Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Φορολογίας

Καλώς Ήλθατε στο Διαδικτυακό μας Τόπο

- 23/05/2017 Ηλεκτρονική Υποβολή Δήλωσης Εισοδήματος Μισθωτού και Αυτοεργοδοτούμενου 2016, μέσω Taxisnet
 
- 16/05/2017 Aίτηση για Διαγραφή Τόκων και Επιβαρύνσεων που προέκυψαν με βάση τις Διατάξεις του καταργηθέντος Νόμου Φ.Π.Α. αρ.246/90
 
- 10/05/2017 Ηλεκτρονική Υποβολή Φορολογικών Δηλώσεων Φ.Π.Α.- Τηλέφωνα Επικοινωνίας
 
- 05/05/2017 Προκήρυξη Διαγωνισμού για τη Σύναψη Δημόσιας Σύμβασης για την Υλοποίηση, Συντήρηση και Λειτουργία ενός ολοκληρωμένου Συστήματος Φορολογικής Διαχείρισης – Επέκταση του Χρονικού Ορίου Υποβολής Σχολίων
 
- 28/04/2017 Προκήρυξη Διαγωνισμού για τη Σύναψη Δημόσιας Σύμβασης για την Υλοποίηση, Συντήρηση και Λειτουργία ενός ολοκληρωμένου Συστήματος Φορολογικής Διαχείρισης
 
- 21/04/2017 Παράταση υποβολής της Δήλωσης Εισοδήματος Μισθωτού για το έτος 2016
 
- 12/04/2017 Υποβολη Φορολογικών Δηλώσεων ΦΠΑ για την περίοδο που λήγει στις 31/3/2017 (έντυπη/ηλεκτρονική υποβολή)
 
- 08/03/2017 Ρύθμιση Ληξιπρόθεσμων Φορολογικών Οφειλών
 
- 03/02/2017 Ρύθμιση Ληξιπρόθεσμων Φορολογικών Οφειλών
 
- 01/02/2017 Οδηγία 2003/48/ΕΚ του Συμβουλίου
 
- 12/01/2017 Υποχρεωτική Ηλεκτρονική Υποβολή των Φορολογικών Δηλώσεων Φ.Π.Α.
 
- 09/01/2017 Υποχρεωτική Ηλεκτρονική Εγγραφή στην Υπηρεσία TAXISnet Φ.Π.Α., για ηλεκτρονική Υποβολή των Φορολογικών Δηλώσεων Φ.Π.Α.
 
- 23/05/2016 Επιτόκιο Αναφοράς Δεκαετούς Κυβερνητικού Ομολόγου 31/12/2015
 
- 27/03/2014 Εργαλείο συμπλήρωσης / υπολογισμού των Αυτοφορολογίων (Τ.Φ.158, Ε.Πρ.158, Ε.Πρ.158 ΕΕΙΤ και Ε.Πρ. 601) Φυσικών Προσώπων
 

ΓΡΗΓΟΡΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ

RSS Feed

JCCSMART

Οδηγός Δήλωσης Μισθωτού 2016

Taxisnet

εργαλείο υπολογισμού

Ηλεκτρονική Υποβολη Φορολογικών Δηλώσεων ΦΠΑ

Εργαλείο ΤΦ317(2015).xlsm

ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΔΙΟΔΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΑΡΙΑΔΝΗ) 

Ηλεκτρονική τιμολόγηση

Καταληκτικές ημερομηνίες (Due Dates)

πρώην Υπηρεσία ΦΠΑ
Τμήμα Φορολογίας (Έμμεση Φορολογία)

Η Ευρώπη σου

IMI

Προστασία Δεδομένων ΙΜΙ

ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ