Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Φορολογίας

Νέα / Ανακοινώσεις


Ρύθμιση Ληξιπρόθεσμων Οφειλών (Μη Υποβληθείσες Φορολογικές Δηλώσεις - Ποσά που Οφείλονται για περιόδους μετά τις 31/12/2015)


Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΡύθμιση Ληξιπρόθεσμων οφειλών 30 08 2017.pdf


πρώην Υπηρεσία ΦΠΑ
Τμήμα Φορολογίας (Έμμεση Φορολογία)

RSS Feed

JCCSMART

η Υπηρεσίες

Ληξιπρόθεσμες Οφειλές

εργαλείο υπολογισμού

Ηλεκτρονική τιμολόγηση

Καταληκτικές ημερομηνίες (Due Dates)

Η Ευρώπη σου

IMI

ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ