Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Φορολογίας

Καλώς Ήλθατε στο Διαδικτυακό μας Τόπο

- 22/06/2017 Εγγραφή CRS και Μηδενική Δήλωση (Nil Report)
 
- 21/06/2017 Εγγραφή FATCA και Μηδενική Δήλωση (Nil Report) - 2017
 
- 19/06/2017 Πληρωμή Φόρου Εισοδήματος Μισθωτού και Αυτοεργοδοτούμενου χωρίς Λογαριασμούς
 
- 19/06/2017 Υποβολή Δήλωσης Εισοδήματος Αυτοεργοδοτούμενου χωρίς Λογαριασμούς
 
- 16/06/2017 Παράταση Ημερομηνίας Υποβολής Στοιχείων CRS
 
- 13/06/2017 Υποβολή / Καταβολή Αυτοφορολογίας
 
- 07/06/2017 Υποβολή Στοιχείων Fatca, μέσω της Κυβερνητικής Διαδικτυακής Διόδου Ασφαλείας "Αριάδνη"
 
- 07/06/2017 Παράταση υποβολής Φορολογικής Δήλωσης Φ.Π.Α. και Δήλωσης Intrastat μέχρι την Δευτέρα 12/06/2017
 
- 23/05/2017 Ηλεκτρονική Υποβολή Δήλωσης Εισοδήματος Μισθωτού και Αυτοεργοδοτούμενου 2016, μέσω Taxisnet
 
- 16/05/2017 Aίτηση για Διαγραφή Τόκων και Επιβαρύνσεων που προέκυψαν με βάση τις Διατάξεις του καταργηθέντος Νόμου Φ.Π.Α. αρ.246/90
 
- 10/05/2017 Ηλεκτρονική Υποβολή Φορολογικών Δηλώσεων Φ.Π.Α.- Τηλέφωνα Επικοινωνίας
 
- 28/04/2017 Προκήρυξη Διαγωνισμού για τη Σύναψη Δημόσιας Σύμβασης για την Υλοποίηση, Συντήρηση και Λειτουργία ενός ολοκληρωμένου Συστήματος Φορολογικής Διαχείρισης
 
- 21/04/2017 Παράταση υποβολής της Δήλωσης Εισοδήματος Μισθωτού για το έτος 2016
 
- 08/03/2017 Ρύθμιση Ληξιπρόθεσμων Φορολογικών Οφειλών
 
- 03/02/2017 Ρύθμιση Ληξιπρόθεσμων Φορολογικών Οφειλών
 
- 01/02/2017 Οδηγία 2003/48/ΕΚ του Συμβουλίου
 
- 12/01/2017 Υποχρεωτική Ηλεκτρονική Υποβολή των Φορολογικών Δηλώσεων Φ.Π.Α.
 
- 23/05/2016 Επιτόκιο Αναφοράς Δεκαετούς Κυβερνητικού Ομολόγου 31/12/2015
 
- 27/03/2014 Εργαλείο συμπλήρωσης / υπολογισμού των Αυτοφορολογίων (Τ.Φ.158, Ε.Πρ.158, Ε.Πρ.158 ΕΕΙΤ και Ε.Πρ. 601) Φυσικών Προσώπων
 

ΓΡΗΓΟΡΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ

RSS Feed

JCCSMART

Οδηγός Δήλωσης Μισθωτού 2016

Taxisnet

εργαλείο υπολογισμού

Ηλεκτρονική Υποβολη Φορολογικών Δηλώσεων ΦΠΑ

Εργαλείο ΤΦ317(2015).xlsm

ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΔΙΟΔΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΑΡΙΑΔΝΗ) 

Ηλεκτρονική τιμολόγηση

Καταληκτικές ημερομηνίες (Due Dates)

πρώην Υπηρεσία ΦΠΑ
Τμήμα Φορολογίας (Έμμεση Φορολογία)

Η Ευρώπη σου

IMI

Προστασία Δεδομένων ΙΜΙ

ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ