Κυπριακή Δημοκρατία
Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού

Εξεταστικά Δοκίμια και Λϋσεις - ΑρχείοΕικονίδιο Εξετάσεις Κλ.Α7- 2010- Γενικές Γνώσεις - Λύσεις
Εικονίδιο Εξετάσεις Κλ.Α7-2010- Γενικές Γνώσεις - Δοκίμιο
Εικονίδιο Εξετάσεις Κλ.Α7- Αγγλικά - Λύσεις
Εικονίδιο Εξετάσεις Κλ.Α7- Αγγλικά - Δοκίμιο
Εικονίδιο Εξετάσεις Κλ.Α7- Αγγλικά - Δοκίμιο
Εικονίδιο Εξετάσεις Κλ.Α7-2010- Ελληνικά - Λύσεις
Εικονίδιο Εξετάσεις Κλ.Α7- 2010-Ελληνικά Δοκίμιο
Εικονίδιο ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΚΛ.Α7- 2010-ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΛΥΣΕΙΣ
Εικονίδιο ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΚΛ.Α7- 2010- ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΔΟΚΙΜΙΟ
Εικονίδιο ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΚΛΑ8-2010- ΕΙΔΙΚΟ ΘΕΜΑ- ΚΩΔ.Α
Εικονίδιο ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΚΛ.Α8-2010- ΕΙΔΙΚΟ ΘΕΜΑ-ΚΩΔ.Β
Εικονίδιο ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΚΛΑ8-2010- ΕΙΔΙΚΟ ΘΕΜΑ- ΚΩΔ.Γ
Εικονίδιο ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΚΛ.Α8- 2010- ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ.pdf
Εικονίδιο ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΚΛ.Α8-2010- ΕΛΛΗΝΙΚΑ -ΛΥΣΕΙΣ.pdf
Εικονίδιο ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΚΛ.Α8 -2010-ΑΓΓΛΙΚΑ- ΘΕΜΑΤΑ.pdf
Εικονίδιο ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΚΛ.Α8-2010- ΑΓΓΛΙΚΑ-ΛΥΣΕΙΣ.pdf
Εικονίδιο ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΚΛ.Α8-2010-ΓΑΛΛΙΚΑ-ΘΕΜΑΤΑ.pdf
Εικονίδιο ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΚΛ.Α8- 2010- ΓΑΛΛΙΚΑ- ΛΥΣΕΙΣ.pdf
Εικονίδιο ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΚΛ.Α8-2010- ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ- ΘΕΜΑΤΑ.pdf
Εικονίδιο ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΚΛ.Α8-2010-ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ-ΛΥΣΕΙΣ.pdf
Εικονίδιο ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΚΛΑ8-2010-ΕΙΔΙΚΟ ΘΕΜΑ- ΛΥΣΕΙΣ.pdf
Εικονίδιο Εξετάσεις Κλ.Α8- 2009- Θέματα Γενικού Ενδιαφέροντος - Απαντήσεις
Εικονίδιο Εξετάσεις Κλ.Α8- 2009 - Θέματα Γενικού Ενδιαφέροντος - λογικού και αριθμητικού συλλογισμού - Δοκίμιο
Εικονίδιο Εξετάσεις Κλ.Α8- 2009- Αγγλικά - Δοκίμιο
Εικονίδιο Εξετάσεις Κλ.Α8- 2009- Γερμανικά - Λύσεις
Εικονίδιο Εξετάσεις Κλ.Α8- 2009- Αγγλικά - Λύσεις
Εικονίδιο Εξετάσεις Κλ.Α8- 2009- Ελληνικά - Λύσεις
Εικονίδιο Εξετάσεις Κλ.Α8- 2009- Γαλλικά - Λύσεις
Εικονίδιο Εξετάσεις Κλ.Α8- 2009-Γαλλικά - Δοκίμιο
Εικονίδιο Εξετάσεις Κλ.Α8-2009- Γερμανικά - Δοκίμιο
Εικονίδιο Εξετάσεις Κλ.Α8- 2009- Ελληνικά - Δοκίμιο
Εικονίδιο Εξετάσεις Κλ.Α8-2007- Θέματα Γενικού Ενδιαφέροντος- Αριθμητικού και Λογικού συλλογισμού- Απαντήσεις
Εικονίδιο Εξετάσεις Κλ.Α8 - 2007 - Θέματα Γενικού Ενδιαφέροντος- Αριθμητικού και Λογικού Συλλογισμού - Λύσεις
Εικονίδιο Εξετάσεις Κλ.Α8- 2007- Θέματα Γενικού Ενδιαφέροντος, Αριθμητικού και Λογικού Συλλογισμού.
Εικονίδιο Εξετάσεις Κλ.Α8- 2007-Γαλλικά -Λύσεις
Εικονίδιο Εξετάσεις Κλ.Α8- 2007- Αγγλικά - Δοκίμιο
Εικονίδιο Εξετάσεις Κλ.Α8- 2007- Γαλλικά- Δοκίμιο
Εικονίδιο Εξετάσεις Κλ.Α8-2007- Αγγλικά - Λύσεις
Εικονίδιο Εξετάσεις Κλ.Α8-2007- Γερμανικά Λύσεις
Εικονίδιο Εξετάσεις Κλ.Α8- 2007- Ελληνικά - λύσεις
Εικονίδιο Εξετάσεις Κλ.Α8- 2007- Ελληνικά Δοκίμιο
Εικονίδιο Εξετάσεις Κλ.Α8-2007-Γερμανικά Δοκίμιο
Εικονίδιο Εξετάσεις Κλ.Α8- 2008- Θέματα Γενικού Ενδιαφέροντος -Λύσεις
Εικονίδιο Εξετάσεις Κλ.Α8- 2008- Θέματα Γενικού Ενδιαφέροντος- Δοκίμιο
Εικονίδιο Εξετάσεις Κλ.Α8-2008- Αγγλικά - Δοκίμιο
Εικονίδιο Εξετάσεις Κλ.Α8- 2008- Γερμανικά -Δοκίμιο
Εικονίδιο Εξετάσεις Κλ.Α8-2008- Γαλλικά - Δοκίμιο
Εικονίδιο Εξετάσεις Κλ.Α8- 2008- Ελληνικά Δοκίμιο
Εικονίδιο Εξετάσεις Κλ.Α8- 2008- Γαλλικά- Λύσεις
Εικονίδιο Εξετάσεις Κλ.Α8 -2008- Γερμανικά - Λύσεις
Εικονίδιο Εξετάσεις Κλ.Α8-2008 -Ελληνικά - Λύσεις
Εικονίδιο Εξετάσεις Κλ.Α8-2008 - Αγγλικά - Λύσεις
Εικονίδιο Εξετάσεις Κλ.Α7- 2007- Αγγλικά - Λύσεις
Εικονίδιο Εξετάσεις Κλ.Α7- 2007- Αγγλικά- Δοκίμιο
Εικονίδιο Εξετάσεις ΚλΑ7-2007- Ελληνικά - Δοκίμιο
Εικονίδιο Εξετάσεις Κλ.Α7- 2007- Ελληνικά- Λύσεις
Εικονίδιο Εξετάσεις Κλ.Α7- 2007- Μαθηματικά - Λύσεις
Εικονίδιο Εξετάσεις Κλ.Α7 - 2007- Μαθηματικά- Δοκίμιο
Εικονίδιο Εξετάσεις Κλ.Α7-2008-Αγγλικά- Δοκίμιο.
Εικονίδιο Εξετάσεις Κλ.Α7-2008- Γενικές Γνώσεις- Δοκίμιο
Εικονίδιο Εξετάσεις ΚλΑ7-2008- Μαθηματικά -Δοκίμιο
Εικονίδιο Εξετάσεις Κλ.Α7-Ελληνικά-2008-Δοκίμιο
Εικονίδιο Πληροφορίες για το ΚΕΠ Πόλης Χρυσοχούς
Εικονίδιο Εξετάσεις 2008- Ελληνικά -λύσεις
Εικονίδιο Εξετάσεις Α7- 2008- Γενικές Γνώσεις - Λύσεις
Εικονίδιο Εξετάσεις Α7- 2008- Μαθηματικά - Λύσεις
Εικονίδιο Εξετάσεις Α7- 2008- Αγγλικά - Λύσεις
Εικονίδιο Εξετάσεις Κλ.Α7 - 2009- Ελληνικά - Λύσεις
Εικονίδιο Εξετάσεις Κλ.Α7-2009- Αγγλικά - Λύσεις
Εικονίδιο Εξετάσεις Κλ.Α7- 2009 -Αγγλικά - Δοκίμιο
Εικονίδιο Εξετάσεις Κλ.Α7- 2009-Γενικές Γνώσεις- Λύσεις
Εικονίδιο Εξετάσεις Κλ.Α7- Γενικές Γνώσεις - Δοκίμιο
Εικονίδιο Εξετάσεις Κλ.Α7-2009-Ελληνικά - Δοκίμιο
Εικονίδιο Εξετάσεις ΚΛ.Α7- 2009- Μαθηματικά Λύσεις
Εικονίδιο Εξετάσεις Κλ.Α7- 2009 - Μαθηματικά Δοκίμιο
Εικονίδιο Εξετάσεις -Κλ.Α7- 2009 - Αποτελέσματα Γραπτής Εξέτασης.
Εικονίδιο Εξετάσεις- Κλ.Α7- 2009- Εξεταστέα 'Υλη
Εικονίδιο Εξετάσεις- Κλ.Α7- 2009- απαιτούμενα προσόντα
Εικονίδιο Εξετάσεις - Κλ.Α7 - 2009 - κατάλογος θέσεων
Εικονίδιο Εξετάσεις - Κλ.Α7 - 2009 Ανακοίνωση Εξέτασης


 Έρευνα Ικανοποίησης Πολιτών

Εσωτερική Αγορά Εργασίας (Δημοσιοποίηση Αναγκών)

Δήλωση Στοιχείων
Εργοδοτούμενων Αορίστου Χρόνου των Ευρύτερων Εναλλάξιμων Κατηγοριών

Σχέδιο Μεταθέσεων Έκτακτου Εναλλάξιμου Προσωπικού

ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΡΧΩΝ ΠΟΥ ΔΙΕΠΕΙ ΤΙΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Οδηγός Συμπεριφοράς και Δεοντολογίας Δημόσιων Υπαλλήλων

Ενημέρωσέ με

Κέντρα Εξυπηρέτησης του Πολίτη

Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου

Τελευταία Ενημέρωση στις: 19/08/2018 07:39:51 PM
 

© 2010 - 2018 Κυπριακή Δημοκρατία,
Υπουργείο Οικονομικών,
Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού