ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Βεβαίωση και Είσπραξη Φόρων - Έντυπα


Ενστάσεις1Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΤΦ15(2) Υποβολή Ένστασης για Φόρο Εισοδήματος ή/και Έκτακτη Αμυντική Εισφορά
1Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΤΦ15ΦΑΙ Υποβολή Ένστασης για Ακίνητη ΙδιοκτησίαΠίσω