση στη δημόσια υπηρεσία, για απασχόληση στο Τμήμα Δημοσίων Έργων, Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων 06/10/2017)

19/09/2017 - Πρόσκληση για εκδήλωση ενδιαφέροντος από μόνιμο προσωπικό των Οργανισμών Δημοσίου Δικαίου για απόσπαση στη Δημόσια Υπηρεσία, για απασχόληση στην Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου της Δημοκρατίας (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων 18/10/2017)


 Έρευνα Ικανοποίησης Πολιτών

Εσωτερική Αγορά Εργασίας (Δημοσιοποίηση Αναγκών)

Δήλωση Στοιχείων
Εργοδοτούμενων Αορίστου Χρόνου των Ευρύτερων Εναλλάξιμων Κατηγοριών

Σχέδιο Μεταθέσεων Έκτακτου Εναλλάξιμου Προσωπικού

ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΡΧΩΝ ΠΟΥ ΔΙΕΠΕΙ ΤΙΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Οδηγός Συμπεριφοράς και Δεοντολογίας Δημόσιων Υπαλλήλων

Ενημέρωσέ με

Κέντρα Εξυπηρέτησης του Πολίτη

Συγχρηματοδοτούμενο Έργο Διοικητικού Εκσυγχρονισμού

Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου

Τελευταία Ενημέρωση στις: 12/12/2017 05:33:16 PM
 

© 2010 - 2017 Κυπριακή Δημοκρατία,
Υπουργείο Οικονομικών,
Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού