Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Φορολογίας

Χαιρετισμός Εφόρου

Χαιρετισμός Εφόρου Φορολογίας

Με χαρά σας καλωσορίζω στην ιστοσελίδα του Τμήματος Φορολογίας, το οποίο συστάθηκε την 1η Ιουλίου 2014, ως αποτέλεσμα της ενοποίησης του Τμήματος Εσωτερικών Προσόδων και της Υπηρεσίας Φ.Π.Α..
Το έργο της ενοποίησης αποτέλεσε και εξακολουθεί να αποτελεί ένα δύσκολο εγχείρημα και ταυτόχρονα μια μεγάλη πρόκληση.
Ως ενιαίο Φορολογικό Τμήμα, στοχεύουμε στη δημιουργία μιας σύγχρονης φορολογικής αρχής, με νέα δομή και διαδικασίες που να επιτρέπουν την αποτελεσματική διαφύλαξη των φορολογικών εσόδων του κράτους, την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών και την οικοδόμηση σχέσης εμπιστοσύνης μεταξύ φορολογουμένων και φορολογικής διοίκησης.
Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος μας βρίσκεται ο πολίτης, με έμφαση στην εφαρμογή αποτελεσματικών μηχανισμών για βελτίωση των υπηρεσιών που του παρέχονται, καλύτερη εξυπηρέτηση, δίκαιη αντιμετώπιση και πλήρη διαφάνεια.
Στόχος μας, να διευκολύνουμε και να ενθαρρύνουμε την προσπάθεια εθελούσιας φορολογικής συμμόρφωσης, προωθώντας και εφαρμόζοντας σε πλήρη κλίμακα την ηλεκτρονική διακυβέρνηση.
Σε αυτά τα πλαίσια, είμαστε έτοιμοι να συμβάλουμε στην προώθηση αλλαγών που να ενδυναμώνουν τη σχέση μας με τους πολίτες, ώστε να κερδίσουμε την εμπιστοσύνη τους και τη δέσμευση τους για ορθή φορολογική συμπεριφορά.

Γιάννης Τσαγκάρης
Έφορος Φορολογίαςπρώην Υπηρεσία ΦΠΑ Τμήμα Φορολογίας (Έμμεση Φορολογία)

RSS Feed

JCCSMART

Οδηγός Εγγραφής TAXISnet

η Υπηρεσίες

Ληξιπρόθεσμες Οφειλές

εργαλείο υπολογισμού

Ηλεκτρονική τιμολόγηση

Καταληκτικές ημερομηνίες (Due Dates)

Η Ευρώπη σου

IMI

ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ