Κυπριακή Δημοκρατία
Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού

Εσωτερική Αγορά Εργασίας (Δημοσιοποίηση Αναγκών)


Καλωσορίσατε στον ιστότοπο της «Εσωτερικής Αγοράς Εργασίας στη Δημόσια Υπηρεσία». Μέσω του ιστότοπου αυτού, οι υφιστάμενοι υπάλληλοι (μόνιμοι και εργοδοτούμενοι αορίστου χρόνου) μπορούν να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για μετακίνηση/ απόσπαση σε άλλες Υπηρεσίες για κάλυψη των αναγκών που δημοσιεύονται σε αυτόν.

Η δημιουργία του ιστότοπου βασίζεται στην σχετική Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου ημερομηνίας 14.01.2015 (Εγκύκλιος αρ. 1515, ημερ. 24.03.2015), με την οποία αποφασίστηκε η εγκαθίδρυση μηχανισμού εσωτερικής αγοράς εργασίας. Με την εγκαθίδρυση του μηχανισμού αυτού προωθείται η δημιουργία του απαιτούμενου περιβάλλοντος, στο οποίο οι διάφορες Υπηρεσίες θα ανταγωνίζονται τόσο για την προσέλκυση, όσο και για την διατήρηση ποιοτικά καλού προσωπικού, και οι υπάλληλοι θα ανταγωνίζονται για μετακίνηση/ απόσπαση σε άλλες Υπηρεσίες, για εκτέλεση καθηκόντων τα οποία τους ενδιαφέρουν. Ταυτόχρονα, απαμβλύνονται τα προβλήματα που σχετίζονται με την ελλιπή πρόσβαση των ιδίων των υπαλλήλων σε ευκαιρίες για μετακίνηση/ απόσπαση για εκτέλεση άλλων καθηκόντων.


17/10/2018 - Επαναδημοσίευση πρόσκλησης για εκδήλωση ενδιαφέροντος από μόνιμο προσωπικό της Δημόσιας Υπηρεσίας και των Οργανισμών Δημοσίου Δικαίου, για απόσπαση και απασχόληση στον Κεντρικό Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων 7/11/2018)

12/10/2018 - Πρόσκληση για εκδήλωση ενδιαφέροντος για απασχόληση στην Υπηρεσία της Eπιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων 26/10/2018)

28/09/2018 - Πρόσκληση για Εκδήλωση Ενδιαφέροντος από προσωπικό της Δημόσιας Υπηρεσίας και Οργανισμών Δημοσίου Δικαίου, για απόσπαση στη Διοίκηση του Υπουργείου Υγείας, Μονάδα Πληροφορικής (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 12/10/2018)

27/09/2018 - Πρόσκληση για Εκδήλωση Ενδιαφέροντος από Γενικό Διοικητικό Προσωπικό για απασχόληση ως Προϊστάμενος Κέντρου Εξυπηρέτησης του Πολίτη Λευκωσίας 01 – Έγκωμη (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 12 Οκτωβρίου 2018)

13/09/2018 - Πρόσκληση για Εκδήλωση Ενδιαφέροντος από προσωπικό της Δημόσιας Υπηρεσίας και Οργανισμών Δημοσίου Δικαίου, για απόσπαση στη Διοίκηση του Υπουργείου Oικονομικών, Διεύθυνση Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 28/9/2018)

03/08/2018 - Πρόσκληση για εκδήλωση ενδιαφέροντος για απόσπαση Λειτουργoύ στην Διπλωματική Αποστολή στη Γενεύη για διεκπεραίωση καθηκόντων διπλωματικής φύσεως (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων 24/8/2018)

03/08/2018 - Πρόσκληση για εκδήλωση ενδιαφέροντος για απόσπαση Λειτουργoύ στην Διπλωματική Αποστολή της Δημοκρατίας στη Ρωσική Ομοσπονδία στο Γενικό Προξενείο Αικατερινούπολης, για διεκπεραίωση καθηκόντων διοικητικών και άλλης φύσεως (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων 24/8/2018)

23/07/2018 - Πρόσκληση για Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για απασχόληση ως εξής: (α) Προϊστάμενος Κέντρου Εξυπηρέτησης του Πολίτη (ΚΕΠ) Πάφου (β) Λειτουργός Εξυπηρέτησης για τα ΚΕΠ Πάφου, Λάρνακας και ελεύθερης επαρχίας Αμμοχώστου (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 24/8/2018)


 Έρευνα Ικανοποίησης Πολιτών

Εσωτερική Αγορά Εργασίας (Δημοσιοποίηση Αναγκών)

Δήλωση Στοιχείων
Εργοδοτούμενων Αορίστου Χρόνου των Ευρύτερων Εναλλάξιμων Κατηγοριών

Σχέδιο Μεταθέσεων Έκτακτου Εναλλάξιμου Προσωπικού

ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΡΧΩΝ ΠΟΥ ΔΙΕΠΕΙ ΤΙΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Οδηγός Συμπεριφοράς και Δεοντολογίας Δημόσιων Υπαλλήλων

Ενημέρωσέ με

Κέντρα Εξυπηρέτησης του Πολίτη

Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου

Τελευταία Ενημέρωση στις: 19/10/2018 12:58:47 PM
 

© 2010 - 2018 Κυπριακή Δημοκρατία,
Υπουργείο Οικονομικών,
Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού