Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Γραφείο Διαχείρισης Δημόσιου Χρέους

Συνεργασία με Διεθνείς Οργανισμούς1. Διεθνής Τράπεζα: Νομοθετικό πλαίσιο διαχείρισης δημόσιου χρέους - Οκτώβριος 2012

2. Κοινοπολιτεία: Λογισμικό της Γραμματείας της Κοινοπολιτείας (CS-DRMS) για το δημόσιο χρέος - Φεβρουάριος 2016

3. Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας (ΕΜΣ): Ετήσια Έκθεση 2015 (σελ. 39-40) - 2015/2016

4. Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ): Σύστημα Βασικών Διαπραγματευτών - 2015/2016

5. Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας (ΕΜΣ): Ανάκτηση πρόσβασης στις διεθνείς αγορές κυβερνητικών ομολόγων: Η πρόσφατη εμπειρία της Ιρλανδίας, της Πορτογαλίας, της Ισπανίας και της Κύπρου - Ιούνιος 2016

6. Δίκτυο Δημόσιου Χρέους (PDNet: Public Debt Network): Πληροφορίες για τη διαχείριση δημόσιου χρέους για την Κύπρο (συνεχής συνεργασία)

7. Υπεπιτροπή για τις αγορές κυβερνητικών ομολόγων της ΕΕ (EFC Sub-Committee on EU Sovereign Debt Markets) (μόνιμη συμμετοχή)Τελευταία επικαιροποίηση: 14/09/16Subscribe to our Mailing List

Νέα Έκδοση Κρατικών Ομολόγων

Συνεργασία με Διεθνείς Οργανισμούς

Πληροφορίες για Επενδυτές

Μεσοπρόθεσμη Στρατηγική

Ετήσια Έκθεση

Εργαλείο Ελέγχου Ομολογιών Αποταμιεύσεως