Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Φορολογίας

Δημόσιες Διαβουλεύσεις


Πρόσκληση σε Δημόσια Διαβούλευση για θέσπιση Κανόνων κατά της Φοροαποφυγής (Εναρμόνιση με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2016/1164 όπως τροποποιήθηκε στις 21/2/2017 - Οδηγία Ε2017/952)

Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΑνακοίνωση.pdf
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΠληροφορίες.pdf
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatMapping atad for consultation purposes 14_11_2017-.pdf


πρώην Υπηρεσία ΦΠΑ Τμήμα Φορολογίας (Έμμεση Φορολογία)

RSS Feed

JCCSMART

TAXISnet- Δήλωση Εισοδήματος Ατόμου 2017

η Υπηρεσίες

Ληξιπρόθεσμες Οφειλές

εργαλείο υπολογισμού

Ηλεκτρονική τιμολόγηση

Καταληκτικές ημερομηνίες (Due Dates)

Approved Employer

Η Ευρώπη σου

IMI

ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ