Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Γραφείο Διαχείρισης Δημόσιου Χρέους

Επικοινωνία

Σελίδα Επικοινωνίας Γραφείου Διαχείρισης Δημόσιου Χρέους (Υπουργείο Οικονομικών):

Ιωάννα Μαρκίδου
Τηλ.: +357 22601229, +357 22601182
Φαξ: +357 22602749
Email: pdm[at]mof.gov.cy

Για εξυπηρέτηση των εγχώριων επενδυτών:

(i) Πιστοποιητικά Αποταμιεύσεως, Ομολογίες Αποταμιεύσεως και τριετή Κρατικά Ονομαστικά Χρεόγραφα Αναπτύξεως :

Οι κάτοχοι Πιστοποιητικών Αποταμιεύσεων, Ομολογιών Αποταμιεύσεως και τριετών ΚΟΧΑ, θα πρέπει να αποτείνονται στο Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας, είτε στο γραφείο το οποίο βρίσκεται στο ισόγειο του κτηρίου του Υπουργείου Οικονομικών είτε στα τηλέφωνα 22602432 και 22602433.

(ii) Κρατικά Ονομαστικά Χρεόγραφα Αναπτύξεως (εκτός των τριετών ΚΟΧΑ) και Γραμμάτια του Δημοσίου τα οποία είναι εισηγμένα στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου.

Οι κάτοχοι των πιο πάνω τίτλων, θα πρέπει να αποτείνονται στο ΧΑΚ:
Τηλ.: 22712300,
Τηλεομοιότυπο: 22570308,
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: info[at]cse.com.cySubscribe to our Mailing List

Νέα Έκδοση Κρατικών Ομολόγων

Συνεργασία με Διεθνείς Οργανισμούς

Πληροφορίες για Επενδυτές

Μεσοπρόθεσμη Στρατηγική

Ετήσια Έκθεση

Εργαλείο Ελέγχου Ομολογιών Αποταμιεύσεως