Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Φορολογίας

Καλώς Ήλθατε στο Διαδικτυακό μας Τόπο


- 21/04/2017 Παράταση υποβολής της Δήλωσης Εισοδήματος Μισθωτού για το έτος 2016
 
- 12/04/2017 Υποβολη Φορολογικών Δηλώσεων ΦΠΑ για την περίοδο που λήγει στις 31/3/2017 (έντυπη/ηλεκτρονική υποβολή)
 
- 04/04/2017 Παράταση Υποβολής Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα (VIES)
 
- 13/03/2017 Προσωρινή Διακοπή Λειτουργίας Μηχανογραφικών Συστημάτων
 
- 08/03/2017 Ρύθμιση Ληξιπρόθεσμων Φορολογικών Οφειλών
 
- 17/02/2017 Επιτόκια Απόδοσης Δεκαετών Κυβερνητικών Ομολόγων κατά την 31 12 2016
 
- 03/02/2017 Ρύθμιση Ληξιπρόθεσμων Φορολογικών Οφειλών
 
- 01/02/2017 Οδηγία 2003/48/ΕΚ του Συμβουλίου
 
- 12/01/2017 Υποχρεωτική Ηλεκτρονική Υποβολή των Φορολογικών Δηλώσεων Φ.Π.Α.
 
- 09/01/2017 Υποχρεωτική Ηλεκτρονική Εγγραφή στην Υπηρεσία TAXISnet Φ.Π.Α., για ηλεκτρονική Υποβολή των Φορολογικών Δηλώσεων Φ.Π.Α.
 
- 23/05/2016 Επιτόκιο Αναφοράς Δεκαετούς Κυβερνητικού Ομολόγου 31/12/2015
 
- 27/03/2014 Εργαλείο συμπλήρωσης / υπολογισμού των Αυτοφορολογίων (Τ.Φ.158, Ε.Πρ.158, Ε.Πρ.158 ΕΕΙΤ και Ε.Πρ. 601) Φυσικών Προσώπων
 

ΓΡΗΓΟΡΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ

JCCSMART

Οδηγός Δήλωσης Μισθωτού 2016

Ηλεκτρονική Υποβολη Φορολογικών Δηλώσεων ΦΠΑ

Ηλεκτρονική τιμολόγηση

Taxisnet

ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΔΙΟΔΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΑΡΙΑΔΝΗ) 

Καταληκτικές ημερομηνίες (Due Dates)

πρώην Υπηρεσία ΦΠΑ
Τμήμα Φορολογίας (Έμμεση Φορολογία)

εργαλείο υπολογισμού

Εργαλείο ΤΦ317(2015).xlsm

Η Ευρώπη σου

IMI

Προστασία Δεδομένων ΙΜΙ

ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ