Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Φορολογίας

Νέα / Ανακοινώσεις


Μίσθωση Ακίνητης Ιδιοκτησίας για σκοπούς Φ. Π.Α.
(Έκδοση της Εγκυκλίου ΕΕ220 σε αντικατάσταση της ΕΕ218 η οποία αποσύρεται)






Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΜίσθωση Ακίνητης Ιδιοκτησίας_αντικατάσταση Ερμηνευτικής Εγκυκλίου 218 docx.pdf






πρώην Υπηρεσία ΦΠΑ
Τμήμα Φορολογίας (Έμμεση Φορολογία)

RSS Feed

JCCSMART

η Υπηρεσίες

Ληξιπρόθεσμες Οφειλές

εργαλείο υπολογισμού

Ηλεκτρονική τιμολόγηση

Καταληκτικές ημερομηνίες (Due Dates)

Η Ευρώπη σου

IMI

ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ