ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία


Δήλωση Εισοδήματος Ατόμου 2017
Υποβάλλεται ΜΟΝΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ

Εγγραφείτε ΤΩΡΑ
στο TAXISnet
- 09/10/2017 Υποβολή Αιτημάτων για Ρύθμιση Ληξιπρόθεσμων Οφειλών- Νέα Ημερομηνία
 
- 09/10/2017 Γνωστοποίηση για σκοπούς Υποβολής Εκθέσεων ανά Χώρα
 
- 06/10/2017 Πρόσθετος Κωδικός Πρόσβασης για το Σύστημα TAXISnet-ΦΠΑ
 
- 02/10/2017 Παράταση Υποβολής Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα (VIES) για τον μήνα Σεπτέμβριο 2017
 
- 29/09/2017 Παράταση Προθεσμίας Υποβολής Αιτήσεων Συμμετοχής στο Διαγωνισμό για τη Σύναψη Δημόσιας Σύμβασης για την Υλοποίηση, Συντήρηση και Λειτουργία ενός Ολοκληρωμένου Συστήματος Φορολογικής Διαχείρισης- Νέα προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 3 Νοεμβρίου 2017 ώρα 12:00μ.μ.
 
- 22/09/2017 Πληρωμές μέσω "Internet Banking"
 

⇒ Περισσότερες Aνακοινώσεις