Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Γραφείο Διαχείρισης Δημόσιου Χρέους
Τίτλοι Δημοσίου > Ομόλογα για φυσικά πρόσωπα μόνο

Τίτλοι ΔημοσίουΟμόλογα για φυσικά πρόσωπα μόνο

Οι επόμενες αιτήσεις θα γίνονται δεκτές μεταξύ:
1 εώς 20 Ιουνίου 2018 (7η Σειρά 2018)


Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΩΡΗΣ ΡΕΥΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 56,37Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΚΔΟΣΗΣ 2015.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 134,06Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΚΔΟΣΗΣ 2015 αρ 2.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 221,13Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
ΟΔΗΓΙΕΣ - ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 2015 V3.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 164,86Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Νοε-2015.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 276,67Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΠΙΤΟΚΙΩΝ ΣΕΙΡΕΣ 2018.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 228,67Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ 2018.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 180,78Kb)

 • 1η Σειρά 2014 έκδ. 06-2014

 • 2η Σειρά 2014 έκδ. 07-2014

 • 3η Σειρά 2014 έκδ. 08-2014

 • 4η Σειρά 2014 έκδ. 09-2014

 • 5η Σειρά 2014 έκδ. 10-2014

 • 6η Σειρά 2014 έκδ. 11-2014

 • 7η Σειρά 2014 έκδ. 12-2014

 • 1η Σειρά 2015 έκδ. 01-2015

 • 2η Σειρά 2015 έκδ. 02-2015

 • 3η Σειρά 2015 έκδ. 03-2015

 • 4η Σειρά 2015 έκδ. 04-2015

 • 5η Σειρά 2015 έκδ. 05-2015

 • 6η Σειρά 2015 έκδ. 06-2015

 • 7η Σειρά 2015 έκδ. 07-2015

 • 8η Σειρά 2015 εκδ. 08-2015

 • 9η Σειρά 2015 εκδ. 09-2015

 • 10η Σειρά 2015 έκδ. 10-2015

 • 11η Σειρά 2015 εκδ. 11-2015

 • 12η Σειρά 2015 εκδ. 12-2015

 • 1η Σειρά 2016 εκδ. 1-2016

 • 2η Σειρά 2016 εκδ. 2-2016

 • 3η Σειρά 2016 εκδ. 3-2016

 • 4η Σειρά 2016 εκδ. 4-2016

 • 5η Σειρά 2016 εκδ. 5-2016

 • 6η Σειρά 2016 εκδ. 6-2016

 • 7η Σειρά 2016 εκδ. 7-2016

 • 8η Σειρά 2016 εκδ. 8-2016

 • 9η Σειρά 2016 εκδ. 9-2016

 • 10η Σειρά 2016 εκδ. 10-2016

 • 11η Σειρά 2016 εκδ. 11-2016

 • 12η Σειρά 2016 εκδ. 12-2016

 • 1η Σειρά 2017 εκδ. 1-2017

 • 2η Σειρά 2017 εκδ. 2-2017

 • 3η Σειρά 2017 εκδ. 3-2017

 • 4η Σειρά 2017 εκδ. 4-2017

 • 5η Σειρά 2017 εκδ. 5-2017

 • 6η Σειρά 2017 εκδ. 6-2017

 • 7η Σειρά 2017 εκδ. 7-2017

 • 8η Σειρά 2017 εκδ. 8-2017

 • 9η Σειρά 2017 εκδ. 9-2017

 • 10η Σειρά 2017 εκδ. 10-2017

 • 11η Σειρά 2017 εκδ. 11-2017

 • 12η Σειρά 2017 έκδ. 12-2017

 • 1η Σειρά 2018 έκδ. 1-2018

 • 2η Σειρά 2018 έκδ. 2-2018

 • 3η Σειρά 2018 έκδ. 3-2018

 • 4η Σειρά 2018 έκδ. 4-2018

 • 5η Σειρά 2018 έκδ. 5-2018

 • 6η Σειρά 2018 έκδ. 6-2018

 • 7η Σειρά 2018 έκδ. 7-2018 • Subscribe to our Mailing List

  Νέα Έκδοση Κρατικών Ομολόγων

  Συνεργασία με Διεθνείς Οργανισμούς

  Πληροφορίες για Επενδυτές

  Μεσοπρόθεσμη Στρατηγική

  Ετήσια Έκθεση

  Εργαλείο Ελέγχου Ομολογιών Αποταμιεύσεως