Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Φορολογίας- 25/05/2018 Ανεπιθύμητη Αλληλογραφία
 
- 10/05/2018 Διεξαγωγή Έρευνας από το Τμήμα Φορολογίας «Φορολογική Συμπεριφορά και Ικανοποίηση των Φορολογουμένων"
 
- 10/05/2018 Πληρωμή Φόρων μέσω JCC Payment System
 
- 10/05/2018 Υποβολή Αιτημάτων για ένταξη σε Σχέδιο Ρύθμισης Ληξιπρόθεσμων Φορολογικών Οφειλών
 
- 03/05/2018 Ηλεκτρονική Υποβολή Δήλωσης Εισοδήματος Ατόμου 2017
 
- 24/04/2018 Ηλεκτρονική Καταβολή Φόρων
 
- 29/03/2018 Διεξαγωγή Έρευνας από το Τμήμα Φορολογίας «Φορολογική Συμπεριφορά και Ικανοποίηση των Φορολογουμένων"
 
- 20/03/2018 Παράταση Υποβολής Δήλωσης Εισοδήματος Εταιρείας και Αυτοεργοδοτούμενου ( με Λογαριασμούς) για το έτος 2016
 
- 02/02/2018 Υποχρεωτική Ηλεκτρονική Υποβολή Δήλωσης Ατόμου 2017- Εγγραφή στο Taxisnet
 
- 01/02/2018 Παράταση Υποβολής Φορολογικής Δήλωσης Φ.Π.Α. και Δήλωσης Intrastat μέχρι την Δευτέρα 12/02/2018
 
- 18/12/2017 Ρύθμιση Ληξιπρόθεσμων Φορολογικών Οφειλών - Διαδικασία ένταξης στο Σχέδιο Ρύθμισης
 

⇒ Περισσότερες Aνακοινώσεις

ΓΡΗΓΟΡΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ

πρώην Υπηρεσία ΦΠΑ Τμήμα Φορολογίας (Έμμεση Φορολογία)

RSS Feed

JCCSMART

Οδηγός Εγγραφής TAXISnet

η Υπηρεσίες

Ληξιπρόθεσμες Οφειλές

εργαλείο υπολογισμού

Ηλεκτρονική τιμολόγηση

Καταληκτικές ημερομηνίες (Due Dates)

Approved Employer

Η Ευρώπη σου

IMI

ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ